2022.12.20. / Rendes

Cím Előterjesztő
1.) A nyertes ajánlattevő kiválasztása „Veresegyház közvilágítás fejlesztése és üzemeltetése 2023-2024” tárgyú közbeszerzési eljárásban (zárt ülésen) zárt ülésen Dokumentumok
2.) 100 M likvid kölcsön igénybevétele Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
3.) A GAMESZ és az Önkormányzat közötti hőszolgáltatási szerződés jóváhagyása Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
4.) Veresegyház Város Önkormányzata és a Servitum Reklám Kft. között létrejövő szerződés Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
5.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
6.) 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása Garai Tamás jegyző Dokumentumok
7.) Ingatlanértékesítési árak meghatározása 2023. évre Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
8.) Javaslat Veresegyház házi gyermekorvosi ellátásának átalakítására Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
9.) Javaslat egészségügyi célú helyiségbérleti és helyiséghasználati szerződés módosítására Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
10.) Veresegyház Város közigazgatási területén, a Laposok városrészen található közterület elnevezése Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
11.) Javaslat támogatási szerződés kötésére a Manódoktor Gyermekgyógyászati Kft-vel Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
12.) Kölcsey Ferenc Város Könyvtár 2023-2027 közötti időszakra szóló Stratégiai Tervének elfogadása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
13.) A Veresi Krónika c. önkormányzati havilap 2023. évi lapkiadása Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
14.) Veresegyház, 5721/2 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Wesselényi-Nemzetőr utca találkozásánál található ingatlan értékesítésére vonatkozó határozat visszavonása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
15.) Veresegyház, 6985/1 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Eresztvény utca 13. sz. alatt található ingatlan értékesítésére vonatkozó határozat visszavonása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
16.) A Medicopter Alapítvány támogatására vonatkozó határozat visszavonása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
17.) Tájékoztatás a 2022. július 1. és 2022. szeptember 30. között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
18.) Egyebek Pásztor Béla polgármester Dokumentumok

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Jegyzőkönyv 293.63 KB Nyomtatványok
Zárt ülés kivonata 261.15 KB Nyomtatványok
1. 100 m Ft likvid kölcsön igénybevétele.pdf 530.13 KB Nyomtatványok
2. GAMESZ és az Önkormányzat közötti hőszolgáltatási szerződés jóváhagyása.pdf 4.28 MB Nyomtatványok
3. Servitum Reklám Kft-vel létrejövő szerződés.pdf 2.14 MB Nyomtatványok
4. 2023. évi munkaterv.pdf 2.23 MB Nyomtatványok
5. 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.pdf 7.39 MB Nyomtatványok
6. Ingatlanértékesítési árak meghatározása 2023 évre.pdf 650.51 KB Nyomtatványok
7. Javaslat házi gyermekorvosi ellátás átalakítására.pdf 1.48 MB Nyomtatványok
8. Javaslat egészségügyi célú helységbérleti és helységhasználati szerződés módosítására.pdf 639.2 KB Nyomtatványok
9. Laposok városrészen található közterület elnevezése.pdf 1.26 MB Nyomtatványok
10. Javaslat támogatási szerződés kötésére (Manódoktor Gyermekgyógyászati Kft.).pdf 625.47 KB Nyomtatványok
11. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Stratégiai Terve (2023-2027).pdf 9.42 MB Nyomtatványok
12. Veresi Krónika 2023. évi lapkiadása.pdf 1.29 MB Nyomtatványok
13. Ingatlan értékesítésére vonatkozó határozat visszavonása (5721-2).pdf 418.44 KB Nyomtatványok
14. Ingatlan értékesítésére vonatkozó határozat visszavonása (6985-1).pdf 413.01 KB Nyomtatványok
15. A Medicopter Alapítvány támogatására vonatkozó határozat visszavonása.pdf 355.2 KB Nyomtatványok
16. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása.pdf 3.36 MB Nyomtatványok
vissza