FELHÍVÁS A KÖZLEKEDÉSI BELÁTHATÓSÁG BIZTOSÍTÁSÁRA

  • 2021.06.14.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Lakossági tájékoztatás

A fák és bokrok belógó ágai nagymértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik az utak, utcák kereszteződésében a biztonságos közlekedést, akadályozzák a közúti jelzések észlelését, láthatóságát. A hatályos útügyi műszaki előírások szerint olyan beláthatóságot (rálátási háromszög) kell biztosítani, amely mentes a rálátást akadályozó létesítményektől, parkoló gépjárművektől és növényzettől.

Veresegyház Város Önkormányzatának 26/2020. (XI.27.) számú rendelete szerint „Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlana körül lévő belterületi közterületen (az ingatlan határától a közútig, de legfeljebb 5m belül) növő fás szárú növények fenntartásáról, kezeléséről, szükség szerinti pótlásáról, a fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek és származékainak eltávolításáról.

Kérjük az érintett ingatlan tulajdonosokat, használókat, hogy az útkereszteződésekben a beláthatóságot akadályozó növényzet visszavágását, nyesését, szükség esetén eltávolítását a balesetek megelőzése érdekében haladéktalanul végezzék el. A bokrok ne legyenek, magasabbak 80 cm-nél és a belógó faágak se akadályozzák a rálátást.

Együttműködésüket köszönjük.

Veresegyház Város Önkormányzata