2017. évi jegyzőkönyvek

2017.11.28.
Napirend:
 1. A december 31.-i kitüntetésekre javaslat
 2. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2017.10.17.
Napirend:
 1. Tájékoztató a Pest Megyi Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézményének Veresegyházi telephelye 2016/17. évi tevékenységéről
 2. Tájékoztató a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény 2016/17. évi oktatási tevékenységéről
 3. A 2018. januárjától változó intézményitérítési díjak véleményezése
 4. A Támaszpont MOPKA 2017. III. negyedévi beszámolója a tevékenységéről
 5. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2017.09.12.
Napirend:
 1. Kéz a kézben Óvoda 2016/17. nevelési évről szóló beszámolója
 2. Kéz a kézben Óvoda 2017/18. évi házirendjének jóváhagyása
 3. Csatlakozás a 2018. évi Bursa Hungarica ösztöndíjhoz
 4. „Segítünk, hogy tanulhass” pályázatok elbírálása (zárt)
 5. „Segítünk, hogy sportolhass” pályázatok elbírálása (zárt)
 6. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2017.07.26.
Napirend:
 1. Törvényességi felhívás az 1/2017. (III.3.) számú városi infrastruktúrafejlesztési települési adóról
 2. A Kéz a Kézben Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása
 3. A Kéz a Kézben Óvoda, a Meseliget Bölcsőde és a GAMESZ Alapító okiratának módosítása
 4. A házasságkötések, valamint a családi események megünneplésének szolgáltatási díjai
 5. A Veresegyházi Waldorf Iskola fenntartójának, az Életfa Gyermekeinkért Egyesület számára nyújtott önkormányzati támogatás
 6. Támogatás a Fabriczius alapítvány részére a 2017. évre meghatározott működési eszközfejlesztési támogatás keretéből
 7. Éves fenntarthatósági intézkedési terv elfogadása és beszámoló a környezetvédelem 2016. évi eredményeiről, helyzetéről
 8. A Közbeszerzési Szabályzat módosítása
 9. Idősek Otthona finanszírozási előirányzatának növelése
 10. Felhalmozási célú támogatás nyújtása
 11. Álomhegyi tározó építési pályázatának támogatása
 12. Veresegyház, Búzavirág u. 9645/45-9645/57 hrsz. telkek területének rendezése
 13. Veresegyház, Viczián u. 9645/58-9645/68 hrsz. telkek területének rendezése
 14. Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz.)
 15. A Támaszpont MOPKA közfeladatellátási szerződésének elfogadása
 16. Praxisközösség létrehozása – Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése VEKOP -7.2.2-17 pályázati kiírásra pályázat beadás
 17. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 402 hrsz., Temető u. 5.)
Jegyzőkönyv letöltése
2017.06.30.
Napirend:
 1. Kéz a Kézben Óvoda intézményvezetői állására pályázatot benyújtó pályázók meghallgatása, javaslattétel a Képviselő-testület felé
Jegyzőkönyv letöltése
2017.06.13.
Napirend:
 1. A Fabriczius József Ált. Isk. tájékoztatója az eltelt tanévről
 2. Tájékoztató a Kálvin Téri Református Általános Iskola eltelt tanévéről
 3. Lisznyay Szabó G. Zeneiskola tájékoztatója az eltelt tanévről
 4. Óvodai maximális csoportlétszám, túllépésének engedélyezése és a tárgyi és személyi feltételek rendelkezése állása
 5. Nyári táborozások támogatása
 6. Segítünk, hogy tanulhass” pályázat kiírása (II. félév)
 7. Segítünk, hogy sportolhass” pályázat kiírása (II. félév)
 8. Élen a sportban élen a tanulásban támogatás
 9. Javaslat augusztus 20-i kitüntetésekre (zárt)
 10. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2017.05.23.
Napirend:
 1. Művelődési Ház Alapító okiratának módosítása
 2. Művelődési Ház tevékenységi körének bővítése muzeális intézményi feladatkörökkel
 3. Javaslattétel a térítési díjakról szóló Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007 (VII.12.). sz. rendeletének módosítására a közérdekű muzeális intézményt látogatók által fizetendő belépődíj megállapítására.
 4. A Kéz a Kézben Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2017.05.09.
Napirend:
 1. A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola Fabriczius József Esti Gimnáziumának tájékoztatója a 2016/17. évi tanévről
 2. A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola tájékoztatója a 2016/17-es tanévről
 3. 2016/2017. tanév végi osztálykirándulások támogatásának elbírálása
 4. Tájékoztató a nyári szabadidős kulturális programokról
 5. Élen a sportban, élen a tanulásban támogatás feltételrendszere
 6. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2017.04.11.
Napirend:
 1. Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése (zárt ülés)
 2. Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény intézményvezetői pályázatának véleményezése (zárt ülés)
 3. A Váci Mihály Művelődési Ház beszámolója a 2016. évi tevékenységéről
 4. A Veresegyházi Katolikus Gimnázium és a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár között megállapodás módosításának jóváhagyása
 5. Élen a sportban élen a tanulásban” díjak adományozásához pályázat kiírása
 6. Nappali középiskola indítási folyamatának figyelemmel kisérése a felvételi eredmények tükrében
 7. „Segítünk, hogy tanulhass” pályázatok elbírálása (zárt)
 8. Segítünk, hogy sportolhass” pályázatok elbírálása (zárt)
 9. Egyebek (pályázatok : zárt)
Jegyzőkönyv letöltése
2017.03.14.
Napirend:
 1. A bizottság elkülönített költségvetési keretének tervezése
 2. „Segítünk, hogy tanulhass” pályázat kiírása
 3. „Segítünk, hogy sportolhass” pályázat kiírása
 4. Táborozások támogatásának elvei
 5. Kulturális és sport pályázatok kiírása civil szervezetek részére
 6. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár beszámolója a 2016. évi tevékenységről
 7. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2017.02.20.
Napirend:
 1. A Veresegyházi Sportkör Tájékoztatója a 2016. évi tevékenységéről
 2. Tájékoztató a város 2016-os sportéletéről
 3. Veres 1 Színház beszámolója 2016. évi tevékenységéről
 4. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2017.01.16.
Napirend:
 1. A bizottság elnökének 2016. évi beszámolójának jóváhagyása és 2017. évi elkülönített költségvetési keretének tervezése
 2. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének véleményezése
 3. A bizottság 2017. évi munkatervének jóváhagyása
 4. A Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tájékoztatója
 5. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése