TÁJÉKOZTATÁS AZ AVARÉGETÉS TILALMÁRÓL

  • 2020.11.16.
  • Hírarchívum

.

TÁJÉKOZTATÁS

Megszűnik az avar és kerti hulladékok égetésének lehetősége!

Tájékoztatjuk a Tisztelt veresegyházi Lakosságot, hogy 2021. január 01-től jelentősen megváltoznak az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendelkezések.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja 2021. január 1-től hatályát veszti, ezáltal a települési önkormányzatok helyi rendeletben sem adhatnak lehetőséget avar és kerti hulladék égetésére.

Kérjük a Lakosságot a levegő védelme érdekében hozott intézkedés betartására, mely szerint a fenti határidőt követően megszűnik az avar és kerti hulladékok égetésének lehetősége!

Az érvényben lévő szabályozás ezzel egyidejűleg úgy alakul, hogy Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 11/2008 (IV.30.) számú önkormányzati rendeletében az avar és kerti hulladékok égetésének szabálya a fenti időponttól kivezetésre kerül.

A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 3.000.000,- forintig terjedő összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.