TÁJÉKOZTATÓ A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL

  • 2021.03.19.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Tájékoztató a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés gyakorlatáról

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2021. április 1-től az házhoz menő zöldhulladék gyűjtésének rendszere
az alábbiak szerint módosul.

A hulladékszállítási közszolgálatást jogosan igénybe vevők, akik a szolgáltatásért az NHKV Zrt. részére
díjat fizetnek, Társaságunk díjmentesen ingatlanonként 2 db a zöldhulladék gyűjtésére alkalmas, zöld
színű, emblémás zsákot biztosít.
Első alkalommal a zsákokat 2021. 11. és 12. hetében (március 15-26. között) helyezzük el az
ingatlanoknál.

Ezt követőn a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg térítésmentesen a járat max. 2 db zöld színű,
lebomló, emblémás cserezsákot biztosít, azon ingatlanhasználóknak, akik helyeznek ki
zöldhulladékot.

További zsákokat (kék színű, lebomló, emblémás) az ügyfélszolgálatokon, illetve a zsákértékesítő
partnereknél lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy
meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére, mely utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Tehát a zsák átvételekor a helyszínen nem kell kifizetni az átvett zsákokat, a zsákok ára – a
korábbiakban meghatározott változatlan díjon - utólag, az NHKV Zrt. által kiállított, postai úton
megküldött számlával kerül beszedésre, mivel a többlet közszolgáltatás díjának utólagos kiszámlázása
és a díj beszedése az NHKV Zrt. jogszabályi hatásköre.

A kommunális többlethulladékos zsákok átvétele is a fentiek szerint történik.
Fentiek alapján a kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott
falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló
műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket (gallyak átmérője max. 6 cm) max. 150 cm hosszú kötegekben
összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé,
a közterületet nem szennyező módon.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként maximum 2 db ingyenes zsák, valamint további
„korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.
A többlethulladék elszállítására alkalmazott zsákok átvételével és igénybevételével – a
közszolgáltatási díjban nem fedezett – közszolgáltatást vesznek igénybe ügyfeleink. A zsák ára
magában foglalja a begyűjtés, szállítás és kezelés díját, azaz a zsák árának megfizetésével az ügyfelek a
többlet szolgáltatás díját is megfizetik.

A zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges zsákok átvételéhez az alábbi dokumentumok szükségesek:


Lakossági ügyfelek esetében:
 csekkes fizetési mód esetén egy csekkszelvény bemutatása, amely önmagában is tartalmazza az
azonosításhoz szükséges vevő azonosítót az átadás-átvételi nyomtatvány kitöltéséhez,
 -nem csekkes fizetési mód esetén a számla 3. oldala és az azon található vevő azonosító
bemutatása, mely igazolja a jogos igénybevételt és azonosítja az utólagos számla kiállításához
szükséges paramétereket.


Közületi ügyfelek esetében a nyomtatványt – fentiek szerinti kitöltést követően-, bélyegzővel szükséges
ellátni.


A korábban megvásárolt kommunális és zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákok továbbra is elszállításra
kerülnek.


Megértésüket köszönjük!

DTKH Nonprofit Kft.