KULTURÁLIS, SPORT ÉS TÁBOROZÁSI PÁLYÁZATOK KIÍRÁSA

 • 2022.03.22.
 • Önkormányzati aktuális hírek

.

 

 

Pályázati felhívás

 

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága pályázatot hirdet a településen megvalósuló kulturális programok megvalósulásának támogatására

 

 

A pályázat célja

 • Veresegyház város kulturális életének színesebbé tétele (programok, rendezvények, elektronikus és írott sajtó),
 • a meglévő és újonnan induló civil kezdeményezések támogatása hagyományteremtő célzattal,
 • a város történeti, kulturális értékeinek megóvása az ifjabb nemzedék számára, terjesztése a lakosság körében,
 • hozzájárulás az ez irányú országos és uniós pályázatok önrészéhez.

 

A pályázók köre

 • egyesületek, magánszemélyek, civil szervezetek,

 

Pályázati feltétel

A támogatás kizárólag Veresegyház város közigazgatási területén megvalósuló rendezvények, illetve veresegyházi pályázó járási, megyei, országos és nemzetközi szintű programokon való részvételére használható fel, melyek megfelelnek a „Támogatás céljá”-nak.

 

Az elnyerhető támogatás formája

 • vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozási formában,
 • pályázati díj nincs,

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása

A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell:

 • a tervezett tevékenység írásos bemutatását (max. 2 oldal)
 • a programban résztvevők várható létszámát
 • a tervezett tevékenység tényleges bekerülési költségének pénzügyi tervezetét
 • a pályázó adatait

 

A pályázat benyújtási határideje: folyamatos, de legkésőbb 2022. november 30.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik.

 

A pályázati időszak keretében egy pályázó csak egy alkalommal részesülhet támogatásban, valamint egy pályázatra az önkormányzattól csak egyfajta támogatást vehet igénybe.

A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja.

 

A támogatási megállapodás megkötése és teljesítése:

A támogatásra vonatkozó megállapodás megkötése a Bizottság döntésétől számított 15 napon belül megtörténik.

 

A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik, a támogatásokat – az elszámolást követően - Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala folyósítja.

 

Támogatott köteles a támogatási szerződéssel egyidejűleg a Támogató részére átadni a Támogatott számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, a Támogató javára szóló, valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát – pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére – a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

 

A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni a Bizottság által, a pályázat elbírálásakor meghatározott időpontig, legfeljebb a tárgyév december 15-ig.
A támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a pályázatban eredetileg leírt program teljes egészében megvalósult, a támogatás összegének mértékétől függetlenül.

 

A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó hibája, illetve mulasztása miatt nem jön létre a támogatói megállapodás.

 

 

 

A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 122. irodájában leadni.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Szénás Zsoltné sk.

                                                                                                                       elnök

 

A Támogatási kérelem itt tölthető le.

Pályázati felhívás
 
Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága pályázatot hirdet a településen megvalósuló sport programok megvalósulásának támogatására

 

 

A pályázat célja

 • országos és nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása,
 • a lakosság szabadidő és sportolási tevékenységének támogatása,
 • kisebb – nem versenysporthoz kapcsolódó - sport rendezvények támogatása,

                                                                                     

A pályázók köre

 • egyesületek,
 • magánszemélyek,

 

Pályázati feltétel

 • A támogatás kizárólag Veresegyház város közigazgatási területén megvalósuló sport rendezvények, illetve veresegyházi pályázó járási, megyei, országos és nemzetközi szintű sport programokon való részvételére használható fel, melyek megfelelnek a „Támogatás céljá”-nak.
 • A sport ruházaton, sportmezen a város logo feltüntetése.

 

Az elnyerhető támogatás formája

 • vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozási formában,
 • pályázati díj nincs,

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása

A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell:

 • a tervezett tevékenység írásos bemutatását (max. 2 oldal)
 • a programban résztvevők várható létszámát
 • a tervezett tevékenység tényleges bekerülési költségének pénzügyi tervezetét
 • a pályázó adatait

 

A pályázat benyújtási határideje: folyamatos, de legkésőbb 2022. november 30.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik.

 

A pályázati időszak keretében egy pályázó csak egy alkalommal részesülhet támogatásban, valamint egy pályázatra az önkormányzattól csak egyfajta támogatást vehet igénybe.

 

A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja.

 

A támogatási megállapodás megkötése és teljesítése

A támogatásra vonatkozó megállapodás megkötése a Bizottság döntésétől számított 15 napon belül megtörténik.

A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik.

Támogatott köteles a támogatási szerződéssel egyidejűleg a Támogató részére átadni a Támogatott számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, a Támogató javára szóló, valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát – pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére – a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

 

A támogatás folyósítása:

A megítélt támogatási összeg kifizetése a megkötött támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint történik.

 

A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni a Bizottság által, a pályázat elbírálásakor meghatározott időpontig, legfeljebb a tárgyév december 15-ig. A támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a pályázatban eredetileg leírt program teljes egészében megvalósult, a támogatás összegének mértékétől függetlenül.

 

A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó hibája, illetve mulasztása miatt nem jön létre a támogatói megállapodás.

 

 

 

A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 122. irodájában leadni.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Szénás Zsoltné sk.

                                                                                                                       elnök

 

A Támogatási kérelem itt tölthető le.

Pályázati felhívás
 
Veresegyház Város Önkormányzatának
Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázati felhívást bocsát ki
Veresegyház településen 2022-ben megvalósuló
 
GYERMEKTÁBOROK
támogatására

 

A pályázat célja:

A veresegyházi lakhelyű, nappali tagozatos képzésben résztvevő tanulók nyári táborozásának támogatása.

 

A támogató megnevezése: Veresegyház Város Önkormányzata

 

A pályázók köre:

 • veresegyházi intézmények,
 • egyházak,
 • magánszemélyek,
 • cégek, vállalkozások, vállalkozók
 • egyesületek, alapítványok
 • egyéb civil szervezetek közül mindazok, akik veresegyházi lakhelyű, nappali tagozatos képzésben résztvevő tanulók nyári táborozását szervezik

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása:

A pályázatokat papír adathordozón 1 pld.-ban kell benyújtani.

 

A pályázatokat kérjük eljuttatni a Veresegyházi Önkormányzatnak címezve eredetiben postán vagy személyesen a Veresegyház, Fő út 35. címre.

 

A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell:

 • a tervezett tevékenység írásos bemutatását, milyen helyszínen, mikor (max. 2 oldal)
 • a programban résztvevők várható létszámát
 • a tervezett tevékenység tényleges bekerülési költségének pénzügyi tervezetét
 • a pályázó adatait

 

A támogatás összege a tábor időtartama és a résztvevők létszáma alapján kerül meghatározásra.

 

Nem támogatható a pályázat, hogy ha a pályázó a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal nem számolt el.

 

A rendelkezésre álló forrás:

Veresegyház Város 2022. évi költségvetéséből a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága részére ezen célra meghatározott keretösszeg.

 

Támogatási időszak:  2022. június 13. – 2022. augusztus 31.

A pályázat benyújtási határideje 2022. május 25.

 

A pályázat benyújtását követően utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A támogatások odaítéléséről a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt.

 

A benyújtott pályázatokat illetően a Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • egy érvényes pályázatot csak részben támogasson, azaz az igényelt összegnél kevesebb mértékű támogatást nyújtson
 • a pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat elutasítja.

 

A támogatással érintett tábor plakátján kerüljön feltüntetésre támogatóként Veresegyház Város Önkormányzata.

 

A támogatásra vonatkozó megállapodás megkötése a döntéstől számított 15 napon belül megtörténik.

 

Az elnyerhető támogatás formája:

 • vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában,
 • pályázati díj nincs.

 

A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó hibája, illetve mulasztása miatt nem jön létre a támogatási szerződés.

A támogatási szerződés megkötése:

A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik.

Támogatott köteles a támogatási szerződéssel egyidejűleg a Támogató részére átadni a Támogatott számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, a Támogató javára szóló, valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát – pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére – a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

A támogatás folyósítása:

A megítélt támogatási összeg kifizetése a megkötött támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint történik.

 

A támogatás felhasználása és elszámolása:

A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordíthatja, más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

A támogatás felhasználásának határideje 2022. augusztus 31.

A Támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatott tevékenység megvalósításának módjáról, eredményességéről rövid szöveges szakmai beszámolót, a támogatási összegből fedezett kiadások dokumentálásaként pénzügyi beszámolót készít.

A támogatás rendeltetésszerű felhasználását, az elszámolás módját, az elszámolható költségeket a támogatási szerződés „Elszámolás önkormányzati támogatásról” című segédlet tartalmazza.

 

Elszámolható költségek: közlekedés-, telefon-, alapanyag-, szállás és étkezés költségei, személyi jellegű kifizetések, bérleti díj, szakmai közreműködők tiszteletdíja, stb.

A támogatás felhasználását a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, legkésőbb 2022. december 15-ig kell igazolni a támogatott nevére kiállított, záradékolt, hitelesített számlamásolatok megküldésével.

Az elszámolás során kizárólag olyan, a támogatási időszakban felmerült költségre vonatkozó számlák, számviteli bizonylatok számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörtént.

A költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás, vagy annak felmondása esetén a Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatást – az erre irányuló felszólítást követő 15 napon belül – köteles visszafizetni.

 

A pályáztatás nyilvánossága:

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül - tájékoztatót jelentet meg.

 

 

 

 

                                                                                                            Szénás Zsoltné sk.

                                                                                                                       elnök

 

A Támogatási kérelem itt tölthető le.