Tájékoztatás - Építésügyekkel kapcsolatos változások

  • 2020.01.24.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

 Tisztelt Veresegyházi Lakosok!

Tájékoztatjuk önöket, hogy az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 2020. január 1. napjától módosításra került. A módosítás értelmében, a településeken működő Építésügyi Szolgáltató Pontok 2020. január 1. napjával megszűntek. Ez a döntés érinti a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán eddig biztosított építésügyi szolgáltatást is. Ezentúl az építésüggyel kapcsolatos kérelmeket, beadványokat az építtető (vagy meghatalmazottja) elektronikus adathordozón csak a területileg illetékes építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, vagy a kormányablaknál terjesztheti elő.

Veresegyház esteében ez azt jelenti, hogy az ügyeket a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllő Járási Hivatalnál (Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3.), vagy a Veresegyház Kormányabalak ügyfélszolgálatán, (Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ épülete, Veresegyház, Fő út 45-47.) lehet intézni.

A településképi bejelentési, településképi véleményezési eljárásokat és a kötelező főépítészi szakmai konzultációkat továbbra is lehet kezdeményezni a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal műszaki osztályán (Városháza, Veresegyház, Fő út 35.) I. emelet 131., 132. és 135. számú irodákban.

Jovanović Dragutin műszaki osztályvezető