2021. évi jegyzőkönyvek

2021.12.22.
Napirend:
   1. Veresegyház Város közigazgatási területén, a Laposok városrészen levő közterületek elnevezése
   2. Hozzájáruló döntés a Veresegyház, 8831/8 és 8831/9 hrsz-ú ingatlanok Magyar Állam részére történő térítésmentes átadásáról 
   3. Meghívásos, zártköríí pályázat kiírása a Veresegyház belterület 1106/4 hrsz-ú, 3491 m2 teriiletnagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ipari ingatlan értékesítésére (Veresegyház, Mester utca) 
   4. Medveotthon területén levő Fatálas étterem bérleti szerződésének megszüntetése és a Veresegyház Medveotthon Kft. részéről megvalósított beruházások és eszközök értékének pénzbeli megváltása
   5. Pályázat kiírása a 035/10 hrsz-ú ingatlanból megosztási eljárással kialakításra kerülő 035/12 ingatlanon lévő 371,5 m2 alapte1·ületű vendéglátó-ipari egység bérbeadására
   6. 189/2020.(XII.11.) Polgármesteri határozat módosítása a Veresi Krónika önkormányzati havilap 2021. évi nyomdai többletmunkái miatt
   7. Misszió Egészségügyi Központ részére támogatás nyújtása
Jegyzőkönyv letöltése
2021.12.16.
Napirend:
   1. Veresegyház Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terv, 2022-2025. évi Stratégiai ellenőrzési terv, valamint a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
   2. 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítása 
   3. 600 m Ft folyószámlahitel igénybevétele a 2022. évre vonatkozóan
   4. 700 millió Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele a Travill lnvest Zrt-től
   5. Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása (Veresegyház, 691 hrsz., Ráday utca 36/a.)
   6. Erdei kerékpáros pálya létesítése Veresegyházon
   7. Veresi Krónika című önkormányzati havilap 2022. évi lapszerkesztési és lapterjesztési munkáinak megrendelése
   8. Vadvirág utca aszfaltozása
   9. A GAMESZ 202l. évi beruházási előirányzatának módosítása
   10. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1635 hrsz. természetben: Köves utca 10.)
   11. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 271/2021 (X.25.) Kt. sz. és a 29 l /2021.(X.25.) Kt. sz. határozatának visszavonása
   12. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2021(X.25.) Kt. sz. és a 292/2021.(X.25.) Kt. sz. határozatának visszavonása
Jegyzőkönyv letöltése
2021.12.03.
Napirend:
   1. VERES 1 SZÍNHÁZ részére támogatás nyújtása
Jegyzőkönyv letöltése
2021.11.29.
Napirend:
   1. Bérleti szerződés megkötése ingatlan bérbevételére, vásárcsarnok üzemeltetésére (9600 hrsz.)
   2. 295/2021.(XI.26.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése
   3. VERES 1 SZÍNHÁZ részére támogatás nyújtása
Jegyzőkönyv letöltése
2021.11.26.
Napirend:
   1. Óvoda-egészségügyi ellátással kapcsolatos döntés meghozatala, az egészségügyi alapellátásról szóló 3/2017.(III.3.) számú önkormányzati rendelet módosítása
   2. Ingatlanértékesítési pályázat megismételt eredményhirdetése (Veresegyház belterület 5910 hrsz-ú ingatlan értékesítésére)
   3. Elállás a „Veresegyház, Meseliget Bölcsőde III. számú bővítése (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/34)” projekt megvalósításától
   4. Döntés a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás veresegyházi szennyvíztisztító telepének kapacitásbővítő beruházása céljára történő hitelfelvételre szóló felhatalmazásról és kezességvállalási megállapodás megkötéséről
   5. 74/2016.(IV.22.) és 172/2016.(IX.15.) Kt. határozatok hatályon kívül helyezése
   6. Tájékoztatás a 2020. november 6. és 2021. június 14. között hozott lejárt határidejű Polgármesteri határozatok végrehajtásáról
   7. Fabriczius József Általános Iskola Alapítványának támogatása a dolgozók gyermekeinek mikulás csomag vásárlására
   8. Köztéri műalkotás – Szent Erzsébet szobor – felállításának önkormányzati támogatása 
   9. Bérleti szerződés megkötése ingatlan bérbevételére, vásárcsarnok üzemeltetésére (9600 hrsz) 
   10. Tölgy utca Patak és Börzsöny utcák közötti szakaszának útalap építése
   11. Árpád utca – Dózsa Gy. u. és Vásártér u. közötti szakaszán – járda felújítása
   12. Fácán utca útalap építése
   13. Andrássy út 40/b-c. előtt csapadékvíz elvezető építése
   14. Csarnok u. – Sport u. parkoló építése
   15. Új 24+4 tantermes általános iskola területén (volt TSZ tanya) csapadékvíz elvezetés építése
   16. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 635 hrsz., természetben: Ráday utca 23.)
