Művelődési Bizottság Aktuális pályázatai

 • 2018.06.11.
 • Hírarchívum

.

Pályázati felhívás

 

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága ösztöndíjpályázatot hirdet

középiskolában tanulók részére

a 2018/2019. tanév I. félévére

 

„SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS”

címmel

 

 

Célja:                               szociálisan rászoruló középiskolai tanulók támogatása

 

Támogatottak köre: -    Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező,

 • nappali tagozaton,
 • középiskolai tanulmányokat folytató tanulók

 

Pályázati feltétel:           a 2017/2018. tanév II. félévi tanulmányi átlaga minimum 4,00.

 

Benyújtandó:            -     pályázati űrlap

 • pályázó és az egy lakcímen lakók lakcím kártya fénymásolata
 • szülők, eltartók, egy háztartásban élők jövedelemigazolása
 • pályázó és a családban élő további gyermekek iskola-, óvodalátogatási igazolása
 • családi pótlék igazolás

 

A pályázati dokumentumok benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Benyújtási határidő:       2018.  augusztus 31.   

 

Benyújtás helye:       Polgármesteri Hivatal 2112 Veresegyház Fő út 35.

 

Elbírálás határideje:       2018. szeptember 30.

 

Folyósítás kezdete:          2018. október hónap

 

Pályázat időtartama:     2017/2018. tanév II. féléve (5 hónap, visszamenőleg szeptembertől)

 

Az ösztöndíjak összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg a bizottság. A benyújtandó dokumentumok határidő utáni pótlására nincs lehetőség.

A folyósítás havonta átutalással történik. Pályázati űrlap beszerezhető  a Polgármesteri Hivatalban ( földszinti ügyfélszolgálaton ),  illetve letölthető a

www.veresegyhaz.hu internet oldalon.

 

Veresegyház, 2018.  június 8.

 

                                                                                                         

Szénás Zsoltné sk.

                                                                                                                  elnök


Űrlap

Pályázati felhívás

 

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága a veresegyházi gyermekek, tanulók sportolásának támogatására

 

 „SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS” pályázatot hirdet

a 2018/2019. tanév I félévére.

A pályázat célja:

            Szociálisan rászoruló sportolók támogatása

 

Támogatottak köre:

Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy egyesületi sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok

 

A támogatás célja:

 • sportfelszerelés, tagdíj, bérlet finanszírozása

 

Pályázati feltétel:

 • rendszeresen részt vesz az edzéseken, szorgalma példamutató,
 • szociálisan rászorult

 

Az elnyerhető támogatás formája:

 • egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási formában

 

Benyújtási határidő: 2018. augusztus 31

Benyújtandó:            -     pályázati űrlap

 • edzői javaslat
 • pályázó és az egy lakcímen lakók lakcím kártya fénymásolata
 • szülők, eltartók, egy háztartásban élők jövedelemigazolása
 • pályázó és a családban élő további gyermekek iskola-, óvodalátogatási igazolása
 • családi pótlék igazolás

 

A pályázati dokumentumok benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának helye:    Polgármesteri Hivatal (Fő út 35.)

 

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton illetve letölthető a www.veresegyhaz.hu internet oldalon.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018.szeptember 30.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasítja. A benyújtandó dokumentumok határidő utáni pótlására nincs lehetőség.

A számlák benyújtásának végső határideje: 2018. december 15.

A támogatási összeg kifizetése a szülő/gondviselő nevére kiállított számlák bemutatása alapján – az értesítésben feltüntetett időpontokban – történik.

 

Veresegyház, 2018.  június 8.

Szénás Zsoltné sk

     elnök                     

 Űrlap