2017. évi jegyzőkönyvek

2017.12.20.
Napirend:
 1. Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentésének ismertetése és az intézkedési terv jóváhagyása
 2. A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 2018-2021. évi Stratégiai ellenőrzési terve és a 2018. évi belső ellenőrzési terve
 3. Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása és Településképi rendelet megalkotása
 4. A piac-, vásár- és búcsútartásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 5. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 27/2013.(XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
 6. A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása
 7. Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás képviseleti jogosultságának ismételt jóváhagyása
 8. Víziközmű bérieti-üzemeltetési szerződés eltogadása - a DMRV Zrt. és a tulajdonos önkormányzatok között, a szennyvízközmű vagyon hosszú távú üzemeltetésére
 9. Beszámoló a 2017. évi ingatlanforgalmazásról
 10. Társasházi akásingatlan értékesítése, adásvételi elöszerződéses konstrukcióval (Veresegyház 5785/139/A/4 hrsz., Kertész u. 1. fszt. 4.)
 11. Társasházi lakásingatlan értékesítése, adásvételi elöszerződéses konstrukcióval (Veresegyház 5785/139/A/5 hrsz., Kertész u. 1. fszt. 5.)
 12. Társasházi lakásingatlan értékesítése, adásvételi elöszerződéses konstrukcióval (Veresegyház 5785/139/A/10 hrsz., Kertész u. 1.1. em. 10.)
 13. Társasházi akásingatlan értékesítése, adásvételi elöszerződéses konstrukcióval (Veresegyház 5785/141/A/l0 hrsz., Kertész u. 5.1. em. 10.)
 14. Társasházi lakásingatlan értékesítése, adásvételi elószerzödéses konstrukcióval (Veresegyház 5785/143/A/9 hrsz., Kertész u. 7.1. em. 9.)
 15. Társasházi lakásingatlan értékesítése, adásvételi elószerzödéses konstrukcióval (Veresegyház 5785/145/A/6 hrsz.. Kertész u. 11.1. em. 6.)
 16. Társasházi lakásingatlan értékesítése, adásvételi elószerzödéses konstrukcióval (Veresegyház 5785/145/A/9 hrsz.. Kertész u. 11.1. em. 9.)
 17. Társasházi lakásingatlan értékesítése, adásvételi elószerzödéses konstrukcióval (Veresegyház 5785/145/A/l0 hrsz., Kertész u. 11.1. em. 10.)
 18. Társasházi akásingatlan értékesítése, adásvételi elószerzödéses konstrukcióval (Veresegyház 5785/146/A/9 hrsz.. Kertész u. 13.1. em. 9.)
 19. Társasházi lakásingatlan értékesítése, adásvételi elószerzödéses konstrukcióval (Veresegyház 5785/146/A/10 hrsz., Kertész u. 13.1. em. 10.)
 20. Területértékesítés az Árnyas Iskola projekt megvalósításához és törzsvagyon bál történő kivezetéshez hozzájárulás (6338/9 hrsz.)
 21. Továbbértékesítési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 5786/6 hrsz.)
 22. Mária kápolna építése Harmatok - Hegyek térségében
 23. Felajánlott földterület tulajdoni hányadának megvásárlása (Veresegyház 014/2 hrsz.)
 24. Városfejlesztési célú (parkoló terület biztosítása) ingatlanvásárlás (Veresegyház 784/1 és 784/15 hrsz.)
 25. Városfejlesztési célú (parkoló terület biztosítása) ingatlanvásárlás Veresegyház 784/2 és 784/14 hrsz.)
 26. DUO-DENT VERES Fogászati Kft. szerződéseinek módosítása iránti ismételt kérelem
Jegyzőkönyv letöltése
2017.12.07.
Napirend:
 1. A Strabag Építő Kft-vel kötött szerződések fizetési határidejének módosítása 2018. évi költségvetési évre
 2. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 3. Misszió Egészségügyi Központnak adott visszatérítendő támogatások lejárati határidejének módosítása
 4. Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása (Veresegyház 691 hrsz., Veresegyház, Ráday u. 36/a.) Előadó: Pászfor Béla polgármester
 5. Marhánszky Istvánné - Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona lakója - térítési díj fizetésének mérséklése iránti kérelem
 6. Duo-Dent Veres Fogászati Kft. szerződésmódosítási kérelme
Jegyzőkönyv letöltése
2017.11.30.
Napirend:
 1. A térítési dijakról szóló 9/2007.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Az építményadóról szóló 21/2007.(XII.19.) ÖR sz. rendelet módosítása
 3. A piac-, vásár- és búcsútartásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 4. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 5. A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
 6. Veresegyház Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának és Intézkedési Tervének áttekintése
 7. Veresi Krónika önkormányzati újság 2013. évi lapszerkesztési és nyomdai előállítási munkáinak megrendelése
 8. A Veresegyházi Poígármesteri Hivatal köztisztviselőinek Etikai Kódexe
 9. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 10. A 2017. december 31-én átadásra kerülő kitüntetési javaslatok Előadó: Pásztor Béla polgármester (zárt ülés)
Jegyzőkönyv letöltése
2017.11.24.
Napirend:
 1. Veresegyház, Újiskola utca 17. szám alatti (Veresegyház belterület 25 hrsz.), „kivett lakóház, udvar” besorolású ingatlan helyiségbérletként történő bérbeadásához szükséges átminősítés
 2. Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 065/34 hrsz.)
 3. Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 043/24 hrsz.)
 4. Kosárlabda csarnok pályázat hiánypótlása
 5. Kézilabda csarnok II. ütem pályázat hiánypótlása
 6. A nyertes ajánlattevő kiválasztása, valamint a fedezet módosítása a „Veresegyház Város 2018. évi villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben (zárt ülés)
Jegyzőkönyv letöltése
2017.11.09.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 6/2017.(111.11.) számú költségvetési rendeletének módosítása Tájékoztató a költségvetés 2017.09.30-i teljesítési adatairól
 2. Veresegyház Város Önkormányzatának 6/2017.(111.11.) számú költségvetési rendeletének módosítása Tájékoztató a költségvetés 2017.11,9-i teljesítési adatairól
 3. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV. 17.) számú önkormányzati rendelet módosítása
 4. Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 5. A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek Etikai Kódexe .
 6. Társasházi lakásingatlan értékesítése, adásvételi előszerződéses konstrukcióval (Veresegyház 5785/143/A/11 hrsz., Kertész u. 7. tetőtér 11.)
 7. Társasházi lakásingatlan értékesítése, adásvételi előszerződéses konstrukcióval (Veresegyház 5785/145/A/4 hrsz., Kertész u. 11. fszt. 4.)
 8. Társasházi lakásingatlan értékesítése, adásvételi előszerződéses konstrukcióval (Veresegyház 5785/140/A/8 hrsz., Kertész u. 3.1. 8.)
 9. Felajánlott szántó ingatlan megvétele (Veresegyház 014/63 hrsz.)
 10. Felajánlott szántó ingatlanok megvétele (Veresegyház 048/64 és 048/75 hrsz-ek)
 11. Felajánlott szántó ingatlanok megvétele (Veresegyház 059/11 és 059/12 hrsz-ek)
 12. Támogatás a Fabriczius Alapítvány számára 2017. évre meghatározott, működési, eszközfejlesztési támogatás keretéből
 13. Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatás műszakpótlékhoz
 14. Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás képviseleti jogosultságának igazolása
Jegyzőkönyv letöltése
2017.10.18.