Jegyzőkönyv letöltése
2021.11.08.
Napirend:
   1. Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése a Veresegyház 1106; 1103/6; 1107/2; 1107/4 és 1107/5 hrsz-ú ingatlanokból megosztási eljárással kialakításra kerülő új, 1.489 m2 területű ipari ingatlan értékesítésére (Veresegyház, Mester utca)
   2. Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése a Veresegyház 1106; 1103/6; 1107/2; 1107/4 és 1107/5 hrsz-ú ingatlanokból megosztási eljárással kialakításra kerülő új, 2.002 m2 területű ipari ingatlan értékesítésére (Veresegyház, Mester utca)
   3. Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (Veresegyház belterület 5910 hrsz-ú ingatlan értékesítésére)
   4. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1635 hrsz. természetben: Köves utca 10.)
Jegyzőkönyv letöltése
2021.11.04.
Napirend:
   1. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel a Fő út Petőfi u. és OMV benzinkút közötti szakaszának aszfaltozásáról
   2. Fő út, Malom előtti parkoló építése
   3. Fő út 60.-72. sz. és Ráday u. 3/a.-13. sz. alatti telkekre beépítési koncepció készíttetése
   4. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 441/2 hrsz., Temető utca 1/C)
Jegyzőkönyv letöltése
2021.11.02.
Napirend:
   1. Helyszínbérleti szerződés kötése filmforgatás célú használatra
   2. A veresegyházi Medveotthon területén üzemelő „Kalandpark” bérleti szerződésének megszüntetése, új bérlővel történő szerződéskötés (Veresegyház, 039/2 hrsz.)
   3. Főállású alpolgármester jutalmának megállapítása
Jegyzőkönyv letöltése
2021.10.25.
Napirend:
   1. Helyszínbérleti szerződés kötése filmforgatás célú használatra Pásztor Béla polgármester
    2.) A veresegyházi Medveotthon területén üzemelő „Kalandpark” bérleti szerződésének megszüntetése, új bérlővel történő szerződéskötés (Veresegyház, 039/2 hrsz.) Pásztor Béla polgármester
    3.) Főállású alpolgármester jutalmának megállapításaVeresegyház Város 28/2017. (XII.21.) számú, Veresegyház településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása  
   2. Bizottsági tag lemondása  
   3. Javaslat a 42/2021.(II.19.) Polgármesteri határozat visszavonására, valamint tartós helyettes kijelölésére a X. számú háziorvosi körzetbe  
   4. Javaslat helyettes kijelölésére a III/1. számú gyermekorvosi körzetbe  
   5. A GAMESZ 2021. évi beruházási előirányzatának módosítása  
   6. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) számú önkormányzati rendelet módosítása  
   7. Meghívásos, zártkörű pályázat kiírása a Veresegyház 5910 hrsz-ú, 1.765 m2 területnagyságú kétlakásos lakóház építésére alkalmas telek értékesítésére (Veresegyház, Viczián utca 37.)  
   8. Meghívásos, zártkörű pályázat kiírása a Veresegyház 1106; 1103/6; 1107/2; 1107/4 és 1107/5 hrsz-ú ingatlanokból megosztási eljárással kialakításra kerülő új, 1.489 m2 területnagyságú ipari ingatlan értékesítésére (Veresegyház, Mester utca)  
   9. Meghívásos, zártkörű pályázat kiírása a Veresegyház 1106; 1103/6; 1107/2; 1107/4 és 1107/5 hrsz-ú ingatlanokból megosztási eljárással kialakításra kerülő új, 2.002 m2 területnagyságú ipari ingatlan értékesítésére (Veresegyház, Mester utca és Csarnok utca sarok)  
   10. Mézesvölgyi iskola melletti parkoló és a Mézes-patak híd között útalap, csapadékcsatorna és olajleválasztó építése  
   11. Mézesvölgyi iskola melletti parkoló közvilágításának kiépítése  
   12. Ligetek városrész kapacitásbővítéséhez vízfőnyomó cső építése  
   13. Új 24+4 tantermes általános iskola területén (volt TSZ tanya) ivóvíz- és szennyvízvezeték építése  
   14. A 219/2020.(XII.23.) és a 8/2021.(I.12.) Pm. határozatok hatályon kívül helyezése, adásvételi szerződés bontása (Veresegyház 5786/55 hrsz-ú ingatlan, Vh. Liszt Ferenc utca)  
   15. Könyv- és történeti dokumentum megvásárlására és átadására vonatkozó szerződés módosítása  
   16. Remigius Általános Iskola (Veresegyház, Gyermekliget utca 32.) és a Kölcsey Ferenc Város Könyvtár közötti megállapodás elfogadása a könyvtári szolgáltatás biztosításáról
   17. Medveotthon 2020. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása  
   18. Tájékoztató a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól 2020. évben  
   19. Éves fenntarthatósági intézkedési terv elfogadása és beszámoló a környezetvédelem 2019. és 2020. évi eredményeiről, helyzetéről
Jegyzőkönyv letöltése
2021.10.06.
