Nemzetközi lehetőségek

Nemzetközi lehetőségek

EURODESK

Az Eurodesk egy olyan, az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági információ-szolgáltató hálózat és együttműködési keret, melynek az Európai Unió tagállamaiban, valamint Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben és Törökországban több mint 1200 regionális, és helyi partnere van. Az ezekben az irodákban dolgozó szakemberek fiataloknak, és a velük foglalkozóknak nyújtanak telefonos, e-mailes, és személyes információ-szolgáltatást az európai oktatási, képzési és kulturális kérdésekről.
A magyarországi Eurodesk-hálózatot a Tempus Közalapítványon belül működő Eurodesk Magyarország koordinálja. Az országos koordinátorok fejlesztő munkát végeznek az ifjúsági információ-szolgáltatás területén, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.
Az Eurodesk partnerszervezetei olyan civil szervezetek, amelyek célközönsége elsősorban a fiatalok, és számukra kínálnak különböző, többek között tájékoztató, információs és tanácsadó, fejlesztő és felvilágosító szolgáltatásokat. A 37 helyi Eurodesk partnerirodában jól felkészült munkatársaink segítenek megtalálni a fiatalok számára legjobb megoldást, hiszen ezek a szervezetek széles spektrumú támogató rendszert működtetnek annak érdekében, hogy a személyre szabott segítség révén a fiatalok kimerítően kihasználhassák a rendelkezésükre álló forrásokat, lehetőségeket, legyenek azok képzési programok, mobilitási projektek, tanulmányutak vagy ösztöndíjak.
A Támaszpont MOPKA már 2012-óta vesz részt partnerként a magyarországi Eurodesk hálózat munkájában. 2013-tól már régiós koordinátori feladatokat is ellátunk. Ezen belül szervezzük, segítjük a Közép-magyarországi Régióban működő Eurodesk partnerszervezetek hálózaton belüli munkáját, segítjük a programjaik megvalósítást, de saját Eurodesk hálózati tevékenységet is folytatunk. A saját szervezésű, valamint az egyéb rendezvényeken népszerűsítjük az Eurodesk hálózat céljait, munkáját. Információt szolgáltatunk az Eurodesk tevékenységéről, a fiatalok mobilitási lehetőségeiről személyes beszélgetések útján. A személyes információátadásokat  szakmai szóróanyag átadásával erősítjük. Ezt követően is folyamatosan segítjük azon fiatalokat, akik érdeklődnek az európai mobilitási lehetőségek iránt, vagy segítséget kértek az európai mobilitási lehetőségek valamelyikének igénybe vételéhez.

 

ERASMUS+

Az Erasmus+ program az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja. Hét korábbi EU-s támogatási programot fog össze egy komplex programban, köztük a Fiatalok Lendületben Programot. Magyarországon 2016. szeptemberéig az Erasmus+ program oktatási és képzési fejezetét a Tempus Közalapítvány koordinálta, az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda pedig az ifjúsági fejezet nemzeti irodája volt. 2016. szeptember 1-jétől az Erasmus+ program egészének kezelését a Tempus Közalapítvány végzi. Az Erasmus+ központi honlapját az Európai Bizottság működteti.
A képzettség és a foglalkoztathatóság javítását, valamint az oktatási, képzési és az ifjúsági munka területén működő rendszerek korszerűsítését célzó hétéves program 14,7 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodhat. Ebből 10% jut az ifjúsági szakmának. A program révén több mint 4 millió pályázó juthat támogatáshoz, ebből a Fiatalok Lendületben Program folytatásának számító ifjúsági fejezetnek köszönhetően több mint 500 000 fiatal és szakember.
Az Erasmus+ három fő célkitűzést szolgál:
  • támogatja az egyének külföldi tanulási lehetőségeit az EU-n belül és kívül;
  • oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális közintézmények és NGO-k közötti partnerségekhez nyújt támogatást;
  • az oktatás, képzés és ifjúsági szakma korszerűsítését szolgáló – az innovációt, a vállalkozó szellemet és a foglalkoztathatóságot ösztönző – reformokhoz nyújt támogatást.
Az Erasmus+ program indulásakor közel hatmillió fiatal van munka nélkül az EU-ban. Ugyanakkor több mint 2 millió állás van betöltetlenül, és a munkáltatók egyharmada saját bevallása szerint nehezen talál megfelelő képzettségű munkaerőt. Mindez jelentős készséghiányt jelez Európában. Az Erasmus+ úgy próbálja orvosolni ezt a hiányt, hogy külföldi tanulási, képzési és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a résztvevőknek. Ezzel párhuzamosan javítja az európai oktatási, szakképzési és ifjúságtámogatási rendszer minőségét is, elősegítve az oktatási szakemberek és ifjú munkavállalók szakmai fejlődését, valamint az oktatás és a munka világa közötti szorosabb együttműködést.
Ifjúsági csere az Erasmus+ program keretén belül működik. A különböző országokból érkező fiatalok (13-30 év közöttiek) csoportjainak teremt lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra (5-21 napig). Lehet két, három- vagy többoldalú, különböző európai uniós és azon kívüli országok nemzetközi együttműködésével.
A Támaszpont MOPKA segítségével, 2016-ban már 54 fiatalt tudott különböző ifjúsági cseréken keresztül eljutni 7 Európai országba eljutni. Tapasztaltuk, hogy egy külföldi program milyen hatalmas változást hoz a fiatalok életébe. 2017-től további ifjúsági cseréket tervezünk.

 

Mi az Európai Szolidaritási Testület?

Az Európai Szolidaritási Testületet azzal a céllal hozta létre az Európai Unió, hogy a fiataloknak lehetőséget teremtsen arra, hogy saját hazájukban vagy más országokban a közösség érdekeit szolgáló önkéntes vagy szakmai projektmunkákban vegyenek részt.

A részvétel feltétele az Európai Szolidaritási Testület küldetésének és alapelveinek elfogadása és tiszteletben tartása.

Az Európai Szolidaritási Testületbe 17 éves kortól lehet tagnak jelentkezni, projektmunkába viszont csak a 18. életévüket betöltött fiatalok kezdhetnek. A részvétel felső korhatára 30 év.

Ahhoz, hogy valakit kiválaszthassanak egy adott projektben való részvételre, először regisztrálnia kell magát az Európai Szolidaritási Testület megfelelő weboldalán. Segítő kézre sok területen szükség van, legyen szó természeti katasztrófa megelőzéséről vagy katasztrófa sújtotta területeken végzett újjáépítési munkáról, menedékkérőknek fenntartott központokban nyújtott segítségről, vagy a közösséget érintő különböző társadalmi problémák kezelésében való részvételről.

Az Európai Szolidaritási Testület által támogatott projektek két hónaptól egy évig terjedő időszakra szólnak. A munkavégzés helye általában az Európai Unió tagországain belül van.

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, keress fel Minket, vagy kattints ide:

https://europa.eu/youth/solidarity/faq_hu

Elérhetőségeink:

Maczó József: +36706285426
Pozsonyi Fanni: +36308487722