2023.02.10. / Rendkívüli

Cím Előterjesztő
1.) A házasságkötések szolgáltatási díjáról szóló 16/2017. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
2.) A közterületek használatáról szóló 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
3.) Veresegyház Város Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének módosítása Garai Tamás jegyző Dokumentumok
4.) Hozzájárulás Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása TOP-PLUSZ 3.3.2-21-PT1-2022-00030 számú pályázati forrásból megvalósuló beruházásának többletköltségeihez Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
5.) TSZT, HÉSZ, SZT módosításának megindítása – 71. számú vasútvonal fejlesztése, FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt-vel és az általa kiválasztott alvállalkozóival történő együttműködés Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
6.) Döntés a Váci Mihály Művelődési Központ javára az Innovációs Központban található üzlethelyiségek, kezelési jogáról Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
7.) Veresegyház Város Önkormányzatának a település fejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés általános szabályairól szóló szabályzat hatályon kívül helyezése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
8.) 178/2022.(VI.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése, és a Fő út 106. szám alatti épület (régi polgármesteri hivatal) bővítésének tervezése Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
9.) GE AVIATION HUNGARY Kft. részére, a Lévai utcában lévő területrészek bérbeadása parkoló üzemeltetés céljára (Veresegyház 9639/1 és 0117/2 hrsz-ek) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
10.) Veresegyház Város közigazgatási területén, a Laposok és a Mézesvölgy városrészen lévő közterületek hivatalos elnevezése Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
11.) Veresegyház 0129/17 és 0128/31 hrsz-ú ingatlanok belterületté való átminősítése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
12.) Veresegyház 1546 és 1550 hrsz-ú területek telekalakítással történő határrendezése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
13.) Veresegyház belterület 9850 hrsz-ú terület telekalakítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
14.) Veresegyház 1103/38 és 9589/5 hrsz-ú kivett beépítetlen területek telekalakítása a Rönk utcában Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
15.) Önkormányzati tulajdonú ipari ingatlan értékesítése (Veresegyház 1103/38 hrsz-ből telekalakítás után kialakuló 1103/86 hrsz terület a Rönk utcában) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
16.) Veresegyház, Wesselényi utcában telekalakítással kialakuló építési telkek (786/66, 786/68 és 786/69 hrsz.) értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
17.) Veresegyház 5786/115 és 5786/116 hrsz-ú területrészek (Veresegyház Ligetek városrészen, telekalakítással kialakuló építési telekrészlet) értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
18.) Veresegyház, 786/68, 786/69, 5721/2, 5721/3, 5721/4, 5779, 5915/2, 9848/1, 9848/2, 9848/3, 6985/1, 9589/5, 9589/3 hrsz-ek kiírt ingatlan értékesítési pályázat eredményhirdetése és megismételt pályázati kiírása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Jegyzőkönyv 520.15 KB Nyomtatványok
Napirend 615.05 KB Nyomtatványok
1-A házasságkötések szolgáltatási díjáról szóló 162017. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosítása.pdf 1.54 MB Nyomtatványok
2-A közterületek használatáról szóló 172022. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása.pdf 1.75 MB Nyomtatványok
3-2023. évi belső ellenőrzési terv módosítása.pdf 1.72 MB Nyomtatványok
4-Döntés a Váci Mihály Művelődési Központ javára az Innovációs Központban található üzlethelyiségek, kezelési jogáról..pdf 600.18 KB Nyomtatványok
5_1_TSZT, HÉSZ, SZT módosításának megindítása (1).pdf 5.82 MB Nyomtatványok
5_1Településrendezési tervek módosításánának előkészítése.pdf 2.98 MB Nyomtatványok
5_2Településrendezési tervek módosításánának előkészítése.pdf 4.51 MB Nyomtatványok
5_3Településrendezési tervek módosításánának előkészítése.pdf 6.95 MB Nyomtatványok
5_4Településrendezési tervek módosításánának előkészítése.pdf 11.9 MB Nyomtatványok
6- Hozzájárulás VKÖTT pályázati forrásból megvalósuló beruházásának többletköltségeihez.pdf 755.99 KB Nyomtatványok
7-Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályzat hatályon kívül helyezése.pdf 536.04 KB Nyomtatványok
8-Fő út 106 bővítésének tervezése.pdf 1.98 MB Nyomtatványok
9-Terület bérbeadása a GE AVIATION HUNGARY Kft. részére (9639-1, 0117-2).pdf 2.19 MB Nyomtatványok
10-Laposok és Tópart városrészen közterületek hivatalos elnevezése.pdf 1.38 MB Nyomtatványok
11-Belterületbe való átminősítés (0129-17, 0128-31).pdf 2.1 MB Nyomtatványok
12-Telekalakítással történő határrendezés (1546, 1550).pdf 1.4 MB Nyomtatványok
13-Telekalakítás (9850).pdf 830.99 KB Nyomtatványok
14-Beépítetlen terület telekalakítása (1103-38, 9589-5).pdf 1.24 MB Nyomtatványok
15-Telekalakítással kialakuló ipari ingatlan értékesítése (1103-86).pdf 1.52 MB Nyomtatványok
16-Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (786-66, 786-68, 786-69).pdf 1.54 MB Nyomtatványok
17-Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (5786-115, 5786-116).pdf 1.1 MB Nyomtatványok
18-Ingatlan értékesítési pályázatok eredmeényhirdetése és ismételt kiírása.pdf 12.55 MB Nyomtatványok
vissza