2023. évi jegyzőkönyvek

2023.05.16.
Napirend:
 1. Beszámoló Veresegyház város 2022- évi közbiztonsági helyzetéről
 2. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2022 évi beszámolójának és 2023. évi likviditási tervének elfogadása
 3. Veresegyház Város Önkormányzat 2/2022.(111.7.) számú költségvetési rendeletének módosítása
 4. Veresegyház Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadása
 5. Veresegyház Város Önkormányzatának 2022. évi éves és éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése
 6. Hosszúlejáratú hitelfelvétel
 7. A Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ által ellátott feladatokhoz kapott 2023. évi pótlólagos állami támogatás átadása a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása részére
 8. Idősek nappali ellátási és támogatási szerződés megkötése 
 9. „Veresegyház, Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 10. Új gyermekorvosi rendelő bútorbeszerzése
 11. A Csonkási Óvoda Alapítvány székhelyhasználat iránti kérelme
 12. Zöld óvoda lapostető szigetelése 
 13. Álomhegyi víztározó építés befejező munkáinak megrendelése 
 14. Találkozók útja részleges és ideiglenes lezárása 2023. nyári időszakban 
 15. Malom-tó strandjának üzemeltetése 2023-ban 
 16. Sör Piknik Kft. -kényszertörlés alatt" zálog alá vett ingóságainak GAMESZ hulladékudvarra való elszállítása, továbbá a Sör Piknik Kft. „kényszertörlés alatť és a Babett Söröző Kft. „kényszertorlés alatť fennálló követelések behajthatatlanná minősít
 17. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár rendkívüli zárva tartásának engedélyezése 
 18. A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes Alapítvány támogatási kérelme 
 19. A Meseliget Bölcsőde Alapítvány támogatási kérelme
 20. Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítvány támogatása
 21. Döntés társasházalapításról, a Veresegyház belterület 1519 hrsz. alatt fekvő Veresegyház, Fő út 73-75. társasház megalapítása 
 22. Veresegyház, Fő út 73-75. Társasház, a Veresegyház belterület 1519 hrsz-ú, társasház” besorolású önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan albetéteinek korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná, illetve önkormányzati üzleti vagyonná minősítése
 23. Veresegyház 645 hrsz-ú felajánlott 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan megvétele (focipálya fölött)
 24. Veresegyház 9645/30 hrsz-ú (természetben: Veresegyház, Százszorszép u. 39.) és Veresegyház 5779 hrsz-ú (természetben: Veresegyház, Wesselényi Miklós u. 2.) telekcsere ügye
 25. Veresegyház 786/70 hrsz-ü telek értékesítése a Wesselényi utcában
 26. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 5780/13 hrsz-ú (természetben Hármaskút utca 1 ingatlan értékesítésére
 27. Veresegyház 0129/24 hrsz-ú ingatlan belterületté való átminősítése (Kamilla utca)
 28. Az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Veresegyház belterület 1103/80, 1103/81 és 1103/82 hrsz-ú, Veresegyház, Raktár és Mester utca találkozásánál található ipari telkek
 29. Veresegyház belterület 6985/1 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Eresztvény utca 13. ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
Jegyzőkönyv letöltése
2023.04.04.
Napirend:
 1. Veresegyház külterület 054/15 hrsz-ú területből telekmegosztással kialakuló 054/17 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat
 2. Az önkormányzati intézményekben történő munkahelyi étkezés térítési díjának meghatározása
 3. Veresegyház külterület 038/3 hrsz-ú területen (a Medveotthonnál) kiépített Kisvasút hosszútávú üzemeltetésem
 4. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár pótlólagos támogatása
 5. Az ÉVÖGY támogatási kérelme a gyermeknap megrendezésére
 6. A Black & Gold Angels Veresegyház Kick-box KI Se visszatérítendő támogatási kérelme
 7. Veresegyház 9589/3 hrsz-ú kivett beépítetlen terület telekalakítása a Hajó utca 7. sz. alatt
Jegyzőkönyv letöltése
2023.03.21.
