Tájékoztatás hulladékudvarba történő vas hulladék befogadásáról

  • 2023.06.22.
  • GAMESZ. hírarchívum

A GAMESZ, mint a 2112 Veresegyház, Sport u.4. szám alatt létesített hulladékudvar üzemeltetője, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. június 22. napjától a hulladékudvarban az alábbi azonosító kódú vas és fémhulladék beszállítása nem lehetséges.

17 04 02 alumínium
17 04 05 vas és acél
17 04 07 fémkeverék
20 01 34 elemek és akkumulátorok
20 01 40 fémek

Tekintettel az új, hulladékra vonatkozó jogszabályok bevezetése miatti problémákra, szervezetünk a vas- és fémhulladékok átvételét átmenetileg nem tudja biztosítani. Amennyiben újra fogadni tudjuk a vas- és fémhulladékokat, úgy a Tisztelt Lakosságot azonnali hatállyal tájékoztatni fogjuk.

Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét,

Kelt: Veresegyházon, 2023. június 20. napján

Nagy József Attila
igazgató

Tájékoztató letöltése