Rendeletváltozások 2023. január 1-jétől

 • 2022.12.02.
 • Önkormányzati aktuális hírek

.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 1-jétől módosította a helyi adó rendeleteket.

Az építményadó mértékét 2.190 Ft/m2/év, a telekadó mértékét 390 Ft/m2/év, az idegenforgalmi adót 590 Ft/vendégéjszaka, valamint a magánszemélyek kommunális adóját 33.800 Ft/év összegben határozta meg.

 

A magánszemélyek kommunális adójának rendeletében módosításra kerültek az adható adókedvezmények.

4.§ (1) Adókedvezményre jogosult,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, gyermekét egyedül nevelő személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,
b) aki egyedül él és havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg,
c) egyedülálló 70 éven felüli és nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át,
d) a városi önkormányzat által rendszeres szociális segélyben, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározottaknak kedvezmény nem adható, ha életvitele, vagyoni helyzete a szociális alapú mentesítését nem indokolja.

(3) A kedvezmény kérelem alapján történik, amelyhez a kedvezmény alapjául szolgáló dokumentumot csatolni kell (jövedelem igazolás, tanulói jogviszony igazolása, egyéb élethelyzetet igazoló dokumentum).

(4) A kedvezmény, amennyiben a kérelmezőnek az életvitelszerűen használt ingatlanán felül több kommunális adó alá eső ingatlana van, abban az esetben egyetlen ingatlan után sem vehető igénybe.

 

A méltányossági kérelem az Önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon nyújtható be. A nyomtatvány megtalálható a www.veresegyhaz.hu->ügyintézés->adóügyek->méltányossági nyomtatványok oldalon vagy személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán.

 

 

A november 29-i ülésen elfogadott képviselő-testületi döntéseknek megfelelően 2023. január 1-jétől:

 • hatályba lép a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló 28/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelet,
 • módosul:
 • a térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet:
 • az általános iskolában, az óvodákban és idősek otthonában az étkezési díjakról,
 • a termálfürdő és kemping, valamint a Medveotthon díjairól,
 • a könyvtár beiratkozási díjairól,
 • az Innovációs Centrum és Művelődési Központ terembérleti díjairól,
 • hulladékudvar díjairól,
 • az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról szóló 1/2002.(II.6.) önkormányzati rendelet,
 • a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VI.21.) önkormányzati rendelet:
 • a bölcsőde étkezési és gondozási díjairól,
 • a szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet:
 • az idősek otthona és az ESÉLY Alapellátási Központ térítési díjairól.

 

A 2023. január 1-jétől érvényes díjakra vonatkozó rendeletek megtalálhatók a www.veresegyhaz.hu->Önkormányzat->Hatályos helyi rendeletek oldalon.