2023. évi jegyzőkönyvek

2023.02.14.
Napirend:
 1. A Veresl Színház tájékoztatója 2022-es évről
 2. A Veresegyházi Sportkör tájékoztatója a 2022. évi tevékenységéről
 3. Tájékoztató a város 2022. évi sportéletéről
 4. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár és a keretein belül működő „Helytörténeti gyűjteméný' 2022. évről szóló beszámolójának, illetve 2023, évi munkatervének elfogadása
 5. Életfa Gyermekeinkért Egyesület számára 2023. évben nyújtandó önkormányzati támogatásra javaslattétel
 6. Váci Mihály Művelődési Központ 2023. évi munkatervének elfogadása
 7. Beszámoló a bizottság 2022. évi munkájáról
 8. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2023.01.12.
Napirend:
 1. Javaslat az óvoda heti és éves nyitva tartására
 2. Támaszpont MOPKA 2022. évi beszámolója
 3. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése