HÍRLEVÉL AZ ISKOLAI AGRESSZIÓRÓL

  • 2020.02.06.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

ISKOLAI AGRESSZIÓ I.
A PEDAGÓGUS ELLEN IRÁNYULÓ ERŐSZAKOS VISELKEDÉS

 

Nem titok, sajnos a híradásokban is egyre többet hallunk arról, hogy az erőszakos magatartások száma növekszik az iskolákban, különösen az általános iskolák felső tagozataiban és a középiskolákban. A tanárok az előző éveknél agresszívabb tanulói viselkedésről számolnak be, ami a többi diákra és magára a tanárra is irányulhat, mind verbálisan, mind non-verbálisan, azaz tettlegességig fajulva. A pedagógusok tehetetlennek érzik magukat, féltik a saját és a többi diák testi épségét.
 A pedagógusok a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Az ellenük elkövetett fizikai, vagy bármilyen más erőszak büntetési tétele megegyezik a hivatalos személy (pl.:rendőr) elleni bűncselekmények büntetési tételével. 
Az iskolai agresszió problémakörét szoros összefogással lehet csak kezelni, melybe bele kell vonni a szülőt, a pedagógust, a gyermeket és szükség esetén szakembert is.
 
Javaslat az iskolának:
 
  • Az iskolának világos szabályokat kell megfogalmaznia a Házirendben. Írásba kell foglalni, hogy az egyes szabályok megsértése milyen felelősségre vonással jár az iskola részéről.
  • A diákokkal meg kell ismertetni a Házirendet, meg kell győződni arról, hogy megértette és elfogadja azt, és az év folyamán többször fel kell eleveníteni annak tartalmát!
  • A leírt szabályokat és szankciókat következetesen be kell tartatni!
  • Javasolt az illetékes rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakembereivel történő kapcsolatfelvétel, aki a megelőzés lehetőségeit illetően felvilágosítással tud szolgálni.

 

Ingyenesen hívható segélyhívó számok:
104, 105, 107, 112

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály 

1145 Budapest, Róna utca 124. *: 1557 Budapest, Pf. 20. (: 460-7101; BM: 28-811

 E-mail: elbir@pest.police.hu