PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM

 • 2022.10.26.
 • Önkormányzati aktuális hírek

.

Megjelent a Belügyminisztérium pályázati felhívása 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre a 2023/2024. tanévben.

 

Kedves Leendő Középiskolás Diák!

Kérjük, szánjanak néhány percet a továbbtanulást segítő Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) által a tehetséges, ám rászoruló tanulóknak és családjaiknak nyújtott lehetőségek megismerésére.

 

Mit kínál az AJTP?

 • Speciális tantervet, segítséget a hozott tanulmányi lemaradás leküzdéséhez (előkészítő évfolyam a gimnáziumban)
 • Minden tanuló számára ösztöndíjat (előkészítő évfolyamon 15.000 Ft/hónap, 9-12. évfolyamon tanulmányi átlagtól függően 0-40.000 Ft/hónap)
 • Ingyenes kulturális programokat, kül- és belföldi tanulmányi kirándulásokat
 • Segítséget a középfokú, államilag elismert nyelvvizsga térítésmentes megszerzéséhez
 • Segítséget a B kategóriás járművezetői engedély térítésmentes megszerzéséhez
 • Minden tanuló (a tanfolyam sikeres elvégzése után) nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt kap, szintén ingyenesen
 • Kollégiumi ellátást, jó közösséget
 • Folyamatos tanári felügyeletet és szaktárgyi segítséget a kollégiumban is
 • A hozott szociokulturális hátrányok leküzdését

 

Kik jelentkezhetnek a programba?

Az általános iskolai osztályfőnök által bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott tehetséges diák, akinek hátrányos helyzete nem teszi lehetővé, hogy a benne rejlő átlagon felüli képességeit kibontakoztathassa, és az alább felsorolt feltételek legalább egyikének megfelel:

 • A programba jelölhető minden, valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű, a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző által védelmébe vett, illetve olyan tanuló, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak;
 • Vagy: a Gyermekvédelmi törvény 39., 40. vagy 53. § értelmében rászorulónak minősül;
 • Vagy: a szülők legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek;
 • Vagy: a szülők alacsony foglalkoztatottsága okán (legalább az egyik szülő a pályázat benyújtása előtti 16 hónapból 12-ben álláskeresőként volt nyilvántartva);
 • Vagy: lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található;
 • Vagy: lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

 

Hogyan lehet jelentkezni?

 • Pályázati űrlapok hiánytalan kitöltésével, amelyeket az oktatas.hu oldalról lehet letölteni.
 • A tanév elején megjelenő pályázati kiírásban megadott dokumentumok iskolának történő megküldésével.

 

A felhívás és mellékletei itt érhetők el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/ajtp_2022