2015.09.23. / Rendes

Cím Előterjesztő
Veresegyház Város Önkormányzat költségvetésről szóló 3/2014.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatairól Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Misszió-Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. "v.a." végelszámolási zárómérlegének elfogadása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. "v.a." végelszámolási zárómérlegének elfogadása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Együttműködési megállapodás megkötése a tervezett múzeum tervpályázatának lebonyolítására Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj programhoz a 2016. évre Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Ingatlanvásárlás a Gödöllő COOP Zrt-től, valamint a 19/2015. (II.17.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Belterületté átminősítés kérelme (Veresegyház, Forrás utcai ingatlanok) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Beszámoló a 2015. év eltelt időszakának ingatlanforgalmi tapasztalatairól Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Egyebek Dokumentumok
Dani Zsuzsanna Veresegyház, Szent Erzsébet körút 18. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás ügyben benyújtott fellebbezése (zárt ülés) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
A nyertes ajánlattevő kiválasztása a „Patak utca csapadékvíz elvezetés építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban (zárt ülés) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Napirend 355.41 KB Nyomtatványok
Előterjesztések 7.65 MB Nyomtatványok
Jegyzőkönyv 4.94 MB Nyomtatványok
vissza