TÁJÉKOZTATÓ A ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

  • 2021.11.12.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

Társaságunk részéről 2021. április 1-jétől bevezetésre került az az intézkedés, hogy minden -a
hulladékszállításért díjat fizető- ingatlanhasználó számára gyűjtési alkalmanként 2 db, zöld színű -
zöldhulladék gyűjtésére használható- zsákot biztosítunk díjmentesen.
Az intézkedés bevezetése óta elszállításra kerültek a korábban (előző évben) megvásárolt -esetleg
felhalmozott - zöld színű zöldhulladék gyűjtő zsákok is, így eddig nem csak 2 db zöld színű zsák került
elszállításra az ingatlanok elől, hanem minden zöld zsákban kihelyezett zöldhulladék.
A cserezsákok eltulajdonítása és a visszaélések elkerülése érdekében 2021. október 1. napjától a
korábbi tájékoztatások szerint, szállítási alkalmanként, ingatlanonként kizárólag 2 db ingyenes zöld
színű DTkH emblémás zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű,
DTkH emblémás lebomló zsák kerül elszállításra.
A zöldhulladékszállítás feltételeiről a korábbi tájékoztatásokban már az alábbiak szerint informáltuk
ügyfeleinket.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás)
biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-
átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás
számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás
ellenértéke, 180 Ft/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV)
Zrt. által kerül kiszámlázásra

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott 2 db ingyenes zöld színű DTkH
emblémás lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú kötegekben
összekötve (alkalmanként maximum 1 m3

mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A zöldhulladék gyűjtő zsákba az alábbi hulladékok helyezhetők el:

Konyhai zöldhulladékok:
• gyümölcshéj
• zöldséghéj
• tojáshéj
• kávézacc
• elhasznált teafilter

• Kerti zöldhulladékok
• elnyílt virágok
• falevél
• fűnyesedék
• gallyak
• lehullott gyümölcs
Begyűjtés módja: a gyűjtési napokon reggel 6:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé a
forgalmat nem akadályozó, jól látható helyre, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után
a kihelyezett zöldhulladékot nem áll módunkban elszállítani!

Kérjük, hogy a lehetőségeikhez mérten, legyenek szívesek az összes platformon közzétenni.
Együttműködésüket köszönjük!