"SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS" PÁLYÁZAT KIÍRÁSA

 • 2022.03.22.
 • Hírarchívum

.

Pályázati felhívás
 
Veresegyház Város Önkormányzatának
Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága
ösztöndíjpályázatot hirdet
általános és középiskolában tanulók részére
a 2021/2022. tanév II. félévére
 
„SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS”
címmel

 

 

A pályázat célja

Szociálisan rászoruló általános és középiskolai tanulók támogatása

 

A támogató megnevezése

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

 

A pályázók köre:

 • Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező,
 • jó tanulmányi eredményt elérő,
 • általános iskolás, illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása

A pályázatokat papír alapon a mellékletekkel együtt 1 pld.-ban kell benyújtani.

 

A pályázat benyújtási határideje

Benyújtási határidő: 2022. március 31. csütörtök

 

Benyújtandó dokumentumok:

 • pályázati űrlap
 • bizonyítvány fénymásolata
 • lakcím kártya fénymásolata
 • szülők, eltartók jövedelemigazolása
 • a pályázattal érintett és a testvérek iskola-, óvodalátogatási igazolása

 

Pályázati feltétel:

 • Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező,
 • szociálisan rászorult
 • nappali tagozaton,
 • általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató tanulók (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot)
 • a 2021/2022. tanév I. félévi tanulmányi átlaga minimum 4,00.

 

Az elnyerhető támogatás formája:

 • vissza nem térítendő támogatás, a megítélt összeg elosztva 5 hónapra: 2021/2022. tanév II. féléve (5 hónap, februártól (a szülő bankszámlájára történő utalással)
 • pályázati díj nincs.

 

A rendelkezésre álló forrás

Veresegyház Város 2022. évi költségvetéséből a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága részére ezen célra meghatározott keretösszeg

 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség

 

A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 122. irodájában leadni.

 

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton, illetve letölthető innen.

Űrlap letöltése >>

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik.

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • egy érvényes pályázatot csak részben támogasson,

 

A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 2.

 

A támogatási megállapodás megkötése, támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása

A támogatásokat Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala folyósítja.

 

A pályáztatás nyilvánossága

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül - tájékoztatót jelentet meg.

 

 

 

 

                                                                                                            Szénás Zsoltné sk.

                                                                                                                       elnök