2023. évi jegyzőkönyvek

2023.05.10.
Napirend:
 1. A Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum beszámolója
 2. Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes Alapítvány támogatási kérelme
 3. Csonkási Óvoda Alapítvány székhelyhasználati kérelme
 4. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár rendkívüli zárva tartás engedélyezésének kérelme
 5. Váci Mihály Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása
 6. Meseliget Bölcsőde Alapítvány támogatási kérelme
 7. Élen a sportban, élen a tanulásban” Díjak odaítélése (zárt)
 8. Állami kitüntetésre történő felterjesztés (zárt).
 9. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése Zárt ülés kivonata
2023.04.12.
Napirend:
 1. A civil és egyéb szervezetek, illetve magánszemélyek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló rendelet elfogadása
 2. Cantemus Kórus támogatási kérelme
 3. Nagy Kaland Óvoda Nonprofit Kft. támogatási kérelme
 4. Sporttámogatási pályázatok elbírálásához javaslattétel a Képviselő-testület felé
 5. Nyári táborozások támogatása
 6. „Segítünk, hogy tanulhass” pályázat elbírálása (zárt)
 7. „Segítünk, hogy sportolhass” pályázat elbírálása (zárt)
 8. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése Zárt ülés kivonata
2023.03.14.
Napirend:
 1. Javaslat a 2023/24. nevelési év óvodai beiratkozásnak időpontjára
 2. Javaslat a 2023/24-as nevelési évben indítandó óvodai csoportok számára
 3. A Váci Mihály Művelődési Központ 2022. évről készített beszámolójának elfogadása
 4. A bizottság elkülönített költségvetési keretének tervezése
 5. Kulturális és sport pályázatok kiírása civil szervezetek és magánszemélyek részére
 6. „Segítünk, hogy tanulhass” pályázat kiírása
 7. „Segítünk, hogy sportolhass" pályázat kiírása
 8. Ki Művészetek Egyesülete támogatási kérelme
 9. ÉVÖGY támogatási kérelme
 10. »ÉLEN A SPORTBAN ÉLEN A TANULÁSBAN” díjak adományozásához pályázat kiírása
 11. Városi sportkör keretein kívül működő sportszervezetek és magánszemélyek támogatásához pályázati kiírás
 12. Táborozások támogatásának elvei
 13. A Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény átszervezésének véleményezése
 14. A Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezése
 15. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2023.02.14.
Napirend:
 1. A Veresl Színház tájékoztatója 2022-es évről
 2. A Veresegyházi Sportkör tájékoztatója a 2022. évi tevékenységéről
 3. Tájékoztató a város 2022. évi sportéletéről
 4. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár és a keretein belül működő „Helytörténeti gyűjteméný' 2022. évről szóló beszámolójának, illetve 2023, évi munkatervének elfogadása
 5. Életfa Gyermekeinkért Egyesület számára 2023. évben nyújtandó önkormányzati támogatásra javaslattétel
 6. Váci Mihály Művelődési Központ 2023. évi munkatervének elfogadása
 7. Beszámoló a bizottság 2022. évi munkájáról
 8. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2023.01.12.
Napirend:
 1. Javaslat az óvoda heti és éves nyitva tartására
 2. Támaszpont MOPKA 2022. évi beszámolója
 3. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése