KÖZLEMÉNY A PIACLÁTOGATÁS RENDJÉRŐL A VESZÉLYHELYZETBEN

  • 2020.11.24.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Tisztelt Piaclátogató!

Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el a piaclátogatásról:


Saját és családja érdekében
- a veresegyházi piacot a 65. életévét betöltött személy szerdánként 9.00 és 11.00 óra
közötti időben, szombatonként 8.00 és 10.00 óra közötti időben látogathatja,
- a veresegyházi piacon szerdánként 9.00 és 11.00 óra között, valamint szombatonként
8.00 és 10.00 óra közötti időben (a továbbiakban: védett vásárlási idősáv) az ott
foglalkoztatottak kivételével kizárólag az a) pont szerinti személyek tartózkodhatnak.
A veresegyházi piacot a 65. életévét betöltött személy a védett vásárlási idősávon kívüli
időszakban is szabadon látogathatja.


A védelmi intézkedések betartását rendészeti szerv ellenőrzi.
Aki a védelmi intézkedést megszegi, a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást
követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és kétszázezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.


E rendelet 2020. november 25-én lép hatályba és a veszélyhelyzet megszűnésének napján
hatályát veszti.