SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 • 2021.07.23.
 • Hírarchívum

.

Pályázati felhívás
Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága
ösztöndíjpályázatot hirdet
általános és középiskolában tanulók részére SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS
a 2021/2022. tanév I. félévére

 

 

 

A pályázat célja:  

                  szociálisan rászoruló általános és középiskolai tanulók támogatása

 

 

A támogató megnevezése: Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

 

A pályázók köre:

Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, jó tanulmányi eredményt  elérő, általános iskolás illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok, (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása:

 

A pályázatokat papír adathordozón 1 pld.-ban kell benyújtani.

 

 

Pályázati feltétel: Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező,

 • szociálisan rászorult
 • nappali tagozaton,
 • általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató tanulók(kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot)
 • a 2020/2021. tanév II. félévi tanulmányi átlaga minimum 4,00.

 

 

A rendelkezésre álló forrás:

Veresegyház Város 2021. évi költségvetéséből a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága részére ezen célra meghatározott keretösszeg

 

 

A pályázat benyújtási határideje:

Benyújtási határidő: 2021. szeptember 9. péntek

Benyújtandó:              -     pályázati űrlap

 • bizonyítvány fénymásolata
 • lakcím kártya fénymásolata
 • szülők, eltartók jövedelemigazolása
 • a pályázattal érintett és a testvérek iskola-, óvodalátogatási igazolása

 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei:

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség

 

A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 116. szobájában leadni.

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton illetve letölthető a www.veresegyhaz.hu internetes oldalon.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el.  Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • egy érvényes pályázatot csak részben támogasson,
 • A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 25.

 

 

Az elnyerhető támogatás formája:

 • vissza nem térítendő támogatás, a megítélt összeg elosztva 5 hónapra: 2021/2022. tanév I. féléve (5 hónap,  szeptembertől (a szülő bankszámlájára történő utalással)
 • pályázati díj nincs,

 

 

 A támogatási megállapodás megkötése, támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása:

 

A támogatásokat  Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala folyósítja.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg.

 

 1. A pályáztatás nyilvánossága:

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül - tájékoztatót jelentet meg.

 

 

 

 

 Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Szénás Zsoltné

elnök

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Pályázati űrlap 43 KB Nyomtatványok