2021. évi jegyzőkönyvek

2021.09.20.
Napirend:
  1. Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához
  2. 50 m Ft likvid kölcsön nyújtása Erdőkertes Község Önkormányzata részére
Jegyzőkönyv letöltése
2021.09.07.
Napirend:
  1. Meghívásos, zártkörű pályázat kiírása a Veresegyház 6714 hrsz-ú, 1.570 m2 területnagyságú kétlakásos lakóház építésére alkalmas telek értékesítésére (Veresegyház, Hegyláb utca 30.)
  2.  Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 8520/A/2 hrsz., Szent István tér 2. A lh. fszt. 2.)
Jegyzőkönyv letöltése
2021.08.30.
Napirend:
  1. Veresegyházi Álomhegyi tározó építése során régészeti lelőhelyrészek megelőző feltárása
  2. Javaslat személyi változás elfogadására Veresegyház VIII. számú háziorvosi körzetében, valamint feladatellátási szerződés módosítása
  3. Városfejlesztési célú (parkoló-terület biztosítása) ingatlanvásárlás (Veresegyház 784/1 és 784/15 hrsz-ek)
Jegyzőkönyv letöltése
2021.08.24.
Napirend:
  1. Veresegyház településképének védelméről szóló 28/2017.(XII 21.) számú önkormányzati rendelet módosítása, Luther u. 2 szám alatti épület helyi védelem alá helyezése
  2. Baragödör u. 10. szám ingatlanon szabálytalan kerítés ügyében kiadott 22117-3/2021 számú határozat elleni fellebbezés felterjesztése
  3. A Veresegyház belterület 9633 és 9634/1 helyrajzi számú ingatlanok vagyonkezelői jogot is érintő telekalakítása
  4. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok megosztása (Veresegyház 1103/35; 1103/36 és 9589 hrsz.)
  5. A Kéz a Kézben Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  6. A „Nyomódúcok Galga mentéről’ című könyv kiadására megítélt támogatás módosítása
  7. Palóc Társaság könyvkiadásának támogatása
  8. A Veresegyházi Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának, az Életfa Gyermekeinkért Egyesület számára nyújtott önkormányzati támogatás
  9. Könyv- és történeti dokumentum megvásárlása és átadása a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteménye részére
  10. Külterületi szántó ingatlan megvétele (Veresegyház 059/60 hrsz.)
  11. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlások (Veresegyház 1587 hrsz. természetben: Nap utca 20. és a Veresegyház 1588 hrsz. természetben: Hajdi utca 10.)
  12. Javaslat ellátási szerződés módosítására
Jegyzőkönyv letöltése
2021.08.10.
Napirend:
  1. Az Államni Számvevőszék figyelemfelhívó levelében foglaltak elbírálása és intézkedési terv jóváhagyása
  2. Veresegyház, Mézesvölgyi éltalános iksola melletti járda és parkoló építése
  3. Támogatás nyújtása az Országos Nordic Walking Verseny érmeinek elkészítéséhez
  4. Önkormányzati tulajdonú ingatalan átminősítése
  5. Kezdeményezés a Dunakeszi Tankerület felé az EGYMI óvodájának egy csoporttal történő bővítése iránt
Jegyzőkönyv letöltése
2021.08.02.
Napirend:
 1. Likvid kölcsön felvétele
Jegyzőkönyv letöltése
2021.07.15.
Napirend:
 1. „Gyermekorvosi rendelő építése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 2. Misszió Egészségügyi Központnak adott visszatérítendő támogatások lejárati határidejének módosítása
 3. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 4. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár számára a létszámkeret emelésének engedélyezése 2021. évre 
 5. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár átmeneti nyitvatartási idejéről szóló 92/2021.(V.5.) polgármesteri határozat visszavonása
 6. Medicopter Alapítvány támogatása
 7. Támogatás biztosítása az „Enéh művészete" című könyv megjelenéséhez
 8. Támogatás biztosítása a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület részére 
 9. Könyves Kálmán utca felújítása - a Hétvezér út és a Szent Erzsébet körút között
 10. Kéz a Kézben Óvoda intézményben pedagógiai asszisztensek felvételének engedélyezése
 11. Veresegyház, Ipar u. és Rönk u. aszfaltozási munkái
 12. Veresegyház, Újiskola utca aszfaltozási munkái
 13. Veresegyház, Sport utca csapadékvíz-elvezető építése a Csarnok u. és a Dózsa Gy. u. között
 14. Veresegyház, Liszt F. utca útalap építési munkái az Ybl M. u. és a Budapesti út között
 15. Medve attrakciós szobor elhelyezése az Eötvös utcai körforgalomban
 16. Városfejlesztési célú (közösségi terület biztosítása) ingatlanvásárlás (Veresegyház 982 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2021.06.29.
Napirend:
 1. Beszámoló Veresegyház város 2020. évi közbiztonsági helyzetéről
 2. Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2021.(III.12.) számú költségvetési rendeletének módosítása
 3. Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének módosítása
 4. Kertész u. 2. szám alatti társasház megsegítése ingatlanvásárlással
 5. A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
 6. A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása
 7. Támaszpont MOPKA 2021. évi támogatási előirányzatának módosítása
 8. Veresegyházi lakhelyű gyermekek nyári táborozásának támogatása
 9. A Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2021. évi kulturális keretéből a Fabriczius Alapítvány számára a Fabriczius József Általános Iskola emelt szintű ének-zene oktatásának 50. évfordulójára tervezett szakmai napjainak támogatása 
 10. Külterületi szántó ingatlanból felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz.)
 11. Városfejlesztési célú (parkoló-terület biztosítása) ingatlanvásárlás (Veresegyház 784/6 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2021.06.16.
Napirend:
 1. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 400 hrsz., Andrássy utca 30.)
 2. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/139/A/7 hrsz., Kertész utca 1. I. em. 7.)
 3. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/144/A/3 hrsz., Kertész utca 9. fszt. 3.)
 4. Javaslat háromoldalú megállapodás kötésére a veresegyházi IV., VIII., IX. és X. számú felnőtt háziorvosi körzet prevenciós rendelésének biztosítása céljából
 5. Tájékoztatás lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Jegyzőkönyv letöltése