Napirend:
  1. Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2021.(III.12.) számú költségvetési rendeletének módosítása Tájékoztató a költségvetés 2021. 06. 30-ai teljesítési adatairól
  2. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan-megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének kérelme (Veresegyház, 1103/72 hrsz.)
  3. Palóc Társaság könyvkiadására megítélt támogatás módosítása
  4. Támogatás biztosítása a Szent Korona Kórus Társaság részére az ’56-os forradalom emlékére Brünnben és Prágában megrendezésre kerülő ünnepi hangverseny utazási költségeihez P
  5. A 171/2020. (XI.11.) számú polgármesteri határozatban foglaltak módosítása (Veresegyház 092/2 és 092/3 hrsz-ú ingatlanok, Nándori-tanya)
Jegyzőkönyv letöltése
2021.09.24.
Napirend:
  1. Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2021.(III.12.) számú költségvetési rendeletének módosítása Tájékoztató a költségvetés 2021. 06. 30-ai teljesítési adatairól
  2. Veresegyház Város Önkormányzat intézményeiben, valamint a Polgármesteri Hivatalban dolgozók 2021. évi bérfejlesztése
  3. 2020. november 6. és 2021. június 14. között hozott veszélyhelyzeti polgármesteri döntések megerősítése, illetve hatályon kívül helyezése
  4. A veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben (EGYMI) foglalkoztatott gyógypedagógiai asszisztens megbízása
  5. Javaslat háromoldalú megállapodás kötésére a Veresegyházi Életfa Waldorf Általános Iskola közterület használatára vonatkozó kérelmével kapcsolatban
  6. Veresegyház Város Önkormányzat által idegen tulajdonon végzett beruházások átadása
  7. Művelési ágváltoztatás kérelme (Veresegyház, 068/2 hrsz.)
  8. Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (Veresegyház 6714 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2021.09.20.
Napirend:
  1. Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához
  2. 50 m Ft likvid kölcsön nyújtása Erdőkertes Község Önkormányzata részére
Jegyzőkönyv letöltése
2021.09.07.
Napirend:
  1. Meghívásos, zártkörű pályázat kiírása a Veresegyház 6714 hrsz-ú, 1.570 m2 területnagyságú kétlakásos lakóház építésére alkalmas telek értékesítésére (Veresegyház, Hegyláb utca 30.)
  2.  Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 8520/A/2 hrsz., Szent István tér 2. A lh. fszt. 2.)
Jegyzőkönyv letöltése
2021.08.30.
Napirend:
  1. Veresegyházi Álomhegyi tározó építése során régészeti lelőhelyrészek megelőző feltárása
  2. Javaslat személyi változás elfogadására Veresegyház VIII. számú háziorvosi körzetében, valamint feladatellátási szerződés módosítása
  3. Városfejlesztési célú (parkoló-terület biztosítása) ingatlanvásárlás (Veresegyház 784/1 és 784/15 hrsz-ek)
Jegyzőkönyv letöltése
2021.08.24.
Napirend:
  1. Veresegyház településképének védelméről szóló 28/2017.(XII 21.) számú önkormányzati rendelet módosítása, Luther u. 2 szám alatti épület helyi védelem alá helyezése
  2. Baragödör u. 10. szám ingatlanon szabálytalan kerítés ügyében kiadott 22117-3/2021 számú határozat elleni fellebbezés felterjesztése
  3. A Veresegyház belterület 9633 és 9634/1 helyrajzi számú ingatlanok vagyonkezelői jogot is érintő telekalakítása
  4. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok megosztása (Veresegyház 1103/35; 1103/36 és 9589 hrsz.)
