Folklór turizmus

Veresegyházi Hagyományõrzõ Népi Együttes


Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület

Veresi Bokréta Néptánc Együttes


A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes a több mint 40 éve lerakott alapokra 1990-ben alakult újjá. A csoport magvát alkotó házaspárok mellett a még hagyományápoló idősebb asszonyok, valamint unokáik is tagjai a népi együttesnek.


A hagyományőrző együttes csak és kizárólag a régi Veresegyház családi, világi és a valláshoz kötődő népszokásait dolgozza föl és állítja színpadra. A koreográfiákban elhangzó dalok és a bemutatott táncok szintén csak a régi falu hagyományaiból táplálkoznak. A színpadra állított műsorszámok az évnek szinte minden fontosabb emberi és vallási népszokását bemutatják.


A téli időszakhoz kapcsolható a "Szentcsalád-járás és betlehemezés" c. koreográfia, és a közvetlenül a karácsonyi ünnephez kapcsolódó István napi köszöntés, "Jöttünk köszönteni..." címmel. Szintén a leghidegebb évszakhoz kötődik a "Disznótoros mulatság", a maga profán hangulatával, vidám mulatozásával, vaskos tréfáival.
A tavaszt a "Májusfaállítás" c. koreográfia idézi fel.


A nyár ciklusához köthető a legtöbb mulatság, bál. Itt kell megemlítenünk azokat a táncösszeállításokat, amelyek nem népszokásokat dolgoznak fel, hanem Veresegyház táncait mutatják be. A régen általánosan táncolt verbunk és karikázó mára már sajnos kikopott a tánchagyományból, de az idősebb generáció, valamint régi néprajzkutatók által felvett filmek segítségével rekonstruálható volt. A táncrendrendet még a mai napig is kiegészítő lassú és friss csárdás, valamint a lakodalmakban táncolt mars a mai napig is fellelhető a veresi táncosok lábán. A "Veresi mulatság", valamint a "Veresegyházi táncok" c. kompozíciók ezeket a táncokat mutatják be.


Az őszt idézi a "Regrutasorozó", amely a régi bevonulási szokásokat dolgozta fel, valamint a "Legyél a mi lányunk!" c. koreográfia, ami a hagyományos lakodalmat a menyasszony új házba való érkezésétől a lakodalom végéig mutatja be.


A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes tagjai nemcsak a népszokásokat, dalokat, táncokat gyűjtötték és állították színpadra, hanem a régi, akár 150 évre visszamenő jellegű viseleteket is összegyűjtötték, rekonstruálták.


Az együttes fontosnak tartja, hogy nemcsak Veresegyház városában és a szűkebb térségben, hanem Magyarországon, és határainkon túl is bemutathassa értékes hagyományait – mindezt a lehető legszínvonalasabban. Ezért folyamatosan jár szakmai minősítésekre, ahol országosan is a legelismertebbek közé emelkedett.


A magyarországi bemutatókon, műsorokon kívül a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes számos külföldi fellépésen, turnén vett részt. Veresegyház város küldötteként többször szerepeltünk Szlovákiában, Erdélyben, Németországban és Spanyolországban. Egyik legfontosabb útja a csoportnak Észtországba vezetett, ahol a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége küldötteként, egyedüliként képviselte Magyarországot a Baltikumi Nemzetközi Folklórfesztiválon.


A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes célja, hogy Veresegyház városának régen volt hagyományait ápolja, az elfeledetteket felélessze, mindezeket úgy állítva színpadra, hogy a lehető legszínvonalasabban mutassa be a színpadon. További célok közül kiemelkedően fontosnak tartja azt, hogy ezen felgyűjtött tudásanyagot az ifjúság számára továbbadja, akár együttesi munkán belül, akár pedig egyéb foglalkozásokon, ismeretterjesztő találkozókon.


veresegyhazi.hagyomanyorzo@gmail.com
 
Fenntartó:
Váci Mihály Mûvelõdési Ház
2112 Veresegyház, Köves út 14.
Telefon: 28/385-347
Adószám: 18071517-1-13
 
Veresegyház Hagyományõrzõ Népi Együttes Kiemelten Közhasznú Alapítvány
2112 Veresegyház, Pacsirta u. 48.
Tel.: 28/589-831
Fax: 28/589-830