2023. évi jegyzőkönyvek

2023.06.20.
Napirend:
 1.  Bizottsági tagok megválasztása
 2. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének A helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2005.(X.19.) számú rendelete módosítása
 3. A közterületek használatáról szóló 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 5. Beszerzések lebonyolításának szabályzata módosítása
 6. Cserháti Ferenc polgármester - előző (alpolgármesteri) jogviszonyának - szabadságmegváltásáról döntés
 7. Veresegyház várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából rendezendő programok előkészítése
 8. Beszámoló a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2022. évi tevékenységéről
 9. Tájékoztató a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól (2022. évben)
 10. Javaslat a geotermikus hőszolgáltatási rendszer fejlesztésére tervezett beruházás megvalósításához szükséges előirányzat módosítására
 11. A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2022. évi beszámolója
 12. Veresegyház Város Települési Környezetvédelmi programja 2023-2028
 13. Veresegyház város településrendezési eszközeinek részleges módosítása a "71.számú Rákospalota - Újpest - Vácrátót - Vác közötti vasútvonal elővárosi célú fejlesztése, valamint kapcsolódó új közúti fejlesztések" vonatkozásában környezeti vizsgálat készítésére vonatkozó döntés elfogadása
 14. Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ telephely változás
 15. Ingatlan-értékesítésekre vonatkozó új árazási javaslat
 16. Misszió Egészségügyi Központnak adott visszatérítendő támogatások lejárati határidejének módosítása
 17. Rezsiköltség hozzájárulás megállapítása az orvosi alapellátási praxisok számára
 18. Keretszerződés kötése Edenred utalvány vásárlására
 19. „Millió lépés az iskoládért” támogatás
 20. Remigius Általános Iskola, mint Alapítványi Fenntartású Köznevelési Intézmény helyiségbérleti igénye a Gyermekliget Óvoda területén
 21. Veresegyház 8831/6 hrsz-ú ingatlan telekalakítási eljárása
 22. Felajánlott zöldterület megvétele a Szent Korona utca 5. sz. alatt (Veresegyház 5736/1 hrsz)
 23. Veresegyház, Raktár és Mester utca találkozásánál található ipari telkek értékesítése (1103/81 és 1103/82 hrsz)
 24. Ingatlanértékesítési pályázat kiírása (Veresegyház belterület 8437/3 hrsz, természetben Lovász tér)
 25. Pályázat kiírása ingatlan értékesítésére (Veresegyház belterület 383/2 hrsz, természetben Andrássy út 36/D)
 26. Kiírt ingatlan értékesítési pályázatok megismételt pályázati kiírása (786/68, 786/69, 5721/4, 5915/2, 9848/1, 9848/2, 9848/3, 9589/5, 9589/6, 5780/13, 1103/80, 734 hrsz-ek)
 27. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2023.06.06.
Napirend:
 1.  Veresegyház város közlekedési koncepció készítéséhez tervező kiválasztása 
 2. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása
 3. Tájékoztató a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól (2022. évben)
 4. Beszámoló a Veresegyházi Medveotthon 2022. évi tevékenységéről 
 5. Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ részére nappali melegedő kialakítása (Veresegyház, Kálvin utca 9.)
 6. A 210/2016 (XI.4.) Kt. határozat visszavonása, szántó 28/192 tulajdoni hányadának megvásárlása tekintetében (Veresegyház 065/26 hrsz)
 7.  Belterületté való átminősítés (Veresegyház 0128/3 hrsz kivett Lit, a Lévai utcai óvoda mellett)
 8. Telek értékesítése (Veresegyház 2011 hrsz, Találkozók útja)
 9. Felajánlott ingatlan megvétele (Veresegyház 645 hrsz.) 
 10. Ingatlanértékesítési pályázat kiírása (Veresegyház 734 hrsz-, Petőfi u. 21. sz.)
 11. Döntés Travill lnvest Zrt. felé fennálló hiteltartozás visszafizetéséről
 12. Schwarcz Andrásné Veresegyház Város saját halottjává történő nyilvánítása
Jegyzőkönyv letöltése