Napirend:
 1. Dr. Zeidler Ákos Gábor háziorvos alkalmazása
 2. A veresegyházi Piros Óvoda felújítása - döntés a pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról
 3. Törzsvagyonból történő kivezetéséhez hozzájárulás (Veresegyház, 191/2 hrsz.)
 4. Kosárlabda csarnok (Veresegyház 9796 hrsz., volt INOX csarnok) hasznosításáról szóló megállapodás
 5. Veresegyház Katolikus Gimnázium Konzorciumi Szerződés módosítása
 6. Társasházi lakásingatlan értékesítése, adásvételi előszerződéses konstrukcióval (Veresegyház 5785/132/A/8 hrsz., Kertész u. 2. fszt. 8.)
 7. A Veresegyház 097 helyrajzi szám alatt található inért hulladék darálása, újrahasznosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2017.09.28.
Napirend:
 1. Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása
 2. Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázat fordulójához
 3. Támogatás a KINCS Alapítvány számára
 4. Veresegyház Város 2018. évi villamos energia beszerzése – tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 5. Százszorszép utcai panorámás építési telkek értékesítési árának meghatározása
 6. Beszámoló a 2017. év eltelt időszakának ingatlanforgalmáról V
 7. eresegyház Városi Sportkör Kosárlabda Szakosztályának támogatása
 8. Geotermikus hőszolgáltatás működésének vizsgálata és eredményei
Jegyzőkönyv letöltése
2017.08.28.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 6/2017 (III. 11.) számú költségvetési rendeletének módosítása, Tájékoztató a költségvetés 2017.06.30-ai teljesítési adatairól 
 2. Kéz a Kézben Óvoda finanszírozási előirányzatának növelése
 3. Pályázat új gyermek-háziorvosi rendelő építésére
Jegyzőkönyv letöltése
2017.08.22.
Napirend:
 1. Kézilabda munkacsarnok megvalósításának támogatása
 2. Önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatára irányuló indítvány megküldése
Jegyzőkönyv letöltése
2017.08.18.
Napirend:
 1. Köznevelési alapfeladatok ellátó köznevelési intézményeknek a Dunakeszi Tankerületi Központ részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adáshoz kapcsolódóan (2016. december 13-án) létrejött Vagyonkezelési szerződés 26. pontjában foglaltak végrehajtására megállapodás elfogadása
 2. Hozzájárulás szívességi (ingyenes) ingatlanhasználathoz (Veresegyház , Fő út 121.,60 hrsz.)
 3. Felajánlott tulajdoni hányadok megvétele (Veresegyház, Fő út 059/28 hrsz.)
 4. Pályázat kiírása a Veresegyház 1103/33 hrsz-ú, 4.712nm területnagyságú iparterületi ingatlan értékesítésére (Veresegyház, Hajó utca)
Jegyzőkönyv letöltése
2017.08.03.
Napirend:
 1. A kitüntetési rendelet módosítása
 2. A Kéz a Kézben Óvoda vezetőjének munkabére
 3. Mentőszolgálat támogatása
 4. Erdőkertes Önkormányzat kamatmentes kölcsön kérelme
Jegyzőkönyv letöltése
2017.07.26.
Napirend:
 1. Törvényességi felhívás az 1/2017. (III.3.) számú városi infrastruktúrafejlesztési települési adóról
 2. A Kéz a Kézben Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása
 3. A Kéz a Kézben Óvoda, a Meseliget Bölcsőde és a GAMESZ Alapító okiratának módosítása
 4. A házasságkötések, valamint a családi események megünneplésének szolgáltatási díjai
 5. A Veresegyházi Waldorf Iskola fenntartójának, az Életfa Gyermekeinkért Egyesület számára nyújtott önkormányzati támogatás
 6. Támogatás a Fabriczius alapítvány részére a 2017. évre meghatározott működési eszközfejlesztési támogatás keretéből
 7. Éves fenntarthatósági intézkedési terv elfogadása és beszámoló a környezetvédelem 2016. évi eredményeiről, helyzetéről
 8. A Közbeszerzési Szabályzat módosítása
 9. Idősek Otthona finanszírozási előirányzatának növelése
 10. Felhalmozási célú támogatás nyújtása
 11. Álomhegyi tározó építési pályázatának támogatása
 12. Veresegyház, Búzavirág u. 9645/45-9645/57 hrsz. telkek területének rendezése
 13. Veresegyház, Viczián u. 9645/58-9645/68 hrsz. telkek területének rendezése
 14. Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz.)
