Pályázati felhívás - „SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS”

 • 2024.07.04.
 • Nyitólap hírei

Pályázati felhívás
 
Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési és Családügyi Bizottsága
 
„SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS”
 
címmel pályázatot hirdet
a 2024/2025. tanév I. félévére.

 

 

A pályázat célja

Szociálisan rászoruló sportolók támogatása: a pályázó által folytatott sporttevékenységhez kapcsolódó sportfelszerelés, sporteszköz beszerzése, egyesületi tagdíj, edzőtábor finanszírozása

 

A támogató megnevezése

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési és Családügyi Bizottsága

 

A pályázók köre

Veresegyházon lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy egyesületi sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás, illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot).

 

A pályázati feltétel

 • rendszeresen részt vesz az edzéseken, szorgalma példamutató,
 • szociálisan rászorult

 

Nem támogatható a pályázat, hogy ha a pályázó a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal nem számolt el.

 

Benyújtandó dokumentumok

 • pályázati űrlap
 • edzői javaslat
 • egy háztartásban élők lakcímkártya fénymásolata
 • szülők, egy háztartásban élők jövedelemigazolása
 • a pályázattal érintett és a pályázóval egy háztartásban élő testvérek diákigazolvány másolata

 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei:

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtási határideje 2024. szeptember 5. (csütörtök) 16 óra.

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása

A pályázatokat elektronikus úton vagy papíralapon, a mellékletekkel együtt 1 pld.-ban kell benyújtani.

Az elektronikus úton benyújtani kívánt pályázatokat ügyfélkapun (https://epapir.gov.hu/), a papír alapú pályázatokat pedig kérjük a Művelődési és Családügyi Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 122. irodájában leadni.

 

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton,
illetve letölthető itt: DOC / PDF formátumban.

 

 

Az elnyerhető támogatás formája

 • vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási formában,
 • pályázati díj

 

A rendelkezésre álló forrás

Veresegyház Város 2024. évi költségvetéséből a Művelődési és Családügyi Bizottsága részére ezen célra rendelkezésre álló keretösszeg.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési és Családügyi Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja. Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik.

 

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • egy érvényes pályázatot csak részben támogasson,
 • a pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja.

 

A pályázat eredményéről történő kiértesítés határideje: 2024. szeptember 18.

 

A    támogatási    megállapodás    megkötése,    támogatás    folyósítása,    felhasználása    és elszámolása

A Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala fizeti ki a házipénztárból.

 

A támogatási összeg kifizetése a gyermek (kiskorú gyermek esetében a szülő/gondviselő) nevére kiállított számlák bemutatása alapján történik. Amennyiben a számla a szülő nevére kerül kiállításra, a számla szöveges részében meg kell jelölni a pályázó gyermek nevét, illetve a felhasználás célját. A számla legkorábbi dátuma az elnyert támogatásról szóló döntés napja.

 

A számlák benyújtásának végső határideje: 2024. december 15.

 

A pályáztatás nyilvánossága

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül - tájékoztatót jelentet meg.

 

 

 

Szénás Zsoltné sk. elnök