2024. évi jegyzőkönyvek

2024.04.23.
Napirend:
 1. Az önkormányzat sportfeladatairól és a helyi sporttámogatásról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés
 2. Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 21/2023.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztés
 3. A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztés
 4. A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztés
 5. A sporttámogatásról szóló rendeletben meghatározott támogatási célokra fordítandó összeg 2024. évi felosztása Előterjesztés
 6. Veresegyház 399 hrsz-ú ingatlan (természetben Veresegyház Andrássy út 32.) 12/240 tulajdoni hányadának megvásárlása a Magyar Állam képviseletében eljáró Maradványvagyon-hasznosító Zrt-től Előterjesztés
 7. Veresegyház belterület 9848/2 hrsz-ú (természetben Veresegyház, Lucerna utca) ingatlan értékesítésére vonatkozó határozat visszavonása Előterjesztés
 8. Veresegyház 3350/1 hrsz-ú ingatlan (természetben Budapesti út és Pacsirta utca sarok) átminősítése közterületté Előterjesztés
 9. ”Virágos, tiszta porta” program 2024. évi meghirdetése Előterjesztés
 10. Tájékoztatás a 2024. január 1. és 2024. március 31. között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés
 11. Szinkópa Alapítvány támogatása Előterjesztés
2024.04.23. - zárt ülés
Napirend:
 1. Ingatlan megvásárlása és határozatlan időre történő bérbeadása
 2. Kovács József Sándorné tulajdonát képező Veresegyház, Kertész u. 5. tetőtér 11. (5785/141/A/11 hrsz.) szám alatti ingatlan településképi ügyében hozott elutasító döntés fellebbezése
2024.03.19.
Napirend:
 1. Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása Előterjesztés
 2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztés  
 3. A temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata Előterjesztés
 4. Javaslat a sportrendelet tartalmára Előterjesztés
 5. Veresegyház Város Önkormányzata 2024. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása Előterjesztés
 6. Integrált kockázatkezelési intézkedési terv Előterjesztés
 7. Fő út és Budapesti út csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá átépítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása Előterjesztés
 8. Javaslat a Veresegyházi Városgazda Kft. ügyvezetői megbízásának meghosszabbítására Előterjesztés
 9. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodásának felülvizsgálata és
  módosítása Előterjesztés
 10. A GAMESZ megszűnése okán a Veresegyház 038/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés és a Veresegyházi Városgazda Kft. 038/3 és 63/1 hrsz-ú területre vonatkozó bérleti szerződéseinek módosítása Előterjesztés
 11. Veresegyház 059/66, 046 és 060 hrsz-ú külterületi ingatlanok legelővé való átminősítése Előterjesztés
 12. Veresegyház belterület 786/69 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Wesselényi utcai ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése Előterjesztés
 13. Veresegyház belterület 3646 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Mogyoródi – Anonymus utca sarki ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése Előterjesztés
 14. Veresegyház belterület 5721/4 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Wesselényi Miklós utca 1/A. sz. ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése Előterjesztés
 15. Veresegyház belterület 9848/2 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Lucerna utcai ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése Előterjesztés
 16. Veresegyház külterületi szántó és szántórészlet megvásárlások a Göbölyös területrészen Előterjesztés
 17. Veresegyház külterületi szántó részlet megvásárlások a Göbölyös területrészen a Nemzeti Földügyi Központtól Előterjesztés
 18. Veresegyházi Betyárok Szövetsége Egyesület támogatási kérelme Előterjesztés
 19. Várhelyi Vilmos Egyházközségi Alapítvány támogatási kérelme Előterjesztés
 20. A 2024/25-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számára vonatkozó javaslat Előterjesztés
 21. Fabriczius József Általános Iskola átszervezésének véleményezése Előterjesztés
 22. Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény átszervezésének véleményezése Előterjesztés
 23. Tájékoztató Veresegyház egészségügyi ellátásának helyzetéről, az egészségügyi szolgáltatók 2023. évi tevékenységéről Előterjesztés
 24. Váci Mihály Művelődési Központ 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Előterjesztés
 25. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, valamint a Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a Könyvtár 2024. évi munkatervének elfogadása Előterjesztés
 26. Beszámoló a 2023. évi helyi személyszállítási szolgáltatásról Előterjesztés
 27. Egyebek
2024.02.20.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása Előterjesztés
 2. Veresegyház Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelete Előterjesztés
 3. Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2024. évi díjainak meghatározása, a gyermek- védelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztés
