Pályázati felhívás -   „SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS”

 • 2023.06.29.
 • Önkormányzati aktuális hírek

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési és Családügyi Bizottsága
 
„SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS”
címmel
ösztöndíjpályázatot hirdet
általános és középiskolában tanulók részére a 2023/2024. tanév I. félévére

 

 

A pályázat célja

Szociálisan rászoruló általános és középiskolai tanulók támogatása

 

A támogató megnevezése

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési és Családügyi Bizottsága

 

A pályázók köre

 • Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező,
 • jó tanulmányi eredményt elérő,
 • általános iskolás, illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot)

 

Pályázati feltétel

 • Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező,
 • szociálisan rászorult,
 • nappali tagozaton,
 • általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató tanulók (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot)
 • a 2022/2023. tanév II. félévi tanulmányi átlaga minimum 4,00.

 

Benyújtandó dokumentumok

 • pályázati űrlap
 • bizonyítvány fénymásolata
 • lakcímkártya fénymásolata
 • szülők, eltartók jövedelemigazolása
 • a pályázattal érintett és a testvérek iskola- és/vagy óvodalátogatási igazolása

 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2023. szeptember 6. (szerda)

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása

A pályázatokat elektronikus úton vagy papír alapon a mellékletekkel együtt 1 pld.-ban kell benyújtani.

Az elektronikus úton benyújtani kívánt pályázatokat ügyfélkapun (https://epapir.gov.hu/) kérjük megküldeni, a papír alapú pályázatokat pedig a Művelődési és Családügyi Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 122. irodájában kérjük leadni.

 

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton, illetve letölthető a www.veresegyhaz.hu internetes oldalon.

 

Az elnyerhető támogatás formája

 • vissza nem térítendő támogatás 2023/2024. tanév I. félévére (5 hónap, szeptembertől a szülő bankszámlájára történő utalással)
 • pályázati díj

 

A rendelkezésre álló forrás

Veresegyház Város 2023. évi költségvetéséből a Művelődési és Családügyi Bizottsága részére ezen célra rendelkezésre álló keretösszeg.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési és Családügyi Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik.

 

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • egy érvényes pályázatot csak részben támogasson,

 

A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. szeptember 19.

 

A    támogatási    megállapodás    megkötése,    támogatás    folyósítása,    felhasználása    és elszámolása

A támogatásokat Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala folyósítja.

 

A pályáztatás nyilvánossága

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül - tájékoztatót jelentet meg.

 

 

 

Szénás Zsoltné sk. elnök

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Pályázati űrlap 318.79 KB Nyomtatványok