Testületi ülések határozatai

 

Előterjesztések Határozatok Szavazati arány
igen/nem/tartózkodik
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Előterjesztések Határozatok Szavazati arány
igen/nem/tartózkodik
1.) Veresegyház Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési
rendelettervezetének véleményezése
22-2024. Kt. határozat 10/0/0
2.) Veresegyház 9599 hrsz-ú ingatlanon lévő parkolók bérbeadása 23-2024. Kt. határozat 10/0/0
3.) Servitum Reklám Kft-vel kötendő szerződés jóváhagyása 24-2024. Kt. határozat 10/0/0
4.) Településkép védelméről szóló 28/2017.(XII.21.) rendelet módosítása 25-2024. Kt. határozat 10/0/0
5.) A 333/2023.(XI.15.) Kt. határozat visszavonása 26-2024. Kt. határozat27-2024. Kt. határozat28-2024. Kt. határozat 10/0/0
6.) Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért
Közhasznú Közalapítvány Alapító okiratának módosítása,
kuratóriumi elnök és kuratóriumi tagok választása
29-2024. Kt. határozat 10/0/0
7.)  30-2024. Kt. határozat31-2024. Kt. határozat 10/0/0
8.) Veresegyház Városi Sportkör Egyesület támogatása   32-2024. Kt. határozat 10/0/0
9.) Anonymus utcai járda építése a
Mogyoródi utca-Tavasz utca csatlakozásától a Patak utcáig
33-2024. Kt. határozat 10/0/0
10.) Arany János utca aszfaltozása 34-2024. Kt. határozat 10/0/0
11.) Cserje utcai járda építése a Szemere Pál utca
csatlakozásától a Baragödör utcáig
35-2024. Kt. határozat 10/0/0
12.) Ingatlanértékesítési pályázat kiírásának módosítása
a Veresegyház 734 hrsz-ú ingatlan esetén
36-2024. Kt. határozat 10/0/0
13.) Szadai út mellett - a körforgalomtól
a szadai közigazgatási határig - járdaépítés
37-2024. Kt. határozat 10/0/0
14.) Veresegyház 0103/25, 0103/27, 0103/34 és 0103/31 hrsz-ú
szántó ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlása
 
38-2024. Kt. határozat39-2024. Kt. határozat40-2024. Kt. határozat41-2024. Kt. határozat42-2024. Kt. határozat 10/0/0
15.) 263/2023.(IX.6.) Kt. határozat és 297/2023.(X.4.) Kt.
határozat visszavonása
 
43-2024. Kt. határozat44-2024. Kt. határozat 10/0/0
16.) Veresegyház Városháza melletti terület
közműhálózatának felújítása és térkövezése
45-2024. Kt. határozat 10/0/0
17.) Sportfejlesztési Ideiglenes Bizottság létrehozása 46-2024. Kt. határozat 9/0/1

 

Előterjesztések Határozatok Szavazati arány
igen/nem/tartózkodik
1.) Munkamegosztási megállapodások elfogadása 1-2024. Kt. határozat 8/0/0
2-2024. Kt. határozat 8/0/0
3-2024. Kt. határozat 8/0/0
4-2024. Kt. határozat 8/0/0
5-2024. Kt. határozat 8/0/0

2.) Veresegyházi Városgazda Kft.
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

6-2024. Kt. határozat 8/0/0

3.) Veresegyházi Városgazda Kft.
törzstőkeemelésének jóváhagyása és alapító okiratának módosítása

7-2024. Kt. határozat 8/0/0

4.) Iskolai gyermekétkeztetési feladatok ellátására
vonatkozó közszolgáltatási keretszerződés elfogadása

8-2024. Kt. határozat 8/0/0

5.) Munkahelyi étkeztetési feladatok ellátására vonatkozó
közszolgáltatási keretszerződés elfogadása

9-2024. Kt. határozat 8/0/0

6.) Veresegyház Város Önkormányzata törzskönyvi adatainak módosítása

10-2024. Kt. határozat 8/0/0

7.) 600 millió Ft folyószámlahitel igénybevétele a 2024. évre vonatkozóan

11-2024. Kt. határozat 8/0/0

8.) Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok bérbeadása
iskolai testnevelés órák tartása céljából

12-2024. Kt. határozat 8/0/0

9.) Ingatlanértékesítési árak meghatározása 2024. évre

13-2024. Kt. határozat 8/0/0

10.) Javaslat 2024. évi igazgatási szünet elrendelésére

14-2024. Kt. határozat 8/0/0

11.) Cserháti Ferenc polgármester 2024. évi időarányos
szabadságának ütemezése

15-2024. Kt. határozat 7/0/1

12.) Veresegyház belterület 577 hrsz-ú (Veresegyház, Fő út 46.)
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése

