PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Bursa Hungarica

  • 2023.10.02.
  • Hírarchívum

 
Veresegyház Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve 2024. évre is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
 
Pályázhatnak azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók, akik a 2023/2024. tanévben:
 
 
A pályázatok benyújtásának feltétele
 
A közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg a 140.000 Ft/hó összeget.
 
A pályázatok benyújtásának módja és határideje:
 
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:  https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal (2112 Veresegyház, Fő út 35.) I. emelet 122. irodában Holósi Ildikó ügyintézőnél egy példányban – a pályázati kiírásban meghatározott kötelező melléklettekkel együtt – kell benyújtani.
 
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
 
 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.
 
 
Polgármesteri Hivatal