2023.09.20. / Rendes

Cím Előterjesztő
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 3/2023.(II.22.) számú költségvetési rendeletének módosítása - Tájékoztató a költségvetés 2023. 06. 30-ai teljesítési adatairól Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
2.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 17/2016.(VIII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
3.) A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
4.) Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 11/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
5.) Veresegyház város környezetvédelméről szóló 26/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
6.) Javaslat igazgatási szünet elrendelésének módosítására dr. Kiss Béláné jegyző Dokumentumok
7.) Javaslat a Pest Megye Önkormányzata által alapított 2023. évi díjakra Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
8.) Richter Egészségváros rendezvény keretében a Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ támogatása Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
9.) Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
10.) A Kéz a Kézben Óvoda 2022/23. évi nevelési évéről szóló beszámolójának és a 2023/2024. évre szóló Pedagógiai-működési munkatervének elfogadása Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
11.) „Veresegyház, Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság tagok módosítása Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
12.) A Veresegyházi Katolikus Gimnázium, a Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola, a Veresegyházi EGYMI, a Kálvin Téri Református Általános Iskola, a Veresegyház Katolikus Gimnázium Felnőttoktatási Intézményegység és a Fabriczius József Általános Iskola 2022/23. évi tanévéről szóló összefoglaló tájékoztatójának tudomásulvétele Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
13.) Társasházi lakásingatlan értékesítése, Veresegyház 8520/A/1 hrsz-ú ingatlan, 230/2022.(IX.7.) Kt. módosítása és 243/2023.(VIII.2.) Kt. határozat visszavonása Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
14.) A 133/2023. (V.17.) számú Kt. határozat módosítása Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
15.) A 222/2023. (VIII.12.) Kt. határozat visszavonása Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
16.) A Kemény Kálmán utca (Szabadság u. és Árpád u. közötti szakasz) útépítéséről Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
17.) Lévai utcában csapadékvíz elvezető építése Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
18.) Veresegyház, Mester utcai vízvezeték kiváltása Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok
19.) Egyebek Cserháti Ferenc polgármester Dokumentumok

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Jegyzőkönyv 742.16 KB Nyomtatványok
Napirend 567.54 KB Nyomtatványok
1-Veresegyház Város Önkormányzatának költségvetési rendeletének módosítása 7.85 MB Nyomtatványok
2-A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló ör. hatályon kívül helyezése 1.14 MB Nyomtatványok
3-A térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1.52 MB Nyomtatványok
4-Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1.65 MB Nyomtatványok
5-Veresegyház város környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása.pdf 1.42 MB Nyomtatványok
6-Javaslat igazgatási szünet elrendelésének módosítására 514.95 KB Nyomtatványok
7-Javaslat a Pest Megye Önkormányzata által alapított 2023. évi díjakra 1.26 MB Nyomtatványok
8-Richter Egészségváros rendezvény keretében a Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ támogatása 602.37 KB Nyomtatványok
9-Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához 1.03 MB Nyomtatványok
10-A Kéz a Kézben Óvoda nevelési évéről szóló beszámolójának és a Pedagógiai-működési munkatervének elfogadása 1.96 MB Nyomtatványok
11-Veresegyház, Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság tagok módosítása 828.41 KB Nyomtatványok
12- Iskolák beszámolója 3.79 MB Nyomtatványok
13.) Társasházi lakásingatlan értékesítése, Veresegyház 8520/A/1 hrsz-ú ingatlan, 230/2022.(IX.7.) Kt. módosítása és 243/2023.(VIII.2.) Kt. határozat visszavonása 1.48 MB Nyomtatványok
14-A 133-2023. (V.17.) számú Kt. határozat módosítása 592.29 KB Nyomtatványok
15-A 222-2023. (VIII.12.) Kt. határozat visszavonása 809.24 KB Nyomtatványok
16-A Kemény Kálmán utca (Szabadság u. és Árpád u. közötti szakasz) útépítéséről 1 MB Nyomtatványok
17-Lévai utcában csapadékvíz elvezető építése 1.32 MB Nyomtatványok
18-Veresegyház, Mester utcai vízvezeték kiváltása 2.93 MB Nyomtatványok
vissza