16-2024. Kt. határozat 8/0/0

13.) Veresegyház belterület 786/68 hrsz-ú (Veresegyház, Wesselényi utca)
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése

17-2024. Kt. határozat 8/0/0

14.) Veresegyház belterület 9589/6 hrsz-ú (Veresegyház, Hajó utca 7.)
ipari ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése

18-2024. Kt. határozat 8/0/0
15.) Veresegyház 065/23 hrsz-ú szántó ingatlan 1/4 tulajdoni hányadának
és Veresegyház 059/38 hrsz-ú szántó ingatlan
1/1 tulajdoni hányadának megvásárlása


19-2024. Kt. határozat 8/0/0
20-2024. Kt. határozat

16.) Tájékoztatás a 2023. október 1. és 2023. december 31.
között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

21-2024. Kt. határozat

8/0/0

 

Előterjesztések Határozatok Szavazati arány
igen/nem/tartózkodik
 
 
 
1.) Veresegyház Város Önkormányzata és a Veresegyházi Városgazda Kft.
közötti közszolgáltatási és bérleti szerződések elfogadása
 

 
391-2023. Kt. határozat   11/0/0
  392-2023. Kt. határozat   11/0/0
 393-2023. Kt. határozat  11/0/0
394-2023. Kt. határozat   11/0/0
395-2023. Kt. határozat   11/0/0
2.) A Veresegyházi Városgazda Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása 396-2023. Kt. határozat   11/0/0
3.) Javaslat a Veresegyházi Városgazda Kft. gépjárműveinek üzemeléséhez
szükséges üzemanyagok központosított
közbeszerzés keretén belül történő beszerzéséhez
397-2023. Kt. határozat   11/0/0
5.) Veresegyházi Városgazda Kft. Felügyelőbizottsági ügyrendjének
elfogadása
398-2023. Kt. határozat   11/0/0
6.) A Veresegyházi Városgazda Kft. részére történő
gépjárműértékesítések jóváhagyása
399-2023. Kt. határozat   11/0/0
7.) A GAMESZ tárgyi eszközeinek a Veresegyházi Városgazda Kft.
általi megvásárlásának jóváhagyása
400-2023. Kt. határozat   11/0/0
8.) Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány
kurátorának lemondása miatt új kuratórium megválasztása
401-2023. Kt. határozat   11/0/0
9.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének,
a város helyi építési szabályzatáról szóló,
6/2019(III.5.) önkormányzati rendelettel összefüggő döntés meghozatala
402-2023. Kt. határozat  10/0/0
10.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. évi munkaterve
403-2023. Kt. határozat  10/0/0
11.) Váci Mihály Művelődési Központ Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
404-2023. Kt. határozat  10/0/0
12.) Villamosenergia közbeszerzés lezárása 405-2023. Kt. határozat  10/0/0
13.) Országos Görpark Program 2024 – Görpark
kialakítása Veresegyházon pályázat benyújtás
406-2023. Kt. határozat  10/0/0
14.) Országos Bringapark Program 2024 – Triál pálya
kialakítása Veresegyházon - pályázat benyújtás
407-2023. Kt. határozat   10/0/0

 