Napirend:
 1. A temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017.(111.3.) rendelet és díjainak felülvizsgálata
 2. Veresegyház Város Önkormányzata 2023. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
 3. Veresegyház Város Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak 2023. évi cafetéria juttatása
 4. Veresegyház Város közigazgatási területén, a Tópart városrészen lévő közterület hivatalos elnevezése (Kőhíd utca)
 5. A 2023/24-es nevelési év óvodai beiratkozásának időpontjára vonatkozó javaslat
 6. A 2023/24-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számára vonatkozó javaslat
 7. A Váci Mihály Művelődési Központ 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
 8. 2022. évi beszámoló a helyi buszközlekedésről
 9. Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény átszervezésének véleményezése
 10. A Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezése
 11. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok összevonása (Veresegyház 580/2 és 579 hrsz-ek, Fő út 40-42., MOL kút fölötti terület)
 12. Royal Rangers Egyesület 2024 nyarára tervezett európai keresztény ifjúsági találkozójához szükséges terület biztosítása (Veresegyház 059/66, 060, 059/28, 059/27, 059/58, 059/19, 059/18, 059/14, 059/13, 059/12 és 059/11 hrsz-ú területek)
 13. Pályázat kiírása Az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Veresegyház külterület 054/15 hrsz-ú területből telekmegosztással kialakuló 054/17 hrsz-ú ipari ingatlan értékesítése Veresegyház,Kisrét utcában
 14. Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség értékesítése (Veresegyház 1499/A/7 hrsz-ú üzlethelyiség az Átrium Üzletházban)
 15. Önkormányzati tulajdonú gyógyszertár és üzlethelyiség bérbeadása (Veresegyház 8832/103/A/1 gyógyszertár, Veresegyház  8832/103/A/2 üzlethelyiség és Veresegyház 8832/103/A/8 üzlethelyiség kávézó, természetben Veresegyház, Szent-Györgyi Albert u. 2.
  Praxis Ház) és Praxis Ház, a Veresegyház Városfejlesztő Kft. kezelésébe való átadása
Jegyzőkönyv letöltése
2023.03.07.
Napirend:
 1. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 15/2013.(lV.17.) számú önkormányzati rendelet módosítása
 2. Főállású polgármester lemondása miatt a szabadságmegváltásról, a végkielégítés kifizetéséről történő döntéshozatal
 3. Megbízási szerződés kötése Veresegyház Város Önkormányzata és Pásztor Béla között szaktanácsadói feladatok ellátására
 4. LZB-001 frsz-ú Dacia Duster eladása pásztor Béla leköszönő polgármesternek
 5. Veresegyház belterület 9851 hrsz-é területből telekmegosztással kialakuló 9851/2, 9851/3 és 9851/4 hrsz-ú ingatlanok (Garabonciás utca) értékesítésére kiírt pályázat eredménye
Jegyzőkönyv letöltése
2023.02.28.
Napirend:
 1. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 2. Veresi Krónika önkormányzati havilap hirdetési díjainak emelése
 3. Veresegyház Városi Televízió Kft. Vállalkozási szerződése 
 4. Villamosenergia ár fixálása
Jegyzőkönyv letöltése
2023.02.21.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása
 2. Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
  eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének
  bemutatása
 3. Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2023. évi díjainak meghatározása, a
  gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(Vl.21.) Önkormányzati rendelet módosítása
 4. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona és a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális
  Alapellátási Központ 2023. évi térítési díjainak meghatározása, a szociális alapellátásról szóló
  10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
 5. Egészségügyi alapellátásról szóló 3/2017.(111.3.) Önkormányzati rendelet módosítása
 6. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezésére
 7. Integrált kockázatkezelési intézkedési terv
 8. HÉSZ egyszerűsített eljárásban történő módosítása, környezeti értékelés és partnerségi
  egyeztetéssel kapcsolatos közbenső döntések elfogadása
 9. Veresegyházi Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának, az Életfa
  Gyermekeinkért Egyesület számára nyújtott önkormányzati támogatás tervezése
 10. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 9851 hrsz-ú területrészlet (Veresegyház, Garabonciás
  utcában kialakuló építési telkek) értékesítése
 11. Alpolgármesterek beszámolója a 2022. évben végzett munkájukról
 12. Bizottsági elnökök beszámolója a bizottság 2022. évben végzett munkájáról
 13. Beszámoló a magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek részére a 2022. évben nyújtott
  önkormányzati támogatásokról
 14. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
 15. Veresegyház belterület 5721/2, 5721/3 és 5721/4 (Veresegyház, Wesselényi-Nemzetőr utca
  találkozásánál) ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
Jegyzőkönyv letöltése
2023.02.16.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezete-l. olvasat
Jegyzőkönyv letöltése
2023.02.10.