 4. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona és a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2024. évi díjainak meghatározása, a szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztés
 5. Veresegyházi polgárokat saját jogon megillető, önkormányzati saját hatáskörben adott ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előterjesztés
 6. „A veresegyházi piac fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása Előterjesztés
 7. Váci Mihály Művelődési Központ 2024. évi Munkatervének elfogadása Előterjesztés
 8. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2023. évi mérlegének és beszámolójának, valamint 2024. évi üzleti tervének
  elfogadása Előterjesztés
 9. Bartók Béla utcai járda építése (Fényes Szabolcs utca csatlakozásától a Liszt Ferenc utcáig) Előterjesztés
 10. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről Előterjesztés
 11. Alpolgármesterek beszámolója a 2023. évben végzett munkájukról Előterjesztés
 12. Bizottsági elnökök beszámolója a bizottság 2023. évben végzett munkájáról Előterjesztés
 13. Agape Alapszolgáltatási Központ beszámolója a 2023. évi működéséről Előterjesztés
 14. Veres 1 Színház szakmai beszámolója a 2023. évi működéséről Előterjesztés
 15. Veresegyház Városi Sportkör 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása Előterjesztés
 16. Veresegyház Város 2023. évi sportéletéről szóló beszámoló elfogadása Előterjesztés
 17. Egyebek
2024.02.07.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelettervezetének véleményezése Előterjesztés
 2. Veresegyház 9599 hrsz-ú ingatlanon lévő parkolók bérbeadása Előterjesztés
 3. Servitum Reklám Kft-vel kötendő szerződés jóváhagyása Előterjesztés
 4. Településkép védelméről szóló 28/2017.(XII.21.) rendelet módosítása Előterjesztés
 5. A 333/2023.(XI.15.) Kt. határozat visszavonása, a Veresegyház 041/1 hrsz-ú ingatlan, szennyvíziszaptároló besorolás módosítása és a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás vagyonkezelői jogának közös megegyezésen alapuló megszűntetése Előterjesztés
 6. Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány Alapító okiratának módosítása, kuratóriumi elnök és kuratóriumi tagok választása Előterjesztés
 7. Veresegyház Városi Sportkör Egyesület támogatása Előterjesztés
 8. Anonymus utcai járda építése a Mogyoródi utca-Tavasz utca csatlakozásától a Patak utcáig Előterjesztés
 9. Arany János utca aszfaltozása Előterjesztés
 10. Cserje utcai járda építése a Szemere Pál utca csatlakozásától a Baragödör utcáig Előterjesztés
 11. Ingatlanértékesítési pályázat kiírásának módosítása a Veresegyház 734 hrsz-ú ingatlan esetén Előterjesztés
 12. Szadai út mellett - a körforgalomtól a szadai közigazgatási határig terjedő - járdaépítés Előterjesztés
 13. Veresegyház 0103/25, 0103/27, 0103/34 és 0103/31 hrsz-ú szántó ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlása Előterjesztés
 14. 263/2023.(IX.6.) Kt. határozat és 297/2023.(X.4.) Kt. határozat visszavonása, a Veresegyház 1101/31 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan telekhatár-rendezése és területértékesítés a 106/2021.(V.17.) Polgármesteri határozat módosításával Előterjesztés
 15. Veresegyház Városháza melletti terület közműhálózatának felújítása és térkövezése Előterjesztés
2024.01.16.
Napirend:
 1. Munkamegosztási megállapodások elfogadása Előterjesztés
 2.  Veresegyházi Városgazda Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztés
 3. Veresegyházi Városgazda Kft. törzstőkeemelésének jóváhagyása és alapító okiratának módosítása Előterjesztés
 4. Iskolai gyermekétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási keretszerződés elfogadása Előterjesztés
 5. Munkahelyi étkeztetési feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási keretszerződés elfogadása Előterjesztés
 6. Veresegyház Város Önkormányzata törzskönyvi adatainak módosítása Előterjesztés
 7. 600 millió Ft folyószámlahitel igénybevétele a 2024. évre vonatkozóan Előterjesztés
 8. Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok bérbeadása iskolai testnevelés órák tartása céljából Előterjesztés
 9. Ingatlanértékesítési árak meghatározása 2024. évre Előterjesztés
 10. Javaslat 2024. évi igazgatási szünet elrendelésére Előterjesztés
 11. Cserháti Ferenc polgármester 2024. évi időarányos szabadságának ütemezése Előterjesztés
 12. Veresegyház belterület 577 hrsz-ú (Veresegyház, Fő út 46.) ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése Előterjesztés
 13. Veresegyház belterület 786/68 hrsz-ú (Veresegyház, Wesselényi utca) ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése Előterjesztés
 14. Veresegyház belterület 9589/6 hrsz-ú (Veresegyház, Hajó utca 7.) ipari ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése Előterjesztés
 15. Veresegyház 065/23 hrsz-ú szántó ingatlan 1/4 tulajdoni hányadának és Veresegyház 059/38 hrsz-ú szántó ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlása Előterjesztés
 16. Tájékoztatás a 2023. október 1. és 2023. december 31. között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztés
 17. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése