TÁJÉKOZTATÁS - HULLADÉKHASZNOSÍTÓ TELEP

  • 2022.12.16.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Tájékoztatás

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Veresegyház Város Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz a Veresegyház, 097 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladékhasznosító telep létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt.

Az ennek kapcsán indult előzetes környezeti hatásvizsgálati eljárás során lehetőség nyílik a dokumentumokba való betekintésre, a fejlesztés irányvonalának megismerésére, észrevételek megtételére.

A benyújtott dokumentáció megtekinthető a Pest Megyei Kormányhivatal honlapján: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi-foosztaly-pe-ktf-38034-1-2022

Az érintettek a benyújtott dokumentációba a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal (2112 Veresegyház, Fő út 35.) 122 szobájában, ügyfélfogadási időben előre egyeztetett időpontban betekinthetnek.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX.29.) Korm. rendeletben kihirdetett 2022. december 22. napjától 2023. január 08. napjáig tartó igazgatási szünet.

A mellékelt Közlemény nyomtatott példánya kifüggesztésre került a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal épületében (2112 Veresegyház, Fő út 35.) lévő hirdetőtáblán.

Közlemény