Rendelet
7 / 2012 II 22 Rendelet a talajterhelési díjról Dokumentumok
22 / 2011 IX 21 Rendelet az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről Dokumentumok
11 / 2008 IV 30 Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról Dokumentumok
13 / 2008 IV 30 Az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról Dokumentumok
13 / 2007 XI 07 Rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Dokumentumok
9 / 2007 VII 12 Rendelet a térítési díjakról Dokumentumok
3 / 2007 III 21 Az építészeti-műszaki tervtanácsok létrehozásáról és működtetéséről Dokumentumok
10 / 2006 VI 28 Rendelet a szociális ellátásokról Dokumentumok
9 / 2006 VI 21 Rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről Dokumentumok
13 / 2005 X 19 A helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dokumentumok
1 / 2002 II 05 Rendelet az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról Dokumentumok