Napirend:
 1. A házasságkötések szolgáltatási díjáról szóló 16/2017. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. A közterületek használatáról szóló 17/2022. önkormányzati rendelet módosítása
 3. Veresegyház Város Onkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
 4. Hozzájárulás Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása TOP- PLUSZ 3.3.2-21-PT1-2022-00030 számú pályázati forrásból  megvalósuló beruházásának többletköltségeihez
 5. TSZT, HÉSZ, SZT módosításának megindítása — 71. számú vasútvonal fejlesztése, FÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt-vel és az általa kiválasztott alvállalkozóival történő együttműködés
 6. Döntés a Váci Mihály Művelődési Központ javára az Innovációs Központban található üzlethelyiségek, kezelési jogáról
 7. Veresegyház Város Önkormányzatának a település fejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés általános szabályairól szóló
  szabályzat hatályon kívül helyezése
 8. 178/2022.(Vl.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése, és a Fő út 106. szám alatti épület (régi polgármesteri hivatal) bővítésének tervezése
 9. GE AVIATION HUNGARY Kft- részére, a Lévai utcában lévő területrészek bérbeadása parkoló üzemeltetés céljára (Veresegyház 9639M és 0117/2 hrsz-ek)
 10. Veresegyház Város közigazgatási területén, a Laposok és a Mézesvölgy városrészen lévő közterületek hivatalos elnevezése
 11. Veresegyház 0129/17 és 0128/31 hrsz-ú ingatlanok belterületté való átminősítése
 12. Veresegyház 1546 és 1550 hrsz-ü területek telekalakítással történő határrendezése
 13. Veresegyház 1103/38 és 9589/5 hrsz-ü kivett beépítetlen területek telekalakĺtása a Rönk utcában
 14. Önkormányzati tulajdonú ipari ingatlan értékesítése (Veresegyház 1103/38 hrsz-ből telekalakítás után kialakuló 1103/86 hrsz terület a Rönk utcában)
 15. Veresegyház, Wesselényi utcában telekalakítással kialakuló építési telkek (786/66, 786/68 és 786/69 hrsz.) értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
 16. Veresegyház 5786/115 és 5786M16 hrsz-ú területrészek (Veresegyház Ligetek városrészen, telekalakítással kialakuló építési telekrészlet) értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
 17. Veresegyház, 786/68, 786/69, 5721/2, 5721/3, 5721/4, 5779, 5915/2, 9848/1, 9848/2, 9848/3, 6985/1 , 9589/5, 9589/3 hrsz-ek kiírt ingatlan értékesítési pályázat eredményhirdetése és megismételt pályázati kiírása
Jegyzőkönyv letöltése
2023.02.02.
Napirend:
 1. Veresegyház belterület 5786/50 és 5786/52 hrsz-ü terület telekalakítása a Ligetek városrészben
 2. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 5786/115 és 5786/116 (Veresegyház Ligetek városrészen, telekalakítással kialakuló építési telkek) ingatlanok project értékesítésére
Jegyzőkönyv letöltése
2023.01.17.
Napirend:
 1. Támaszpont Mentálhigiénés, Oktatási és Prevenciós Közhasznú Alapítvány (MOPKA) 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
 2. Pásztor Béla polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése
 3. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
 4. Veresegyház, Kisrét utca 054/10, 054/15 hrsz-eken területcsere
 5. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 6985/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
 6. Veresegyház belterület 9850 hrsz-ú terület telekalakĺtása
 7. Javaslat az óvoda heti és éves nyitvatartására
 8. Tájékoztatás a 2022. október 1. és 2022. december 31 . között hozott lejárt határidejü képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Jegyzőkönyv letöltése
2023.01.10.
Napirend:
 1. 850 millió Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele a Travill Invest Zrt.-től
 2. 155/2021 (VI.7.) Polgármesteri határozat visszavonása és új határozat meghozatala, öröklés miatt a Veresegyház 059/28 hrsz-ú ingatlan 3120/620720 tulajdoni hányadának megvásárlása tárgyában
Jegyzőkönyv letöltése