HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről

  • 2024.03.27.
  • Helyi Választási Iroda

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Dunakeszi Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg.

Hirdetmény megtekintése