 15. A Támaszpont MOPKA közfeladatellátási szerződésének elfogadása
 16. Praxisközösség létrehozása – Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése VEKOP -7.2.2-17 pályázati kiírásra pályázat beadás
 17. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 402 hrsz., Temető u. 5.)
Jegyzőkönyv letöltése
2017.07.06.
Napirend:
 1. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
 2. A házasságkötések szolgáltatási díjáról szóló rendelet megalkotása
 3. Törvényességi felhívás az 1/2017. (111.3.) számú városi infrastruktúrafejlesztési települési adóról
 4. Intézkedési terv az Állami Számvevőszék által készített, a parlagfű elleni védekezés című jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódóan
 5. 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
 6. 2017. évi belső ellenőrzési terv módosítása
 7. Atyha község leégett templomának újjáépítéséhez támogatás nyújtása
 8. Beszámoló a 2017. év eltelt időszakának ingatlanforgalmáról
 9. Felajánlott földterületek megvétele (Veresegyház 014/18 és 014/20 hrsz.)
 10. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 0187/6 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2017.06.30.
Napirend:
 1. Kéz a Kézben Óvoda intézményvezetői állására pályázatot benyújtó pályázók meghallgatása, javaslattétel a Képviselő-testület felé
Jegyzőkönyv letöltése
2017.06.13.
Napirend:
 1. A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés általános szabályairól szóló szabályzat módosítása Előadó: Nagy István - Tóth Sándor elnök
 2. Misszió Egészségügyi központnak adott visszatérítendő támogatások lejárati határidejének módosítása Előadó: Nagy István - Tóth Sándor elnök
 3. Dédi Vendégháza vendéglő pénzadomány meghatározott célra történő felajánlása Előadó: Nagy István - Tóth Sándor elnök
 4. A Fabriczius Alapítvány támogatása Előadó: Nagy István - Tóth Sándor elnök
 5. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 0185/2hrsz) Előadó: Nagy István - Tóth Sándor elnök
 6. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 078/1 óhrsz) Előadó: Nagy István - Tóth Sándor elnök
Jegyzőkönyv letöltése
2017.06.06.
Napirend:
 1. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007(XI.7.) számú rendelet módosítása
 2. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (0116 és 0117/2 hrsz-ú ingatlanok)
Jegyzőkönyv letöltése
2017.05.30.
Napirend:
 1. Térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Váci Mihály Művelődési Ház Alapító okiratának módosítása
 3. Váci Mihály Művelődési Ház Veresegyházi Helytörténeti Gyűjteményének létrehozásához működési engedély iránti kérelem benyújtása
 4. Veresegyház Város Önkormányzatának 2/2016. (II. 29.) számú költségvetési rendeletének módosítása
 5. 2016 évi zárszámadás rendelet elfogadása
 6. Támogatás a Veresegyházi Kézilabda Jövőjéért Alapítvány részére
 7. Támogatás a Fabriczius Alapítvány részére a Fabriczius József Általános Iskola épületében működő sportlétesítmények, sporteszközök felújítására
 8. A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület támogatása
 9. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2016 évi beszámolójának és 2017. évi likviditási tervének elfogadása
 10. Beszámoló Veresegyház város közbiztonsági helyzetéről
 11. Kéz a Kézben Óvoda Alapító okiratának módosítása
 12. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 0185/3 hrsz.)
 13. Felajánlott földterületek megvétele (Veresegyház 0187/6 és 0188/6 hrsz.)
 14. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 0188/4 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2017.05.18.
