2020. évi jegyzőkönyvek

2020.06.23.
Napirend:
  1. Az egészségügyi alapellátásról szóló a 3/2017.(III.03.) számú önkormányzati rendelet módosítása Veresegyház I. sz. fogorvosi körzet praxisjoga adásvétellel történő átruházásának tudomásulvétele Javaslat Veresegyház I. sz. fogorvosi körzetében szakorvosi ellátásra vonatkozó előszerződés és feladat-ellátási szerződés megkötésére
  2. Veresegyház város I/1. és I/2. számú házi gyermekorvosi körzetének összevonásáról szóló döntéshozatal. Az egészségügyi alapellátásról szóló a 3/2017. (III.03.) számú önkormányzati rendelet módosítása
  3. A Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2020. évi térítési díjainak meghatározása, A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
  4. Meseliget Bölcsőde Szakmai Programjának módosítása
  5. Rendkívüli települési támogatás /zárt ülés/
Jegyzőkönyv letöltése Zárt ülés kivonata
2020.03.12.
Napirend:
  1. Beszámoló a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2019. évi munkájáról
  2. Beszámoló a Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2019. évi munkájáról 
  3. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2020. évi térítési díjainak meghatározása Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2020. évi térítési díjainak meghatározása A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
  4. A Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2020. évi térítési dijainak meghatározása A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  5. Rendkívüli települési támogatás /zárt ülés/
Jegyzőkönyv letöltése Zárt ülés kivonata
2020.02.11.
Napirend:
  1. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2019. évi munkájáról
  2. Iskola-egészségügyi és óvoda-egészségügyi ellátással kapcsolatos döntések meghozatala
  3. A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása
  4. Rendkívüli települési támogatás /zárt ülés/
Jegyzőkönyv letöltése Zárt ülés kivonata
2020.01.14.
Napirend:
  1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve
  2. Szociális és Egészségügyi Bizottságának 2020. évi munkaterve
  3. Veresegyház Város Idősek Otthona intézményvezetői beosztás pályázata
  4. Rendkívüli települési támogatás /zárt ülés/
Jegyzőkönyv letöltése Zárt ülés kivonata