SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 • 2021.07.23.
 • Hírarchívum

.

Pályázati felhívás
Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága
veresegyházi gyermekek, tanulók sportolásának támogatására
 
 „SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS” pályázatot hirdet
a 2021/2022. tanév I félévére.

 

 

A pályázat célja:   

            Szociálisan rászoruló sportolók támogatása: sportfelszerelés, tagdíj, bérlet finanszírozása

 

 

A támogató megnevezése: Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

 

 A pályázók köre:

Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy egyesületi sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot).

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása:

A pályázatokat papír adathordozón 1 pld.-ban kell benyújtani.

 

A pályázati feltétel:

 • rendszeresen részt vesz az edzéseken, szorgalma példamutató,
 • szociálisan rászorult
 • Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy egyesületi sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot

 

Nem támogatható a pályázat, hogy ha a pályázó a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal nem számol el.

 

A rendelkezésre álló forrás:

Veresegyház Város 2021. évi költségvetéséből a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága részére ezen célra meghatározott keretösszeg

 

A pályázat benyújtási határideje:

Benyújtási határidő: 2021. szeptember 9.péntek

Benyújtandó:              -     pályázati űrlap

 • edzői javaslat
 • lakcím kártya fénymásolata
 • szülők, eltartók jövedelemigazolása
 • a pályázattal érintett és a testvérek iskola-, óvodalátogatási igazolása

 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei:

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség

 

A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 116. szobájában leadni.

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton illetve letölthető a www.veresegyhaz.hu internetes oldalon.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el.  Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • egy érvényes pályázatot csak részben támogasson,
 • A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja

 

A  pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 25.

 

Az elnyerhető támogatás formája:

 

 • vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási formában,
 • pályázati díj nincs,

 

A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni a Bizottság által, a pályázat elbírálásakor meghatározott időpontig, legfeljebb a tárgyév december 15-ig. 

 

 A  támogatási megállapodás megkötése, támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása:

 

A Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala fizeti ki a házipénztárból.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasítja.

A támogatási összeg kifizetése a szülő/gondviselő nevére kiállított számlák bemutatása alapján – az értesítésben feltüntetett időpontokban – történik. A számlák benyújtásának végső határideje: 2021. december 15.

 

Az elszámolás során kizárólag olyan, a támogatási időszakban felmerült költségre vonatkozó számlák, számviteli bizonylatok számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörtént.

 

Ha a támogatott az elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, a jegyző 15 napos határidő kitűzésével felszólítja a számadási kötelezettségének teljesítésére, illetve felhívja hiánypótlásra.

 

 1. A pályáztatás nyilvánossága:

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül - tájékoztatót jelentet meg.

 

 

 

 Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Szénás Zsoltné

elnök

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Pályázati űrlap 42.5 KB Nyomtatványok