2016.02.26. / Rendes

Név Előterjesztő
Veresegyház Város 2016. évi költségvetése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Beszámoló Veresegyház város 2015. évi sportéletéről Ella Ferenc elnök Dokumentumok
Beszámoló a Veres1 Színház 2015. évi működéséről Venyige Sándor Dokumentumok
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Niedermayer Miklósné aljegyző Dokumentumok
Kormányzati funkciószámok és megnevezések változása miatt a Meseliget Bölcsőde, a GAMESZ, az Idősek Otthona és a Művelődési Ház Alapító okiratának módosítása, továbbá Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban történő módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Tájékoztató az alpolgármesteri feladatkörök meghatározásának változásáról (Cserháti Ferenc és Kosik József) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
A közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám megállapítás és változtatás, valamint az ingatlanok házszámmal történő megjelölésének szabályairól szóló 17/2013.(V.23.) önkormányzat rendelet módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
A településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
A geotermikus hőszolgáltatás díjáról és egyéb szabályairól szóló rendelet megalkotása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
A 1519 hrsz-ú (Védőnői szolgálat – 2112 Veresegyház, Fő út 75-77) ingatlan vagyonkezelői szerződésének megszüntetése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
A Budapesti úti termálvíz nyomásfokozó telep és a IV. számú termálkút és a hozzátartozó gépészeti műtárgyak vagyonkezelési szerződésének megkötése a Veresegyház Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetével (GAMESZ) Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Garai Tamás jegyző Dokumentumok
Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) önkormányzati rendeletének módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
A Medicopter Alapítvány támogatása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Meghívásos ingatlanértékesítési pályázat kiírása a megosztási eljárással újonnan kialakítandó 5785/154 hrsz-ú, 10.057 m2 területű ingatlan értékesítése tárgyában Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Veresegyház 8850 és 8853 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Veresegyház 0106/1 hrsz-ú ingatlan megosztása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
Egyebek Dokumentumok

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Napirend 264.77 KB Nyomtatványok
Előterjesztések 10.48 MB Nyomtatványok
Jegyzőkönyv 5.47 MB Nyomtatványok
Vissza