2024. évi jegyzőkönyvek

2024.07.08. - zárt
Napirend:
 1. Sporttámogatás 2024 pályázat elbírálása  Előterjesztés
 2. Rendkívüli települési támogatás (zárt) Előterjesztés
 3. Egyebek2024.07.08.
Napirend:
 1. Cantemus Kórus Alapítvány támogatási kérelme  Előterjesztés
 2. Várhelyi Vilmos Egyházközségi Alapítvány támogatási kérelme Előterjesztés
 3. Egyebek2024.06.12.
Napirend:
 1. Óvodai maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéseElőterjesztés
 2. Aranyalma Mini Bölcsőde beszámolója 2023. évi munkájárólElőterjesztés
 3. Hozzájárulás szándéknyilatkozat kiadásához a II. számú fogorvosi körzetbenElőterjesztés
 4. Veresi Art-Lab Kert Egyesület kérelme a Veresegyház, Fő út 3. szám alatti ingatlan bérbevételére Előterjesztés
 5. Veresi Akadályfutók SE kérelme terület hasznosításáraáElőterjesztés
 6. Kulturális pályázat mesekönyv kiadásának támogatására Előterjesztés
 7. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona intézmény- vezetői álláshelyére történő pályázat kiírásaElőterjesztés  
 8. Élő remény Baptista Gyülekezet támogatási kérelme Előterjesztés
 9. „Segítünk, hogy tanulhass” pályázat kiírása (II. félév) Előterjesztés
 10. „Segítünk, hogy sportolhass” pályázat kiírása (II. félév)Előterjesztés
 11. Élen a sportban, élen a tanulásban pályázatok elbírálása (zárt) 
 12. Javaslat az augusztus 20-i kitüntetésekre (zárt)
 13. Rendkívüli települési támogatás (zárt)
 14. Egyebek2024.05.13.
Napirend:
 1. Beszámoló az ESÉLY 2023. évi munkájáról Előterjesztés
 2. Tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2023. évi veresegyházi tevékenységéről Előterjesztés
 3. Átfogó értékelés a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2023. évi ellátásáról Előterjesztés
 4. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2024. évi teljes körű állományellenőrzési ütemtervének elfogadása Előterjesztés
 5. Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes Alapítvány támogatási kérelme Előterjesztés
 6. ÉVÖGY támogatási kérelme 
 7. Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelme Előterjesztés
 8. Rendkívüli települési támogatás (zárt)
 9. Egyebek
2024.04.29.
Napirend:
 1. Szinkópa Alapítvány támogatási kérelme Előterjesztés
 2. „ÉLEN A SPORTBAN ÉLEN A TANULÁSBAN” díjak odaítélése (középiskola 12. évfolyam) (zárt)
 3. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése


2024.04.10.
Napirend:
 1. A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztés
 2. Az önkormányzat sport feladatairól és a helyi sporttámogatásról szóló rendelet tervezet véleményezése Előterjesztés
 3. Beszámoló a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2023. évi munkájáról Előterjesztés
 4. Beszámoló a Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2023. évi munkájáról Előterjesztés
 5. Beszámoló a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ Veresegyház 2023. évi működéséről Előterjesztés
 6. ÉLEN A SPORTBAN ÉLEN A TANULÁSBAN” díjak adományozásához pályázat kiírása Előterjesztés
 7. „Segítünk, hogy tanulhass” pályázat elbírálása (zárt)
 8. ,Segítünk, hogy sportolhass” pályázat elbírálása (zárt)
 9. Rendkívüli települési támogatás (zárt)
 10. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése Zárt ülés kivonata


2024.03.11.
Napirend:
 1. Javaslat a 2024/25-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számára Előterjesztés
 2. Tájékoztató Veresegyház egészségügyi ellátásának helyzetéről, az egészségügyi szolgáltatók 2023. évi tevékenységéről Előterjesztés
 3. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár és a keretein belül működő "Helytörténeti gyűjtemény" 2023. évről szóló beszámolójának,
  illetve 2024. évi munkatervének elfogadása Előterjesztés
 4. A Váci Mihály Művelődési Központ 2023. évről készített beszámolójának elfogadása Előterjesztés
 5. A bizottság elkülönített költségvetési keretének tervezése Előterjesztés
 6. "Segítünk, hogy tanulhass" pályázat kiírása Előterjesztés
 7. "Segítünk, hogy sportolhass" pályázat kiírása Előterjesztés
 8. Kulturális és sport pályázatok kiírása civil szervezetek és magánszemélyek részére Előterjesztés
 9. Várhelyi Vilmos Egyházközségi Alapítvány támogatási kérelme Előterjesztés
 10. Veresegyházi Betyárok Szövetsége Egyesület támogatási kérelme Előterjesztés
 11. A Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény átszervezésének véleményezése Előterjesztés
 12. A Fabriczius József Általános Iskola intézmény átszervezésének véleményezése Előterjesztés
 13. Rendkívüli települési támogatás (zárt)
 14. Egyebek 
Jegyzőkönyv letöltése Zárt ülés kivonata


2024.02.12.
Napirend:
 1. A Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2024. évi térítési díjainak meghatározása, a gyermekvédelem helyi rendszeréről
  szóló 9/2006. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítás Előterjesztés
 2. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona és Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2024. évi
  térítési díjainak meghatározása, a szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztés
 3. A Veresl Színház tájékoztatója a 2023-as évről Előterjesztés
 4. Beszámoló az Agape Alapszolgáltatási Központ 2023. évi munkájáról Előterjesztés
 5. Váci Mihály Művelődési Központ 2024. évi Munkatervének és Szolgáltatási Tervének elfogadása Előterjesztés
 6. A Veresegyházi Sportkör tájékoztatója a 2023. évi tevékenységéről Előterjesztés
 7. Tájékoztató a város 2023. évi sportéletéről Előterjesztés
 8. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére történő pályázati kiírás Előterjesztés
 9. Rendkívüli települési támogatás (zárt)
 10. Egyebek 
Jegyzőkönyv letöltése Zárt ülés kivonata


2024.01.15
Napirend:
 1. Beszámoló a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Művelődés és családügyi Bizottság 2023. évben végzett munkájáról. Előterjesztés
 2. Rendkívüli települési támogatás (zárt)
 3. Egyebek 

Jegyzőkönyv letöltése Zárt ülés kivonata