ELHUNYT HAJDI JÓZSEFNÉ

  • 2021.03.02.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Elhunyt Hajdi Józsefné Margit néni
 
1932-ben született Veresegyházon. Szülei gazdálkodók voltak, a föld jelentette számukra az életet. Már kislányként megbarátkozott a munkával, mert a családot rávitte a szükség, hogy hétévesen ő is részt vállaljon a felnőttek dolgos hétköznapjaiból. Édesapja a Katolikus Körben, édesanyja a Női Körben tevékenykedett. Nagyszüleitől megtanulta a népviseletek készítését, az öltözetek díszítését, hímzését. Felmenőinek közéleti szerepvállalása egész életére kihatott és követendő példával szolgált. Felnőtté válásakor a szülői munkaközösség tagjaként kezdte újraéleszteni a hagyományok ápolását, a népdalok gyűjtését. Kultúrkörökben énekeltek, táncoltak. Kiváló szervező munkájának köszönhetően 1990-ben, közel 160 asszony és lány összefogásával megalakult a Keresztény Női Kör. Heti rendszerességgel találkoztak, betanulták, majd aprólékosan, igényesen kidolgozták a falu táncait, néprajzi szokásait. Menyecskebálok rendezésével vonták be a fiatalokat a helyi népszokások megismertetésébe, népszerűsítésébe. Kezdeményezésére e szerveződésből született a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes, melyet 2006-ig lelkiismeretesen és kiválóan vezetett. Nevéhez fűződik a Veresegyházi Tájház létrehozása is. 20 éven keresztül fáradságot nem kímélve gyűjtötte és ápolta a település múltjához kapcsolódó népművészeti emlékeket, majd kihelyezett tanórák keretében diákok százaival ismertette meg a paraszti világ hétköznapjait.
Gazdag életútját számos elismerés és dicséret övezi, többek között a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben és városunk Pro Urbe Díjában részesült. Veresegyház dalainak, táncainak, viseleteinek őrzéséért, ápolásáért, a népi kultúra szeretetéért, az elődök tiszteletéért és a település hagyományainak átörökítéséért a Képviselő-testület 2017-ben Veresegyház Díszpolgára címet adományozott a számára.
Fáradhatatlan munkáját ezalkalommal is megköszönve hálás szívvel emlékezünk rá.
Veresegyház Város Önkormányzata Hajdi Józsefnét saját halottjának tekinti. Temetéséről később adunk hírt.

 

Nyugodjék békében!

 

                                      Veresegyház Város Önkormányzata nevében:

  

Pásztor Béla

polgármester