2020.03.05. / Rendkívüli

Cím Előterjesztő
1) Veresegyház Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
2) Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
3) Veresegyház Város címerének, logójának, zászlójának és a város nevének használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Garai Tamás jegyző Dokumentumok
4) A közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 27/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása Garai Tamás jegyző Dokumentumok
5) Alpolgármesterek beszámolója a 2019. évben végzett munkájukról Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
6) Bizottsági elnökök beszámolója a bizottságok 2019. évben végzett munkájáról Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
7) A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a 2020. évi munkaterv elfogadása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
8) A Medveotthon és a Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
9) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről Garai Tamás jegyző Dokumentumok
10) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Garai Tamás jegyző Dokumentumok
11) Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet függelékének módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
12) 2020. évi belső ellenőrzési terv módosítása és jóváhagyása Garai Tamás jegyző Dokumentumok
13) Integrált kockázatkezelési és intézkedési terv Garai Tamás jegyző Dokumentumok
14) Veresegyház Város Önkormányzat és a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának módosítása Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
15) Bélyegzőhasználati szabályzat elfogadása Garai Tamás jegyző Dokumentumok
16) Másolatkészítési szabályzat elfogadása Garai Tamás jegyző Dokumentumok
17) A Veresegyház, Csokonai utca 8/A., (belterület 632/2. hrsz-ú) ingatlan valamit a Béke utca 35., (belterület 1482. hrsz-ú) ingatlanra szólóan ingyenes használati szerződés kötése a Dunakeszi Tankerületi Központtal a Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola részére Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
18) Előzetes hozzájáruló döntés a Veresegyház, 9797. hrsz-ú ingatlan általános iskola létesítése céljára szóló térítésmentes átadása a Magyar Állam részére Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
19) A Jövő Iskolája Általános Iskola és a Kölcsey Ferenc Város Könyvtár közötti megállapodás módosítás elfogadása a könyvtári szolgáltatás biztosításáról Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
20) A Veresegyházi Városi Televízió 2020. évi szerződése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
21) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kiválasztása – Társulás megbízása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
22) Iskola-egészségügyi és óvoda-egészségügyi ellátással kapcsolatos döntések meghozatala Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
23) Bori-Horváth Annamária sporttámogatás pénzügyi elszámolásának határidő módosítási kérelme Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
24) Társasházi lakásingatlan értékesítése, (Veresegyház 8520/B/2 hrsz., Szent István tér 2. B lh. fszt. 2.) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
25) Társasházi lakásingatlan értékesítése, (Veresegyház 8520/D/1 hrsz., Szent István tér 2. D lh. fszt. 1.) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
26) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 5786/13 hrsz.) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
27) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
28) A nyertes ajánlattevő kiválasztása a ˝Ligetek ivóvíz és szennyvíz vezeték bővítése˝ tárgyú közbeszerzési eljárásban /zárt ülés/ Garai Tamás jegyző Dokumentumok

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Jegyzőkönyv (nyílt ülés) 9.86 MB Nyomtatványok
Zárt ülés kivonata 466.66 KB Nyomtatványok
Napirend 1.12 MB Nyomtatványok
1-1 Költségvetés előterjesztés.pdf 1.84 MB Nyomtatványok
1-2 Ktségv táblák 1.pdf 1.81 MB Nyomtatványok
1-3 Ktségv táblák 2.pdf 1.7 MB Nyomtatványok
1-4 Rendelettervezet.pdf 3.56 MB Nyomtatványok
1-5 Polg. Hiv. szöveges.pdf 905.96 KB Nyomtatványok
1-6 Önkormányzat szöveges.pdf 1.82 MB Nyomtatványok
1-7 GAMESZ szöveges.pdf 1.83 MB Nyomtatványok
2- 3 éves kitekintő.pdf 1.16 MB Nyomtatványok
3-1 Címer, logó, zászló rendelet.pdf 6.1 MB Nyomtatványok
3-2 Veres_arculati_kezikonyv_.pdf 10.76 MB Nyomtatványok
4- Közösségi együttélés szabályai rendelet.pdf 1.09 MB Nyomtatványok
5-Alpolgármesterek beszámolója.pdf 2.78 MB Nyomtatványok
6-Bizottsági elnökök beszámolója_.pdf 6.58 MB Nyomtatványok
7-Városi Könyvtár beszámolója_.pdf 11.84 MB Nyomtatványok
8-Medveotthon beszámolója.pdf 7.07 MB Nyomtatványok
9- Polgármesteri Hivatal beszámolója_.pdf 6.72 MB Nyomtatványok
10-PH SZMSZ módosítása.pdf 11.22 MB Nyomtatványok
11- Önk. SZMSZ függelékmódosítás.pdf 568.74 KB Nyomtatványok
12-1 Belső ellenőrzési terv - előterjesztés.pdf 4.41 MB Nyomtatványok
12-2 Belső ellenőrzési terv - melléklet 2..pdf 848.52 KB Nyomtatványok
13-Integrált kockázatkezelési intézkedési terv.pdf 787.72 KB Nyomtatványok
13-2 Integrált intézkedési terv.pdf 2.45 MB Nyomtatványok
13-3 Beszámoló.pdf 2.45 MB Nyomtatványok
14-Közbeszerzési szabályzat.pdf 10.96 MB Nyomtatványok
15-Bélyegzőhasználati szabályzat.pdf 4.16 MB Nyomtatványok
16-Másolatkészítési szabályzat.pdf 3.85 MB Nyomtatványok
17-Csokonai, Béke utca ingyenes használati szerződés.pdf 2 MB Nyomtatványok
18-Előzetes hozzájáruló döntés 9797 hrsz..pdf 3.96 MB Nyomtatványok
19-Jövő Iskolája és a Városi könyvtár közötti megállapodás módosítása.pdf 1.95 MB Nyomtatványok
20-VVTV.pdf 1.79 MB Nyomtatványok
21-Közszolgáltató kiválasztása.pdf 5.4 MB Nyomtatványok
22-Iskola-, és óvodaegészségüggyel kapcsolatos döntések.pdf 4.28 MB Nyomtatványok
23-Bori-Horváth Annamária.pdf 722.64 KB Nyomtatványok
24-Társasházi ingatlanértékesítés (8520-B-2).pdf 1.59 MB Nyomtatványok
25-Társasházi ingatlanértékesítés (8520-D-1).pdf 1.55 MB Nyomtatványok
26-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (5786-13).pdf 635.61 KB Nyomtatványok
27-Lejárt határidejű határozatok.pdf 3.23 MB Nyomtatványok
vissza