MŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁG ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK

 • 2022.07.26.
 • Önkormányzati aktuális hírek

.

Pályázati felhívás

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

ösztöndíjpályázatot hirdet

általános és középiskolában tanulók részére a 2022/2023. tanév I. félévére

„SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS”

címmel

A pályázat célja

Szociálisan rászoruló általános és középiskolai tanulók támogatása

A támogató megnevezése

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

A pályázók köre:

 • Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező,
 • jó tanulmányi eredményt elérő,
 • általános iskolás, illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot)

A pályázatok benyújtása és elbírálása

A pályázatokat papír alapon a mellékletekkel együtt 1 pld.-ban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje

Benyújtási határidő: 2022. szeptember 2. (péntek) 12.00 óráig

Benyújtandó dokumentumok:

 • pályázati űrlap
 • bizonyítvány fénymásolata
 • lakcímkártya fénymásolata
 • szülők, eltartók jövedelemigazolása
 • a pályázattal érintett és a testvérek iskola- és/vagy óvodalátogatási igazolása

Pályázati feltétel:

 • Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező,
 • szociálisan rászorult,
 • nappali tagozaton,
 • általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató tanulók (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot)
 • a 2021/2022. tanév félévi tanulmányi átlaga minimum 4,00.

Az elnyerhető támogatás formája:

 • vissza nem térítendő támogatás, a megítélt összeg elosztva 5 hónapra: 2022/2023. tanév féléve (5 hónap, szeptembertől (a szülő bankszámlájára történő utalással)
 • pályázati díj

A rendelkezésre álló forrás

Veresegyház Város 2022. évi költségvetéséből a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága részére ezen célra rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség

A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 122. irodájában leadni.

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton, illetve letölthető az alábbi linken Űrlap letöltése>>

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik.

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • egy érvényes pályázatot csak részben támogasson,

A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 3.

A támogatási megállapodás megkötése, támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása

A támogatásokat Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala folyósítja.

A pályáztatás nyilvánossága

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül - tájékoztatót jelentet meg.

Szénás Zsoltné sk. elnök

Pályázati felhívás

 

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

veresegyházi gyermekek, tanulók sportolásának támogatására

 

„SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS”

 

címmel pályázatot hirdet

a 2022/2023. tanév I. félévére.

 

 

A pályázat célja

Szociálisan rászoruló sportolók támogatása: a pályázó által folytatott sporttevékenységhez kapcsolódó sportfelszerelés, sporteszköz beszerzése, egyesületi tagdíj, edzőtábor finanszírozása

 

A támogató megnevezése

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

 

A pályázók köre:

Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy egyesületi sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás, illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot).

 

A pályázati feltétel:

 • rendszeresen részt vesz az edzéseken, szorgalma példamutató,
 • szociálisan rászorult

 

Nem támogatható a pályázat, hogy ha a pályázó a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal nem számolt el.

 

Az elnyerhető támogatás formája:

 • vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási formában,
 • pályázati díj

 

A rendelkezésre álló forrás:

Veresegyház Város 2022. évi költségvetéséből a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága részére ezen célra rendelkezésre álló keretösszeg.

 

A pályázat benyújtási határideje 2022. szeptember 2. (péntek) 12.00 óráig

 

Benyújtandó dokumentumok:

 • pályázati űrlap
 • edzői javaslat
 • lakcím kártya fénymásolata
 • szülők, eltartók jövedelemigazolása
 • a pályázattal érintett és a testvérek iskola- és/vagy óvodalátogatási igazolása

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei:

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása:

A pályázatokat papíralapon, a mellékletekkel együtt 1 pld.-ban kell benyújtani.

 

A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 122. irodájában leadni.

 

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton, illetve letölthető innen Űrlap letöltése >>

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja. Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik.

 

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • egy érvényes pályázatot csak részben támogasson,
 • a pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 3.

 

A    támogatási    megállapodás    megkötése,    támogatás    folyósítása,    felhasználása    és elszámolása

A Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala fizeti ki a házipénztárból.

 

A támogatási összeg kifizetése a gyermek (kiskorú gyermek esetében a szülő/gondviselő) nevére kiállított számlák bemutatása alapján történik. Amennyiben a számla a szülő nevére kerül kiállításra, a számla szöveges részében meg kell jelölni a pályázó gyermek nevét, illetve a felhasználás célját. A számla legkorábbi dátuma az elnyert támogatásról szóló döntés napja.

A számlák benyújtásának végső határideje: 2022. december 15. A pályáztatás nyilvánossága:

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül - tájékoztatót jelentet meg.

 

 

 

Szénás Zsoltné sk. elnök