"SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS" PÁLYÁZAT KIÍRÁSA

 • 2022.03.22.
 • Hírarchívum

.

Pályázati felhívás
 
Veresegyház Város Önkormányzatának
Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága
veresegyházi gyermekek, tanulók sportolásának támogatására
 
 „SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS”
 
címmel pályázatot hirdet
a 2021/2022. tanév II. félévére.

 

 

A pályázat célja

Szociálisan rászoruló sportolók támogatása: sportfelszerelés, tagdíj, bérlet finanszírozása

 

A támogató megnevezése

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

 

A pályázók köre:

Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy egyesületi sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás, illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot).

 

A pályázati feltétel:

 • rendszeresen részt vesz az edzéseken, szorgalma példamutató,
 • szociálisan rászorult

 

Nem támogatható a pályázat, hogy ha a pályázó a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal nem számolt el.

 

Az elnyerhető támogatás formája:

 • vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási formában,
 • pályázati díj nincs.

 

A rendelkezésre álló forrás:

Veresegyház Város 2022. évi költségvetéséből a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága részére ezen célra meghatározott keretösszeg.

 

A pályázat benyújtási határideje 2022. március 31. csütörtök

 

Benyújtandó dokumentumok:

 • pályázati űrlap
 • edzői javaslat
 • lakcím kártya fénymásolata
 • szülők, eltartók jövedelemigazolása
 • a pályázattal érintett és a testvérek iskola-, óvodalátogatási igazolása

 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei:

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása:

A pályázatokat papíralapon, a mellékletekkel együtt 1 pld.-ban kell benyújtani.

 

A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 122. irodájában leadni.

 

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton, illetve letölthető innen.

Űrlap letöltése >>

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja. Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik.

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • egy érvényes pályázatot csak részben támogasson,
 • a pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 2.

 

A támogatási megállapodás megkötése, támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása

A Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala fizeti ki a házipénztárból.

 

A támogatási összeg kifizetése a gyermek (kiskorú gyermek esetében a szülő/gondviselő) nevére kiállított számlák bemutatása alapján történik.

 

A számlák benyújtásának végső határideje: 2022. december 15.

 

A pályáztatás nyilvánossága:

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül - tájékoztatót jelentet meg.

 

 

 

 

                                                                                                            Szénás Zsoltné sk.

                                                                                                                       elnök