2022.06.21. / Rendes

Cím Előterjesztő
1.) Kéz a Kézben Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülésen) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
2.) Az augusztus 20-i ünnepségen átadásra kerülő kitüntetések odaítélése (zárt ülésen) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
3.) Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
4.) Travill Invest Zrt-től 2022. évre felvett 700 millió Ft áthidaló likvid kölcsön 10% ügyleti kamata 2%-kal történő emelése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
5.) Veresegyház 2022-2027. időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, valamint Turizmusfejlesztési Stratégiájának elfogadása Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
6.) Veresegyház város Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására vonatkozó államigazgatási és partnerségi egyeztetés eredményének jóváhagyása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
7.) Veresegyház Város közigazgatási területén – a Budapesti út mentén épülő új iskola környezetében – újonnan létrehozandó közterületek elnevezése Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
8.) Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
9.) Remigius Alapítvány és a Szinkópa Alapítvány által szervezett nyári tábor költségeinek támogatása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
10.) Patak utca (Kisrét utca és vasúti útjáró közötti szakasz) útszélesítési munkái Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
11.) Új, 8 osztályos általános iskola tervezése (8831/3 hrsz-ú telekre) Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
12.) Dózsa György u. útalap, parkoló és járda építése Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
13.) Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/141/A/6 hrsz-ú) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
14.) Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/150/A/4 hrsz-ú Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
15.) A Medveotthon és a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
16.) Tájékoztatás a 2022. január 1. és 2022. március 31. között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
17.) Egyebek Pásztor Béla polgármester Dokumentumok

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Zárt ülés kivonata 626.83 KB Nyomtatványok
Jegyzőkönyv 4.72 MB Nyomtatványok
3-Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi beszámolója.pdf 7.07 MB Nyomtatványok
4-Travill Invest kamatemelése.pdf 970.96 KB Nyomtatványok
5-Településfejlesztési Stratégia, Turizmusfejlesztési Stratégia elfogadása.zip 12.11 MB Nyomtatványok
6-HÉSZ-módosítás véglegesítése.pdf 4.53 MB Nyomtatványok
7-Új iskola környezetében közterületek elnevezése.pdf 1.66 MB Nyomtatványok
8-Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata.pdf 4.81 MB Nyomtatványok
9-Nyári tábor költségeinek támogatása (Remigius, Szinkópa).pdf 986.5 KB Nyomtatványok
10-Patak utca útszélesítése.pdf 805.73 KB Nyomtatványok
11-8 osztályos általános iskola tervezése.pdf 1.54 MB Nyomtatványok
12-Dózsa Gy. u. útalap építése.pdf 1.71 MB Nyomtatványok
13-Lakásingatlan értékesítése (5785-141-A-6 hrsz.).pdf 995.74 KB Nyomtatványok
14-Lakásingatlan értékesítése (5785-150-A-4 hrsz.).pdf 1001.47 KB Nyomtatványok
15-Medveotthon beszámolója.pdf 1.94 MB Nyomtatványok
16-Beszámoló lejárt határidejű határozatokról.pdf 2.62 MB Nyomtatványok
vissza