Előterjesztések Határozatok Szavazati arány
igen/nem/tartózkodik
2.) Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ)
vagyonkezelői jogainak megszüntetése
360 -2023. Kt. határozat  11/0/0
3.) Veresegyházi Városfejlesztő Kft. vagyonkezelői jogának
megszüntetése a Veresegyház 1869/5 hrsz-ú ingatlanon
361-2023. Kt. határozat  11/0/0
4.) Veresegyház 014/66 hrsz-ú ingatlanon alapított, a Veresegyház és
környéke Szennyvízközmű Társulás vagyonkezelői jogának megszüntetése
362-2023. Kt. határozat  11/0/0
5.) Veresegyházi Városgazda Kft. javára, vagyonkezelői jogok alapítása a
Veresegyház 3542/4, 1633, 1, 014/66 és 1103/2 hrsz-ú
ingatlanok esetében
363-2023. Kt. határozat  11/0/0
7-Városgazda Kft. ügyvezetőjének 2024. évi munkabére 364-2023. Kt. határozat  11/0/0
8-2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 365-2023. Kt. határozat  11/0/0
9.) 2024. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződés elfogadása
366-2023. Kt. határozat  11/0/0
10.) A Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
alapdokumentumainak módosítása
367-2023. Kt. határozat  11/0/0
11.) Kéz a Kézben Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
és Pedagógiai Program módosításának jóváhagyása
368-2023. Kt. határozat 369-2023. Kt. határozat  11/0/0
12.) A Támaszpont MOPKA 2023. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
370-2023. Kt. határozat  11/0/0
13.) A Művelődési és Családügyi Bizottság 2024. évi Munkaterve 371-2023. Kt. határozat  11/0/0
14.) A Veresi Krónika önkormányzati havilap 2024. évi lapkiadása 372-2023. Kt. határozat373-2023. Kt. határozat  11/0/0
15.) Veresegyház 1466/2 hrsz-ú ingatlan (természetben Göncz Árpád tér)
átminősítése közterületté
374-2023. Kt. határozat  11/0/0
16.) Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 577 hrsz-ú, természetben
Veresegyház, Fő út 46. sz. ingatlan értékesítésére
375-2023. Kt. határozat  11/0/0
17.) Ingatlanértékesítési pályázatok kiírása (Veresegyház 786/68, 786/69,
5721/4, 5915/2, 9848/1,
9848/2, 9848/3, 9589/5, 9589/6, 734, 5780/13 és 3646 hrsz-ek)
376-2023. Kt. határozat  11/0/0
18.) Arany János utca útépítés 377-2023. Kt. határozat  11/0/0
19.) Cserje utcai, Ráday utcától a Szemere Pál utcáig
tartó szakaszon járda építése
378-2023. Kt. határozat  11/0/0
20.) Veresegyház Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepciója 379-2023. Kt. határozat  11/0/0
21.) Misszió Egészségügyi Központnak adott visszatérítendő
támogatások elengedése
380-2023. Kt. határozat  11/0/0
22.) Játszótérfelújítási program átvállalása a GAMESZ megszűnése okán 381-2023. Kt. határozat  11/0/0
23.) A TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 azonosító számú
pályázat kedvezményezettjének változása
382-2023. Kt. határozat  11/0/0
24.) „Veresegyház” név használatának engedélyezése 383-2023. Kt. határozat  11/0/0
25.) Veresegyház Város Önkormányzatának behajthatatlan követelésének
leírása
384-2023. Kt. határozat  11/0/0
26.) Döntés Veresegyház, Csokonai u. 2/a. (hrsz. 627) ingatlan használatáról 385-2023. Kt. határozat  11/0/0

 

Előterjesztések Határozatok Szavazati arány
igen/nem/tartózkodik
Javaslat Veresegyházi Városgazda Kft. könyvvizsgálójának kijelölésére 345-2023. Kt. határozat  10/0/0
Javaslat a Veresegyházi Városgazda Kft. további ügyvezetőjének
megválasztására
346-2023. Kt. határozat 
 
7/2/1
Nagy József Attila ügyvezető megbízatásának megváltoztatása 347-2023. Kt. határozat 10/0/0
Döntés a Veresegyházi Városgazda Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosításáról
348-2023. Kt. határozat  10/0/0
Döntés a veresegyházi GAMESZ megszüntetéséről 349-2023. Kt. határozat  10/0/0
Feladatátadás Városgazda Kft. részére 350-2023. Kt. határozat  10/0/0
344/2023.(XI.15.) Kt. határozat visszavonása 351-2023. Kt. határozat  10/0/0
Fel nem használt bölcsődefejlesztés pályázati forrásának
kamatfizetési kötelezettsége
352-2023. Kt. határozat  10/0/0
Mézesvölgyi játszótér építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 353-2023. Kt. határozat  10/0/0
Vállalkozói szerződés kötése a Veresegyház, külterület 097 hrsz 354-2023. Kt. határozat  10/0/0
Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/145/A/12 hrsz) 355-2023. Kt. határozat  9/0/1
Az Önkormányzat és intézményei foglalkoztatottjainak 2023. évi
egyszeri cafetéria juttatása
356-2023. Kt. határozat  10/0/0
Szerződéskötés a Kéz a Kézben Óvoda 2024. évi orvosi feladatainak ellátására 357-2023. Kt. határozat  10/0/0
Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása
(Veresegyház 691 hrsz., Veresegyház, Ráday utca 36/a.)
358-2023. Kt. határozat  10/0/0
Veresegyház 6056 hrsz-ú ingatlan átminősítése erdővé 359-2023. Kt. határozat  10/0/0