2015.05.29. / Rendkívüli

Cím Előterjesztő
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Beszámoló a két ülés között történt eseményekről Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Egyebek Dokumentumok
Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az időközi önkormányzati képviselő választás eredményéről Kecskés Sándor HVB elnök Dokumentumok
Újonnan megválasztott képviselő eskütétele Kecskés Sándor HVB elnök Dokumentumok
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági, valamint Pénzügyi Bizottsági tagságról történő lemondás, és ugyanezen bizottságokba új tag megválasztása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Idősek Otthona intézményvezetői pályázat elbírálása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Döntés a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2014. évi beszámolójának és 2015. évi üzleti tervének elfogadása Csikós István ügyvezető Dokumentumok
Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról Garai Tamás jegyző Dokumentumok
Veresegyház Város 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Veresegyház Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 30/2013.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítása Garai Tamás jegyző Dokumentumok
Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 459/2 hrsz, Ráday u. 10.) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Felajánlott földterület megvétele (Csomádi meggyes) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Nyári szabadidős programok támogatása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Veresegyház, Csonkási Óvoda teherlift kialakítás – pályázati lehetőségen való indulás támogatása, az önerő biztosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
185/2014.(IX.30.) Kt. határozat módosítása (Veresegyház 632/1 hrsz-ú ingatlan vásárlása) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Halgazdálkodási jogok 15 évre szóló bérbeadásáról szóló szerződések jóváhagyása (Veresegyház Pamut tó és Öreg tó) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Napirend 259.12 KB Nyomtatványok
Jegyzőkönyv 7.9 MB Nyomtatványok
vissza