KÖZLEMÉNY A PIAC RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  • 2020.11.25.
  • Hírarchívum

.

K Ö Z L E M É N Y

 

 
 
Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
23/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet
a piac-, vásár- és búcsútartásról szóló 29/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

  1. §

 

  • A rendelet 3. §. (1a) és (1b) bekezdése - a védett vásárlási idősávra vonatkozóan - hatályát veszti.

 

  • A rendelet 3. § (1d) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1d)  Az (1c) bekezdés szerinti védelmi intézkedések betartását rendészeti szerv ellenőrzi.

Aki az (1c) bekezdés szerinti védelmi intézkedést megszegi, a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.