2023.05.17. / Rendes

Cím Előterjesztő
1.) Beszámoló Veresegyház város 2022. évi közbiztonsági helyzetéről Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
2.) Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2022 évi beszámolójának és 2023. évi likviditási tervének elfogadása Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
3.) Veresegyház Város Önkormányzat 2/2022.(III.7.) számú költségvetési rendeletének módosítása Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
4.) Veresegyház Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadása Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
5.) Átfogó értékelés a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2022. évi ellátásáról Garai Tamás jegyző Dokumentumok
6.) Veresegyház Város Önkormányzatának 2022. évi éves és éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése Garai Tamás jegyző Dokumentumok
7.) Beszámoló a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2022. évi munkájáról Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
8.) A Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ által ellátott feladatokhoz kapott 2023. évi pótlólagos állami támogatás átadása a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása részére Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
9.) Idősek nappali ellátási és támogatási szerződés megkötése Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
10.) Meseliget Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére történő pályázatának kiírása Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
11.) „Veresegyház, Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
12.) Új gyermekorvosi rendelő bútorbeszerzése Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
13.) A Csonkási Óvoda Alapítvány székhelyhasználat iránti kérelme Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
14.) Zöld óvoda lapostető szigetelése Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
15.) Álomhegyi víztározó építés befejező munkáinak megrendelése Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
16.) Találkozók útja részleges és ideiglenes lezárása 2023. nyári időszakban Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
17.) Malom-tó strandjának üzemeltetése 2023-ban Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
18.) Sör Piknik Kft. „kényszertörlés alatt” zálog alá vett ingóságainak GAMESZ hulladékudvarra való elszállítása, továbbá a Sör Piknik Kft. „kényszertörlés alatt” és a Babett Söröző Kft. ,,kényszertörlés alatt” fennálló követelések behajthatatlanná minősít Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
19.) A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár rendkívüli zárva tartásának engedélyezése Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
20.) A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes Alapítvány támogatási kérelme Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
21.) A Meseliget Bölcsőde Alapítvány támogatási kérelme Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
22.) Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítvány támogatása Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
23.) Döntés társasházalapításról, a Veresegyház belterület 1519 hrsz. alatt fekvő Veresegyház, Fő út 73-75. társasház megalapítása Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
24.) Veresegyház, Fő út 73-75. Társasház, a Veresegyház belterület 1519 hrsz-ú, „társasház” besorolású önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan albetéteinek korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná, illetve önkormányzati üzleti vagyonná minősítése Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
25.) Veresegyház 9645/30 hrsz-ú (természetben: Veresegyház, Százszorszép u. 39.) és Veresegyház 5779 hrsz-ú (természetben: Veresegyház, Wesselényi Miklós u. 2.) telekcsere ügye Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
26.) Veresegyház 786/70 hrsz-ú telek értékesítése a Wesselényi utcában Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
27.) Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 5780/13 hrsz-ú (természetben Hármaskút utca 1.) ingatlan értékesítésére Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
28.) Veresegyház 0129/24 hrsz-ú ingatlan belterületté való átminősítése (Kamilla utca) Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
29.) Az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Veresegyház belterület 1103/80, 1103/81 és 1103/82 hrsz-ú, Veresegyház, Raktár és Mester utca találkozásánál található ipari telkek értékesítése Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
30.) Veresegyház belterület 6985/1 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Eresztvény utca 13. ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
31.) Felterjesztés állami kitüntetésre /zárt ülés/ Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
32.) Egyebek Dokumentumok

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Jegyzőkönyv 2.48 MB Nyomtatványok
Napirend 841.42 KB Nyomtatványok
1. Beszámoló Veresegyház város 2022. évi közbiztonsági helyzetéről.pdf 12.26 MB Nyomtatványok
2. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2022 évi beszámolójának és 2023. évi likviditási tervének elfogadása.pdf 8.75 MB Nyomtatványok
3_költségvetési rendelet.pdf 9.88 MB Nyomtatványok
3. Költségvetési rendelet módosítás.zip 3.32 MB Nyomtatványok
4_zárszámadási rendelet.pdf 11.16 MB Nyomtatványok
4. 2022. évi zárszámadás.zip 10.31 MB Nyomtatványok
5. Gyermekvédelmi beszámoló.pdf 4.36 MB Nyomtatványok
6. 2022. évi belső ellenőri jelentés.pdf 8.89 MB Nyomtatványok
7. ESÉLY 2022. évi beszámoló.pdf 3.69 MB Nyomtatványok
8. Az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ által ellátott feladatokhoz kapott állami támogatás átadása.pdf 490.3 KB Nyomtatványok
9. Idősek nappali ellátási és támogatási szerződés megkötése.pdf 877.59 KB Nyomtatványok
10. Meseliget Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére történő pályázatának kiírása.pdf 1.3 MB Nyomtatványok
11. Széchényi téri Óvoda energetikai korszerűsítése - közbeszerzési eljárás indítása.pdf 703.49 KB Nyomtatványok
12. Új gyermekorvosi rendelő bútorbeszerzése.pdf 5.9 MB Nyomtatványok
13. A Csonkási Óvoda székhelyhasználati kérelme.pdf 1.21 MB Nyomtatványok
14. Zöld óvoda lapostető szigetelése.pdf 1.14 MB Nyomtatványok
15. Álomhegyi víztározó építés befejező munkáinak megrendelése.pdf 2.08 MB Nyomtatványok
16. Találkozók útja részleges és ideiglenes lezárása 2023. nyári időszakban.pdf 569.32 KB Nyomtatványok
17. Malom-tó strandjának üzemeltetése 2023-ban.pdf 402.67 KB Nyomtatványok
18. Ingóság elszállítása és fennálló követelések behajthatatlanná minősítése.pdf 4.04 MB Nyomtatványok
19. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár rendkívüli zárvatartásának engedélyezése.pdf 731.38 KB Nyomtatványok
20. A Veresegyházi Hagyományörző Népi Együttes támogatási kérelme.pdf 814.59 KB Nyomtatványok
21. Meseliget Bölcsőde Alapítvány támogatási kérelme.pdf 685.76 KB Nyomtatványok
22. Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítvány támogatása.pdf 466.45 KB Nyomtatványok
23. Döntés társasház alapításáról (Fő út 73-75.).pdf 10.17 MB Nyomtatványok
24. Törzsvagyonba és üzleti vagyonba vétel (Fő út 73-75.).pdf 2.12 MB Nyomtatványok
25. Veresegyház 9645-30 hrsz-ú és 5779 hrsz-ú telekcsere ügye.pdf 1.94 MB Nyomtatványok
26. Veresegyház 786-70 hrsz-ú telek értékesítése a Wesselényi utcában.pdf 733.25 KB Nyomtatványok
27. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 5780-13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.pdf 2.43 MB Nyomtatványok
28. Veresegyház 0129-24 hrsz-ú ingatlan belterületté való átminősítése (Kamilla utca).pdf 1.29 MB Nyomtatványok
29. Raktár és Mester utca találkozásánál található ipari telkek értékesítése.pdf 3.25 MB Nyomtatványok
30. Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (6985-1).pdf 1.32 MB Nyomtatványok
vissza