Napirend:
 1. Településképi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének és elfogadásának határidő meghosszabbítása
 2. A Veresegyház belterület 29/2 hrsz. ingatlan (Tájház) vagyonkezelésbe adása
 3. Fáy András emléktáblák elhelyezése
 4. VERES 1 SZÍNHÁZ részére 26.000.000,- forint visszatérítendő önkormányzati támogatás biztosítása
 5. Támogatás a Veresegyházi Városi Televízió részére
 6. 2016/17 tanév végi osztálykiránduláshoz a szociálisan rászoruló gyermekeket illető költségek átvállalása
 7. A Rákóczi Szövetség támogatása
 8. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 440/4 hrsz. Pázmány utca 4.)
 9. Felajánlott földterületek megvétele (Veresegyház 0103/6 és/12 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2017.04.21.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012. (VIII. 4.) ÖR számú rendeletének módosítása
 2. Veresegyház Város Önkormányzatának 6/2017. (III. 11.) számú költségvetési rendeletének módosítása
 3. VERES 1 SZÍNHÁZ részére 26.000.000,- Ft kamatmentes kölcsön nyújtása
 4. Támogatás a Történelmi Lovas Egyesület számára
 5. A ”Virágos, tiszta porta” program 2017. évi meghirdetése
 6. Önkormányzati tulajdonú területrész idegenforgalmi és közösségi célú hasznosítása (Veresegyház 038/3 hrsz. Patak utca)
 7. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/97 hrsz.)
 8. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 484 hrsz. Fő út 66.)
 9. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 099/28 hrsz.)
 10. Kosárlabda csarnok építésének támogatása
 11. Település rendezési szerződés terv jóváhagyása
 12. Veresegyház Katolikus Gimnázium működésére ideiglenesen biztosított épület használati szerződésének módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2017.04.07.
Napirend:
 1. Az idegenforgalmi adóról szóló 8/1996. (XII.18.) ÖR. rendelet módosítása
 2. A Veresegyház belterület 3347 helyrajzi számú ingatlannak a Magyar Állam részére történő térítésmentes tulajdonba adása
 3. Konzorciumi önkormányzati képviselet Katolikus Gimnázium építéséhez
 4. A Polgármester mint Veresegyház Város Önkormányzatának törvényes képviselőjének felhatalmazása árverésen való részvételre, az Önkormányzatnak az elektronikus árverési felületre való regisztrációjára
 5. A 2017. évi gyermeknapi rendezvény támogatása
Jegyzőkönyv letöltése
2017.03.30.
Napirend:
 1. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VI.21.) Önkormányzati rendelet módosítására
 2. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona és az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2017. évi térítési díjainak meghatározása. A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2013. (V. 23.) számú, a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám megállapítás és változtatás, valamint az ingatlanok házszámmal történő megjelölésének szabályairól szóló rendelet módosítása.
 4. Az idegenforgalmi adóról szóló 8/1996. (XII.18.) ÖR. rendelet módosítása
 5. Beszámoló a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2016. év munkájáról
 6. Beszámoló a Meseliget Bölcsőde 2016. évi munkájáról
 7. Tervezői szerződés megkötése Katolikus Gimnázium építéséhez
 8. A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
 9. Beszámoló a 2017. év eltelt időszakának ingatlanforgalmáról
 10. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1561 hrsz. Kálvin utca 11.)
 11. Iparterületi ingatlan értékesítése (Veresegyház 981/61 hrsz. Bánki Donát utca utca)
 12. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/74 hrsz.)
 13. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 014/19 hrsz.)
 14. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 342/2 hrsz.)
 15. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 355 hrsz.)
