SPORTTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK-VÁLASZOK

  • 2024.06.06.
  • Nyitólap hírei

A „Sporttámogatási pályázat 2024” című pályázati felhívással kapcsolatosan 2024. május 31. napján tartott informális megbeszélésen felmerült kérdésekre az alábbi választ adom:


A kitöltendő adatlappal kapcsolatosan elhangzott kérdések


3. Az egyesületben, a szakosztályban regisztrált sportolók létszáma
Regisztrált sportolóként azt a létszámot várjuk, aki a sportszervezet által nyújtott sportszolgáltatást rendszeres jelleggel igénybe veszi, a sportszervezet tagnyilvántartásában sportolóként szerepel, beleértve azokat a sportolókat is, akik versenyengedéllyel nem rendelkeznek.


4. Igazolt éves tagdíjbevételük-, tagi hozzájárulásuk-, és szponzori támogatásuk mértéke
Az utolsó beszámoló vagy saját nyilatkozat alapján kérjük az összeget megadni.


9. Az egyesületben, sportszervezetben hány fő végzi a szakmai munkát és milyen jogviszonyban
Szakmai munka alatt a sporttevékenységgel szorosan összefüggő szakmai munka értendő: edzői, gyógytornászi, technikai vezetői tevékenység értendő.


10. Mennyi volt az előző év költségvetése a sportszervezetnek, egyesületnek
A sportszervezet előző évi költségvetése meghatározható a pályázó ezzel összefüggő nyilatkozatából, melyből részletezve kiderül a bevétel és a kiadás mértéke, vagy a beszámolóból.


A pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatosan elhangzott, illetve további kérdések:
Mi a csapatsport, mi az egyéni sport?
A sportról szóló 2004. évi I. törvény határozza meg a csapatsportág fogalmát: azoknak a sportágaknak az összessége, amelyekben sporttevékenységet folytatni a játék jellegéből és a versenyrendszer szabályaiból adódóan kizárólag úgy lehet, hogy legalább három természetes személy alkot egy résztvevőt, és a sportágnak nincs egyéni változata.


Egyéni sport, amelyben egy sportoló részvételével is megvalósul a sportág célja, még akkor is ha ezt, többen kvázi csapatban is végezhetik.
Amennyiben a pályázó elnyert támogatást, mikori számla fogadható el?
A Pályázati felhívás 23. pontja szerint: A számla legkorábbi dátuma az elnyert támogatásról szóló döntés napja.


Veresegyház, 2024. június 5.


Cserháti Ferenc s.k.
polgármester