  5. A Kéz a Kézben Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  6. A „Nyomódúcok Galga mentéről’ című könyv kiadására megítélt támogatás módosítása
  7. Palóc Társaság könyvkiadásának támogatása
  8. A Veresegyházi Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának, az Életfa Gyermekeinkért Egyesület számára nyújtott önkormányzati támogatás
  9. Könyv- és történeti dokumentum megvásárlása és átadása a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteménye részére
  10. Külterületi szántó ingatlan megvétele (Veresegyház 059/60 hrsz.)
  11. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlások (Veresegyház 1587 hrsz. természetben: Nap utca 20. és a Veresegyház 1588 hrsz. természetben: Hajdi utca 10.)
  12. Javaslat ellátási szerződés módosítására
Jegyzőkönyv letöltése
2021.08.10.
Napirend:
  1. Az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levelében foglaltak elbírálása és intézkedési terv jóváhagyása
  2. Veresegyház, Mézesvölgyi éltalános iksola melletti járda és parkoló építése
  3. Támogatás nyújtása az Országos Nordic Walking Verseny érmeinek elkészítéséhez
  4. Önkormányzati tulajdonú ingatalan átminősítése
  5. Kezdeményezés a Dunakeszi Tankerület felé az EGYMI óvodájának egy csoporttal történő bővítése iránt
Jegyzőkönyv letöltése
2021.08.02.
Napirend:
 1. Likvid kölcsön felvétele
Jegyzőkönyv letöltése
2021.07.15.
Napirend:
 1. 1. ) „Gyermekorvosi rendelő építése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 2. Misszió Egészségügyi Központnak adott visszatérítendő támogatások lejárati határidejének módosítása
 3. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 4. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár számára a létszámkeret emelésének engedélyezése 2021. évre 
 5. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár átmeneti nyitvatartási idejéről szóló 92/2021.(V.5.) polgármesteri határozat visszavonása
 6. Medicopter Alapítvány támogatása
 7. Támogatás biztosítása az „Enéh művészete" című könyv megjelenéséhez
 8. Támogatás biztosítása a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület részére 
 9. Könyves Kálmán utca felújítása - a Hétvezér út és a Szent Erzsébet körút között
 10. Kéz a Kézben Óvoda intézményben pedagógiai asszisztensek felvételének engedélyezése
 11. Veresegyház, Ipar u. és Rönk u. aszfaltozási munkái
 12. Veresegyház, Újiskola utca aszfaltozási munkái
 13. Veresegyház, Sport utca csapadékvíz-elvezető építése a Csarnok u. és a Dózsa Gy. u. között
 14. Veresegyház, Liszt F. utca útalap építési munkái az Ybl M. u. és a Budapesti út között
 15. Medve attrakciós szobor elhelyezése az Eötvös utcai körforgalomban
 16. Városfejlesztési célú (közösségi terület biztosítása) ingatlanvásárlás (Veresegyház 982 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2021.06.29.
Napirend:
 1. Beszámoló Veresegyház város 2020. évi közbiztonsági helyzetéről
 2. Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2021.(III.12.) számú költségvetési rendeletének módosítása
 3. Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének módosítása
 4. Kertész u. 2. szám alatti társasház megsegítése ingatlanvásárlással
 5. A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
 6. A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása
 7. Támaszpont MOPKA 2021. évi támogatási előirányzatának módosítása
 8. Veresegyházi lakhelyű gyermekek nyári táborozásának támogatása
 9. A Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2021. évi kulturális keretéből a Fabriczius Alapítvány számára a Fabriczius József Általános Iskola emelt szintű ének-zene oktatásának 50. évfordulójára tervezett szakmai napjainak támogatása 
 10. Külterületi szántó ingatlanból felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz.)
 11. Városfejlesztési célú (parkoló-terület biztosítása) ingatlanvásárlás (Veresegyház 784/6 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2021.06.16.
Napirend:
 1. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 400 hrsz., Andrássy utca 30.)
 2. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/139/A/7 hrsz., Kertész utca 1. I. em. 7.)
 3. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/144/A/3 hrsz., Kertész utca 9. fszt. 3.)
 4. Javaslat háromoldalú megállapodás kötésére a veresegyházi IV., VIII., IX. és X. számú felnőtt háziorvosi körzet prevenciós rendelésének biztosítása céljából
 5. Tájékoztatás lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Jegyzőkönyv letöltése