 16. Iparterületi ingatlan értékesítése (Veresegyház 1103/41 hrsz. Hajó utca
 17. Veresegyház Város Önkormányzata 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
 18. Konzorciumi szerződés megkötése a Váci Egyházmegyével Katolikus Gimnázium építésére
 19. A Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény átszervezésének véleményezése és támogatása
 20. Régi városháza átalakítása gimnázium ideiglenes elhelyezése céljából
 21. Veresegyház, Árpád utca szélesítési munkái
 22. Ivacs vasútállomás környezetében személygépkocsi parkolók kialakítása
 23. Kölcsey Ferenc Városi könyvtár új épület terveinek elkészítése
 24. Idősek Otthona demens részleggel történő bővítés tervezői szerződésének módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2017.03.10.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
 2. Mitsui Sen a város saját halottjává történő nyilvánítása
 3. Pályázat benyújtása - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16– Veresegyház Város Önkormányzatának csatlakozása az önkormányzati ASP rendszerhez
Jegyzőkönyv letöltése
2017.02.28.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
 2. Városi infrastruktúra-fejlesztési adó bevezetéséről szóló települési adórendelet elfogadása
 3. A temetkezés helyi rendjéről szóló rendelet megalkotása
 4. Az egészségügyi alapellátásról szóló rendelet megalkotása
 5. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) önkormányzati rendeletének módosítása
 6. A geotermikus hőszolgáltatás díjáról és egyéb szabályairól szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítása
 7. Beszámoló a Veres1 Színház 2016. évi működéséről
 8. Pásztor Béla polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése
 9. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
 10. Társasházi lakásingatlan értékesítése, adásvételi előszerződéses konstrukcióval (Veresegyház 5785/132/A/18 hrsz, Kertész u. 2. I. em. 18.)
 11. Gábor Csaba Ferenc érdekeltségébe tartozó vállalkozásoknak az Önkormányzat felé fennállt telekár és kölcsöntartozásának, továbbá ezek járulékainak, valamint gázközmű díjtartozás megfizetéséről szóló elszámolás jóváhagyása.
 12. Felajánlott földterületek megvétele (Veresegyház 094/8 és 0113/16 hrsz-ek)
 13. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 014/22 hrsz)
 14. Területcsere városfejlesztési szempontok figyelembevételével (Veresegyház 5784/11 és 5785/122 hrsz)
 15. Iparterületi ingatlan értékesítése (Veresegyház 1103/57 hrsz, Mester utca)
 16. A 221/2016.(XII.13.) Kt. határozat kiegészítése
 17. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Jegyzőkönyv letöltése
2017.01.26.
Napirend:
 1. Református Egyházközség részére nyújtott 9 MFt kamatmentes kölcsöntartozás elengedése
 2. Kalandpark létesítése a Medveotthon területén
 3. Városi infrastruktúra-fejlesztési adó bevezetéséről szóló települési adórendelet elfogadása
 4. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
 5. A polgármester illetményének megállapítása
 6. A főállású alpolgármester illetményének megállapítása
 7. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(IV. 17.) önkormányzati rendelete (Önkormányzati SZMSZ) 8. számú függelékének módosítása
 8. Alpolgármesterek beszámolója a 2016. évben végzett munkájukról
 9. Bizottsági elnökök beszámolója a bizottságok 2016. évben végzett munkájáról
 10. Ingatlanértékesítési árak meghatározása 2017. évre
 11. Iparterületi ingatlan értékesítése, adásvételi előszerződéses konstrukcióval (Veresegyház 1103/33 hrsz, Hajó utca)
 12. Iparterületi ingatlan értékesítése, adásvételi előszerződéses konstrukcióval (Veresegyház 1103/56 hrsz, Mester utca)
 13. Fahulladék juttatása városunk és a környező települések lakosai számára
 14. Veresegyházi pénzeskönyv című kiadvány értékesítése
 15. Veresegyház külterület 0111/18 helyrajzi számú ingatlan telekalakítása a Veresegyház, Fő út – Viczián utca körforgalom alapterületének kialakításához
Jegyzőkönyv letöltése