Veresegyház Város Településképi rendeletének módosítása - véleményezési dokumentáció közzététele

  • 2024.05.06.
  • Nyitólap hírei

Tisztelt Veresegyházi Lakosok!

Értesítjük Önöket, hogy a 419/2021. (VII.15.) korm. rendelet szerint Veresegyház Város Településképi rendeletének (továbbiakban Tkr.) módosítására kerül sor, a településképi rendelet egyeztetésének szabályai szerint.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165.§ 2 (b) értelmében a helyi önkormányzat számára a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatás, a véleménynyilvánítás és az egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható.

A fentiekre való tekintettel, a Veresegyház Város Településképi rendeletének módosítására vonatkozó véleményezési dokumentációját Veresegyház Város hivatalos honlapjára közzéteszem.

Településképi rendelet DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE

 Felhívom figyelmüket, hogy a 419/2021. (VII.15.) Kormány-rendelet 70. § a) pontjában és a 2020. évi LVIII. törvény 165.§ (2) b) pontja értelmében az észrevételeket a véleményezési szakasz kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban és elektronikusan is meg lehet tenni az alábbi elérhetőségeken:

A véleményezési szakasz kezdete 2024. május 06.

A közzététel időpontja 2024. május 06.

  

                                                                                                     Cserháti Ferenc

                                                                                                       polgármester