Rendelet
13 / 2008 IV 30 Az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról Dokumentumok
13 / 2007 XI 07 Rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Dokumentumok
9 / 2007 VII 12 Rendelet a térítési díjakról Dokumentumok
6 / 2007 V 23 A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól Dokumentumok
3 / 2007 III 21 Az építészeti-műszaki tervtanácsok létrehozásáról és működtetéséről Dokumentumok
10 / 2006 VI 28 Rendelet a szociális ellátásokról Dokumentumok
9 / 2006 VI 21 Rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről Dokumentumok
13 / 2005 X 19 A helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dokumentumok
5 / 2004 IV 07 A közművelődésről Dokumentumok
1 / 2002 II 05 Rendelet az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról Dokumentumok