2022.04.26. / Rendes

Cím Előterjesztő
1.) Szabályzatok kiterjesztése a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulására és az Esély Szociális Alapellátási Központra Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
2.) Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2022. évi beruházási és felújítási előirányzatának módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
3.) Veresegyház belterület 580/1 és 580/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredménytelennek nyilvánítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
4.) Kéz a Kézben Óvoda intézményvezetői álláshelyére történő pályázatának kiírása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
5.) Veresegyházi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának illetmény-módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
6.) Eltérési engedély adása a GE Hungary Kft. Veresegyház, Kisrét u.1. (hrsz: 054/10) szám alatti telephelyén turbina tesztelési tevékenység céljából Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
7.) Feladat-ellátás szervezése a III/1. számú gyermekorvosi körzetben Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
8.) Veresegyház, Wesselényi utca 78621 hrsz-ú ingatlan telekalakítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
9.) ”Virágos, tiszta porta” program 2022. évi meghirdetése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
10.) Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2022. évi keretéből támogatás a 2021/22. tanév végi iskolai osztálykiránduláshoz – a Fabriczius Alapítványon keresztül – a szociálisan rászoruló gyermekeket illető költségek átvállalására Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
11.) Gyermeknap megrendezésének támogatási kérelme Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
12.) Veresegyházi Sportkör keretein kívül működő egyéni és csapatsportok támogatása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
13.) Veresegyház, Széchenyi téri Óvoda tetőrekonstrukció Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
14.) Váci Mihály Művelődési Központ 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
15.) Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2021. évi beszámolójának és 2022. évi likviditási tervének elfogadása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
16.) Beszámoló a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ - Veresegyház 2021. évi működéséről Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
17.) Egyebek Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
18.) Kamatmentes kölcsön biztosítása Kovács Henrik részére a Veresegyház, Luther u. 7/1. szám alatti lakóház tetőszerkezetének helyreállításához (zárt ülésen) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Jegyzőkönyv 5.44 MB Nyomtatványok
Zárt ülés kivonata 213.33 KB Nyomtatványok
Napirend 545.33 KB Nyomtatványok
1-Szabályzatok kiterjesztése.zip 11.96 MB Nyomtatványok
2-Idősek Otthona előirányzat-módosítás.pdf 1 MB Nyomtatványok
3-Pályázat eredménytelennek nyilvánítása (580-1 és 580-2 hrsz.).pdf 682.78 KB Nyomtatványok
4-Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása.pdf 982.65 KB Nyomtatványok
5-Veresegyházi Városfejlesztő Kft. ügyvezető illetménye.pdf 394.25 KB Nyomtatványok
6-Eltérési engedély megadása turbinateszteléshez.pdf 986.56 KB Nyomtatványok
7-Feladat-ellátás szervezése a III-1 gyermekorvosi körzetben.pdf 590.53 KB Nyomtatványok
8-Telekalakítás (786-21 hrsz.).pdf 1.36 MB Nyomtatványok
9-Virágos, tiszta porta program meghirdetése.pdf 1.17 MB Nyomtatványok
10-Osztálykirándulások támogatása.pdf 1.47 MB Nyomtatványok
11-Gyereknap megrendezésének támogatása.pdf 1.67 MB Nyomtatványok
12-Sporttámogatások.pdf 691.18 KB Nyomtatványok
13-Széchenyi téri Óvoda tetőfelújítása.pdf 5.86 MB Nyomtatványok
14-Művelődési Központ beszámolója.pdf 553.95 KB Nyomtatványok
15-Veresegyházi Városfejlesztő Kft. beszámolója.pdf 6.76 MB Nyomtatványok
16-Beszámoló 2021 évről Baptista Tevékeny Szeretet Misszió.pdf 1.22 MB Nyomtatványok
vissza